Aico van Gogh is head of marketing bij freelance platform Jellow

Wat doet een marketingmanager?

Jellow

Wat doet een marketingmanager?

Een marketingmanager heeft de verantwoordelijkheid over de marketingafdeling binnen een bedrijf of organisatie. De marketingmanager bepaalt het strategische marketingbeleid, doelstellingen en merkpositionering van het bedrijf. Door de wensen en behoeften van de potentiële klanten te onderzoeken, worden marketingcampagnes opgezet, zodat producten of diensten verkocht worden. Daarnaast draagt de manager zorg voor de ontwikkeling van het marketingteam.

Wil jij weten wat een normaal tarief is voor een freelance marketingmanager? Download het overzicht van gemiddelde uurtarieven binnen marketing hier:

Uurtarieven downloaden (PDF)

Maar een marketingmanager doet nog veel meer. In deze blog gaan we verder in op de verantwoordelijkheden en de verschillende rollen die een marketingmanager heeft binnen een organisatie. Daarnaast wordt uitgelegd welke opleiding, vaardigheden en competenties nodig zijn voor goed marketingmanagement.

Heb je een manager marketingcommunicatie nodig voor jouw bedrijf? In dit artikel gaan we in op veel voorkomende vraagstukken en bieden we een mogelijke oplossing. Zo kun je zelf bepalen of jouw organisatie een (freelance) marketingmanager kan gebruiken.

Wat is marketingmanagement?

Marketing gaat over elke activiteit die consumenten en producenten met elkaar verbindt. Bij marketing gaat het erom de dienst of het product van jouw bedrijf zo goed en structureel mogelijk aan te bieden aan jouw klant. Marketingmanagement draait dan ook om het beheersen van alle activiteiten en verantwoordelijkheden die hierbij horen. Binnen een bedrijf valt marketing vaak onder één afdeling of team (Marketing) of onder meerdere afdelingen of teams; bijvoorbeeld Marketing en Communicatie, Marketing en Sales. Dit kan verschillen per bedrijf en branche.

Bij marketing gaat het er dan ook om de dienst of het product van jouw bedrijf zo goed en structureel mogelijk aan te bieden aan jouw klant.

De taken en verantwoordelijkheden van een marketingmanager

Een marketingmanager in Nederland (ook wel marketingcommunicatiemanager, of kortweg marcom manager) bekleedt regelmatig verschillende rollen binnen een bedrijf. Hij/zij heeft dan ook vaak meerdere verantwoordelijkheden en werkzaamheden in het pakket. Wat een marketingmanager wel en niet doet verschilt enorm per bedrijf. Dit hangt af van het product of de dienst dat je bedrijf aanbiedt, van de grootte van je bedrijf en de sector waarin je bedrijf zich bevindt. 

Tegenwoordig zien we dat online marketing een steeds groter deel van de aandacht opeist en samengaat met traditionele vormen van marketing.

Zo zien we dat bij grotere organisaties marcom managers soms alleen op strategisch niveau werken en aansturen. Bij wat kleine bedrijven (mkb) heeft de marcom manager ook een uitvoerende taak. Tegenwoordig zien we dat online marketing een steeds groter deel van de aandacht opeist en samen gaat met traditionele vormen van marketing (zoals print, radio-tv). Dat is niets nieuws, maar wel iets om binnen je bedrijf voldoende aandacht aan te geven! 

Hierbij de taken en werkzaamheden van een marketingmanager op een rij:

 • Inzichtelijk maken van marktbehoefte via (markt)onderzoek.
 • Inzichtelijk maken van klantbehoefte via (klant)onderzoek.
 • Ontwikkelen van marketingstrategie en marketingplan (per kwartaal, half jaar of jaar). Een marketingplan bestaat minimaal uit bedrijfs- en marketingdoelstellingen, meetbare kpi’s, uitgewerkte strategie om de doelen te behalen, inschatting van capaciteit en begroting en een grove planning.
 • Uitvoeren van marketingstrategie per kanaal/middel via campagnes.
 • Opzetten, optimaliseren en evalueren van de marketingcampagnes, zowel offline als online.
 • Volgen van marktontwikkelingen en delen van marktinzichten met organisatie.
 • Positioneren van producten of diensten.
 • Aansturen, leiding geven en motiveren van marketingteam.
 • Stimuleren en opleiding van ontwikkeling van team.
 • Werving van nieuwe marketingcollega’s.
 • Schakel vormen tussen directie en marketingteam.
 • Delen van businessplan van het bedrijf met het team.

Daarnaast zijn steeds meer marketingmanagers exclusief werkzaam in het online domein als digital of online marketingmanager. Naast de hierboven genoemde taken kun je dan denken aan een aantal bijkomende verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor online marketinginformatiesystemen. Hieronder vallen een CRM, klantdataplatform (CDP) of datamanagementplatform (DMP).
 • Verantwoordelijk voor marketing automation en online advertising.
 • Verantwoordelijk voor online meetbaarheid en web analytics.

Een marketingmanager is dan ook vaak in de basis een T-shaped marketeer, zoals ze dat noemen. Dat wil zeggen dat hij/zij een brede basiskennis heeft van marketing, maar ook vergaande kennis en ervaring heeft in een of twee marketingdisciplines (zoals webanalytics, contentmarketing, brandmanagement, SEA, SEO, conversieoptimalisatie of social media).

Een marketingmanager is dan ook vaak in de basis een T-shaped marketeer

De marketingmanager staat aan het hoofd van de afdeling en is soms lid van het managementteam (ook wel MT). Hij/zij legt verantwoording af aan de algemeen directeur of commercieel directeur. Onder de marketingmanager heb je de collega’s van het team. Een marketingmanager doet namelijk veel van de werkzaamheden hierboven niet in zijn eentje. Hiervoor heeft hij/zij vaak de beschikking over de hulp en ondersteuning van een marketingteam met verschillende functies en discipline. 

Hoe ziet een marketingteam er uit (offline en online)

De marketingmanager geeft leiding aan het marketingteam. De samenstelling van zo’n marketingteam varieert per bedrijf, per branche, per bedrijfsgrootte en per product/dienst. Je kunt dan ook niet stellen dat een marketingteam bestaat uit een vaste samenstelling van functies Omdat veel bedrijven tegenwoordig een website hebben en online hun geld verdienen, zie je dat marketingteams tegenwoordig vaak online specialisten bevatten.

Wanneer je een marketingteam samenstelt dan kun je denken aan de volgende functies:

Wanneer het team niet groot is, maar toch behoefte heeft aan een bepaald specialisme, dan wordt vaak een marketingbureau ingeschakeld of wordt een freelance marketingspecialist ingehuurd die met je vaste team werkt aan het behalen van de marketingdoelstellingen. De verantwoordelijkheid voor werving en aansturing van deze specialisten ligt ook vaak bij de marketingmanager.

Wat verdient een marketingmanager?

Een marketingmanager in Nederland verdient volgens de Nationale Beroepengids gemiddeld tussen € 3.700 en € 6.500 bruto per maand. Het salaris is afhankelijk van het aantal jaren ervaring, opleidingsniveau, verwachte werkzaamheden en de organisatie/de sector waar de marketingmanager zal werken. De grootte van organisatie speelt met name bij meer ervaren managers een belangrijke rol in de hoogte van het loon en de secundaire voorwaarden.

Een marketingmanager in Nederland verdient volgens de Nationale Beroepengids gemiddeld tussen € 3.700 en € 6.500 bruto per maand. 

Het is goed om bij het plaatsen van een marketingmanager vacature dan ook duidelijk een profiel te schetsen van de functie binnen je organisatie, passend bij het salaris.

Welke opleiding heeft een marketingmanager gevolgd?

Er zijn geen specifieke marketingmanager opleidingen. Wel zijn er bij opleidingsinstituten allerlei cursussen of /trainingen te vinden die aanvullend opleiden in marketingmanagement. 

Bij de functie van hoofd van een marketingteam zien we over het algemeen wel een minimale vereiste van hbo denk- en werkniveau van de manager. De achtergrond van de opleiding is wisselend, maar een marketing, communicatie of economische achtergrond is veelvoorkomend.

Hierbij kun je denken aan de hbo-opleidingen Commerciële Economie, Media, Informatie en Communicatie, Bedrijfskunde, Marketing-Communicatie of NIMA-B Marketing. 

De doorgroeimogelijkheden van een marketingmanager zijn logischerwijs de functie van marketingdirecteur of CMO (Chief Marketing Officer) binnen een organisatie of bedrijf.

Vaardigheden en competenties van een marketingmanager (waar moet je op letten?)

Naast de verwachte werkzaamheden en verantwoordelijkheden leggen we ook uit welke competenties, eigenschappen en overige vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle marketingmanager. Met deze competenties weet je dat de marketingmanager een aanwinst voor je bedrijf vormt. Let hier dan ook goed op bij het vervullen van de (freelance) marketingmanager vacature voor jouw bedrijf.

 • Commerciële én klantgerichte instelling – Het succes van je product of dienst bestaat bij de gratie van de klant en de markt. Een marketingmanager is zich daar altijd van bewust en probeert de band tussen klant en product zo goed mogelijk (structureel) uit te bouwen. Hij/zij houdt de behoefte van de klant scherp in het oog, waarbij continu markt- en klantonderzoek de basis vormt van nieuwe marketingactiviteiten.
 • Analytisch vermogen – Een marketingmanager moet gevoel hebben voor ontwikkelingen in de markt en behoeften van de klant en neemt besluiten op basis van deze inzichten. Met een duidelijke visie stuurt hij/zij het team aan en maakt afgewogen beslissingen.
 • Creativiteit – Om onderscheidend in marketingcommunicatie te kunnen zijn als bedrijf is het belangrijk om als marketingmanager slim en creatief te zijn, zodat je met het marketingteam concurrenten steeds een stap voor blijft. Met deze competenties weet je dat de marketingmanager een aanwinst voor je bedrijf vormt.
 • Besluitvaardigheid – Om leiding te kunnen geven aan een marketingteam moet de marketingmanager bereid zijn om keuzes te maken en (soms harde) beslissingen te durven nemen. Op het vlak van strategie, maar ook het niveau van product/dienst en prijs/markt. Besluitvaardigheid alleen is niet genoeg. Een goede marketingmanager baseert zijn/haar beslissingen op actuele data en inzichten.
 • Competitief – Marketing gaat ook vaak over beter zijn dan concurrenten in de markt. Een goede hoofd marketing streeft er naar altijd beter te doen en evalueert continu. Op het podium is slechts plek voor één winnaar.
 • Resultaatgericht en datagedreven – Met de komst van online marketing binnen de traditionele vormen van marketing is de meetbaarheid van campagnes enorm gestegen. Verantwoording over geïnvesteerde marketingeuro’s afleggen is normaal, waarbij de huidige marketingmanager bij voorkeur datagedreven werkt. De onderbuik is namelijk vaak een slechte raadgever.
Wat doet Aico van Gogh als marketingmanager

Binnen Jellow is Aico van Gogh werkzaam als hoofd marketing/marketingmanager

Met deze meest voorkomende competenties en eigenschappen zien we dat een marketingmanager zoals gezegd vaak meerdere rollen bekleedt binnen een bedrijf. De verantwoordelijkheid en taken verschillen flink per rol. Daarom leggen we ze aan je uit.

 • Manager – Hij/zij stuurt het team van marketeers, analytici en specialisten aan. Hij/zij motiveert ze om doelen te halen en zichzelf te ontwikkelen.
 • Trendwatcher – Hij/zij houdt de markt en behoeften van de klant in de gaten. Wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn is de marketingmanager degene die in het bedrijf hier duiding aan geeft en aanzet tot actie.
 • Opdrachtgever – De manager werkt in het marketingteam vaak met freelance specialisten of marketingbureaus om extra expertise in huis te halen. Met het team geeft hij/zij de opdrachten en stuurt de bureaus of freelance marketingspecialisten aan.
 • Motivator – De marketingmanager houdt continu vinger aan de pols en inspireert het team en de organisatie door inzichten en cijfers te delen over de klant, het product en de markt. Hij/zij zet aan tot samenwerking tussen afdelingen.

Hoe kan je een marketingmanager inzetten voor je bedrijf?

Tot slot willen we verder ingaan op de situaties waarin je een marketingmanager nodig zou kunnen hebben. 

 • Het marketingteam draagt bij aan de commerciële resultaten van het bedrijf. Het team is echter onervaren of heeft onvoldoende specialistische kennis en je wilt dat het team zich sneller ontwikkelt. Zelf heb je als bedrijfseigenaar of CEO te weinig kennis op dit vlak.
 • Het marketingteam draagt bij aan de commerciële resultaten van het bedrijf. De resultaten blijven achter bij je verwachting. Zelf heb je als bedrijfseigenaar of CEO te weinig kennis op dit vlak.
 • Het marketingteam draagt bij aan de commerciële resultaten van het bedrijf. Je wilt echter een nieuw product of dienst in de markt zetten of zelfs een nieuwe markt aanboren. Zelf heb je als bedrijfseigenaar of CEO te weinig kennis op dit vlak.

Ook kan een hoofd marketingmanager je helpen met klant- en marktonderzoek, het kiezen van de juiste strategie en het schrijven van een marketingplan 

In deze drie gevallen kan het voor je bedrijf een slimme keus zijn om een marketingmanager aan te nemen om je vaste team van marketeers sneller te ontwikkelen, je marketingresultaten te verbeteren en sneller te groeien. Ook kan een marketingmanager je helpen met klant- en marktonderzoek, het kiezen van de juiste strategie en het schrijven van een marketingplan om een nieuwe product of dienst in de markt te zetten. Wanneer je zelf de kennis niet hebt, dan is het een slimme keuze om een marketingexpert aan te nemen die je helpt meer klanten aan te spreken, je product of dienst beter in de markt te zetten en je marketingmedewerkers sneller op te leiden en aan te sturen.

Wat levert een freelance marketingmanager op voor je bedrijf? De voordelen op een rijtje

Zou je wel een marketingmanager aan willen nemen voor je bedrijf, maar heb je onvoldoende ruimte in budget? Of is je team of bedrijf nu nog te klein om een managementfunctie op marketinggebied toe te voegen? Dan kun je ook denken aan een freelance marketingmanager. Hierbij bespaar je op salariskosten en maak je slim gebruik van de flexibiliteit, kennis en ervaring van een freelancer. Veel freelancers kennen het klappen van de zweep en kunnen je direct helpen met de marketinguitdaging die jouw bedrijf heeft. Je kunt zo alle aandacht schenken aan het gewenste eindresultaat en je bent verzekerd van een freelance expert die jouw bedrijf en jouw team van marketeers verder kan helpen. Let daarbij goed op dat er een verschil is tussen de offline en de freelance online marketingmanager en bijvoorbeeld de freelance online marketeer

Denk je erover om een freelance marketingmanager in te huren voor jouw bedrijf?  Bij Jellow vind je gegarandeerd de juiste freelance specialist die effectief aan de slag gaat met het bereiken van jouw doelstellingen. Met het Stappenplan Freelancer inhuren laten we je zien hoe eenvoudig het is om een freelance marketingmanager te vinden voor jouw bedrijf.

Download het freelancer vinden stappenplan

Wat doet een marketingmanager bij Jellow?

Binnen Jellow werken we Agile binnen een zelfsturend team, waarbij de marketingmanager of marketing teamlead het team aanstuurt maar ook operationeel verantwoordelijkheden heeft. Het marketingteam bij Jellow bestaat uit een vast marketingteam met brede marketingkennis en -ervaring. Dit team is verder aangevuld met freelance kanaalspecialisten.

Door deze flexibele opzet is de lijn van strategie naar uitvoering erg kort. Hierdoor slagen we er bij Jellow in om snel te schakelen tussen de veranderende behoefte van klanten en de markt en onze marketingstrategie. Met de toevoeging van freelance marketingspecialisten garanderen we bovendien dat de kennis van freelancers overgedragen wordt aan het vaste marketingteam, zodat het team zich snel blijft ontwikkelen. Practice what you preach!

 

Tags: How to - Opinie

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Drie freelancers werken in een co-working space

Checklist Wet DBA: Voldoe jij aan de wet?

In de wereld van freelance werk en opdrachtgeverschap zijn duidelijkheid en transparantie enorm belangrijk als het gaat om een gezonde en eerlijke arbeidsmarkt....

4 minuten Jellow