Cookies

Laatst gewijzigd: mei 2018

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacy statement van Jellow zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Een opsomming van de definities kan worden gevonden in de algemene voorwaarden.

Cookies keuze beheren

 

Gegevens onderneming

De domeinnamen www.jellow.nl, www.jellow.be en hieraan gekoppelde subdomeinen hierna te noemen het Platform is een onderdeel van Jellow BV ingeschreven bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder het nummer 34212731. Jellow is een online platform waar Freelancers en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Jellow gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Jellow doet de groots mogelijk effort om te voldoen aan, weet niet of we altijd kunnen garanderen dat we ons eraan houden. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

Persoonlijke gegevens en derden

Jellow wijst u erop dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Jellow niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Jellow raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Jellow Gebruikersgegevens vast in de Database. Welke gegevens worden opgeslagen en waarvoor deze gegevens gebruikt worden staat in Appendix D. Tenzij aangegeven in Appendix E, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Jellow gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Jellow zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Jellow gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Jellow. Hierbij tracht Jellow rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Jellow via de instellingen in uw Account.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om deze webPlatform goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een webPlatform op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u een Platform bezoekt. Zo onthoudt de webPlatform de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Platform alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote webPlatforms doen dit. Door het blijven gebruiken van deze webPlatform, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Jellow gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van de Platform en de dienstverlening. Jellow zal deze informatie niet met derden delen. Deze Platform maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

De volgende cookies worden door Jellow gebruikt.

 • Google Analytics (_dc_gtm_UA-30926823-1, gatUA-30926823-1, _ga en _gid). Zie verderop voor meer uitleg over ons gebruik van Google Analytics.
 • Hotjar wordt door ons gebruikt om te analyseren hoe gebruikers de Platform gebruiken. Waar klikken ze op, waar gaan ze achtereenvolgens naar toe, etc.
 • Intercom (intercom-id-uoj5nbx9, intercom-lou-uoj5nbx9 en intercom-session-uoj5nbx9). Intercom gebruiken we voor de chat functionaliteit tussen de Gebruiker en Jellow.
 • Jellow (check country en auth). Dit zijn de cookies van Jellow zelf. Check country slaat het land op waar de gebruiker vandaag komt. Auth is alleen voor Opdrachtgevers om te bepalen of ‘2 way’ verificatie gevraagd moet worden bij inloggen.

We meten aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze webPlatform komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze webPlatform het goed doen, hoe bezoekers op de webPlatform terecht komen, etc. Zoals de meeste webPlatforms, gebruiken we deze informatie om onze webPlatform te verbeteren, voor jou.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de webPlatform niet (naar behoren) werken.

In Jellow staan een aantal “sharing/deel/like” buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Links met andere webPlatforms

Als u een externe link volgt waarmee u onze Platform verlaat en op een andere Platform terechtkomt, dient u te beseffen dat Jellow geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere webPlatform. Jellow aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Jellow er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere webPlatform onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Jellow die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte webPlatforms kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor de Platform van Jellow gelden. Jellow raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens

Jellow respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Jellow. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jellow, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Jellow spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Jellow is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jellow.

Algemene voorwaarden

Jellow hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Jellow alsmede het gebruik van Platform. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op Platform. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Jellow, neemt u dan contact op met het op Platform vermelde contactadres. Jellow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig Platform voor een update.

 


Appendix B. Disclaimer

Laatst gewijzigd: mei 2018

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Platform www.Jellow.nl (hierna: de “Platform”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Jellow besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Platform volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Platform alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Platform op het moment van gebruik (“as is basis”).

Jellow is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Verder is Jellow niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Platform of het onvermogen om Platform te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Jellow.nl garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Jellow.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Platform aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Jellow.nl of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via Platform. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Jellow.nl, is het u niet toegestaan om de inhoud van Platform openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van Platform en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Platform (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet. Verwijzingen naar Platforms van derden Platform kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar Platforms van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze Platforms heeft Jellow.nl geen zeggenschap. Jellow.nl accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze Platforms.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van Platform alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Platform, kunt u contact met ons opnemen.

 


Appendix C. Notices

 • Jellow
 • Copyright 2018 Jellow B.V.
 • jQuery
 • jquery.com
 • Copyright 2018, John Resig
 • Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.
 • http://jquery.org/license
 • Includes Sizzle.js
 • http://sizzlejs.com/
 • Copyright 2018, The Dojo Foundation
 • Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses
 • Normalize
 • @necolas
 • https://github.com/necolas/normalize.css
 • MIT License
 • Bootstrap
 • https://github.com/twitter/bootstrap/
 • Copyright 2018 Twitter, Inc.
 • Code licensed under the Apache License v2.0.
 • Documentation licensed under CC BY 3.0.
 • Fontello
 • Fontello by Roman Shmelev, Vitaly Puzrin, Aleksey Zapparov (MIT)
 • Entypo by Daniel Bruce (CC BY-SA license)
 • Font Awesome by Dave Gandy (CC BY-SA license)
 • Iconic by P.J. Onori (SIL OFL)
 • Brandico by… all :) (SIL OFL)
 • LESS
 • https://github.com/cloudhead/less.js
 • Alexis Sellier
 • Code licensed under the Apache License v2.0
 • jQuery UI
 • https://github.com/jquery/jquery-ui
 • Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.
 • http://jquery.org/license

 


Appendix D. Datavelden

Jellow slaat data op van haar Gebruikers. Dat doet Jellow met het doel om Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact te brengen zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van Jellow. Deze data zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en zal ook niet ter beschikking worden gesteld aan anderen dan hieronder genoemd. Om een beeld te krijgen welke data er wordt opgeslagen en wie die kan inzien onderscheiden we de volgende Gebruikers.

 1. Freelancer. Hij of zij ziet alleen de inhoud van de datavelden die horen bij zijn of haar Account/Profiel.
 2. Opdrachtgever. Hij of zij kan de inhoud zien van die datavelden die horen bij zijn of haar Account en de Opdrachten die door Opdrachtgever of Jellow (in opdracht van Opdrachtgever) zijn uitgezet. Tevens ziet Opdrachtgever (afhankelijk van het type Abonnement) de inhoud van de datavelden van Freelancers. Daarnaast heeft opdrachtgever zicht op een aantal datavelden die horen bij een specifieke inhuur en de daarbij behorende uren registratie.
 3. Jellow Contracting kan de inhoud zien van alle datavelden die horen bij de Freelancer en de Opdrachtgever die samen tot de uitvoering van de Opdracht hebben besloten. Ook de datavelden die te maken hebben met de Opdracht (inhuur) zijn zichtbaar voor Jellow Contracting.
 4. Jellow kan de inhoud zien van alle datavelden.

Hieronder een overzicht van alle persoonlijke (privacygevoelige) data per type gebruiker, bedrijf, opdracht of inhuur welke we opslaan in onze database. Per item staat aangegeven waarvoor we de data gebruiken en wie toegang heeft tot deze data.

Dataveld Wat is het of waarvoor dient het 1. 2. 3. 4.
Freelancer
ID Uniek nummer
Email Om contact te kunnen opnemen.
Telefoon Om contact te kunnen opnemen.
Firstname Voor de aanhef in e-mails en contact.
Lastname Voor de aanhef in e-mails en contact.
Vervolgstatus Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen bij inschrijfproces X X X
Rijbewijs (J/N) Om te weten of je een auto kan besturen
URL-website freelancer Om meer over de freelancer te weten te komen
Bedrijfsnaam Welk bedrijf hoort bij de freelancer
Tags (vakspecifiek) Welke vakspecifieke ervaringen heeft de freelancer
Beschikbaarheid Wanneer is de freelancer beschikbaar
Aantal dagen per week Hoeveel dagen per week beschikbaar
Hoogste opleiding Wat is het niveau van opleiding
Introductie Wie is de freelancer
Aantal jaren werkervaring Hoeveel jaren relevante werkervaring heeft de freelancer
Uurtarief Wat is het indicatieve uurtarief van de freelancer
LinkedIn URL Wat de LinkedIn URL van de freelancers
Beoordelingen Hoe wordt de freelancer beoordeeld door (oud) opdrachtgevers
Inhuurwijze (ZZP, Payroll, etc) Hoe kan de freelancer ingehuurd worden
Cv-opleiding Welke opleidingen en cursussen heeft de freelancer gevolgd
Cv-werkervaring Welke opdrachten en werkervaring heeft de freelancer opgedaan
Vakgebieden Welke vakgebieden passen bij de freelancer
Karakter (soft skills) Welke 5 soft skills (uit 25) passen het beste bij de freelancer
Notities door opdrachtgever Aantekeningen van een opdrachtgever bij een freelancer X X X
4 kleuren bolletjes Opdrachtgever kan 1 tot 4 gekleurde bolletjes met een eigen betekenis toekennen aan het profiel van de freelancer en daarop sorteren X X X
Laatst actief Wanneer was de laatste activiteit van freelancer met Jellow
Ingeschreven sinds Datum van inschrijving
Gescreend logo Een logo bij het profiel van de freelancer Indien hij of zij goedgekeurd/gescreend is.
Ambassadeur logo Een logo bij het profiel van de freelancer zodra deze de status van ambassadeur heeft gekregen
Jellow scan rapport Een samenvatting van de uitslag van een test (level365) welke door de freelancer is uitgevoerd en inzicht geeft in de soft skills van de professional
Vakgebied Het hoofdvakgebied waar de freelancer staat ingeschreven
Postcode Postcode van de thuisbasis van de freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen. X X
Coördinaten Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen X X X
Nieuwsbrief (aan/uit) Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen X X X
Systeemmails (aan/uit) Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden. X X X
Land Land waar freelancer zich heeft ingeschreven X X X
Taal Taal van de freelancer X X X
Zichtbaarheid Wel of niet zichtbaar voor opdrachtgevers waar freelancer niet in het eigen netwerk zit. X X X
Contactmomenten Kort verslag, datum en medewerker van Jellow na gesprek met freelancer. Hier wordt interne informatie opgeslagen voor andere collega’s van Jellow waaronder vervolgacties, vragen en opmerkingen van freelancers X X X
Netwerken Bij welk eigen netwerk(en) van opdrachtgevers staat de freelancer geregistreerd binnen Jellow. X X X
Type Opdrachtgever, Freelancer of Jellow X X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Status Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd. X X X
Opdrachtgever
ID Uniek nummer X X
Email Om contact te kunnen opnemen. X X
Telefoonnummer Om contact te kunnen opnemen. X X
Firstname Voor de aanhef in e-mails en contact. X X
Lastname Voor de aanhef in e-mails en contact. X X
Bedrijfsnaam Welk bedrijf hoort bij de opdrachtgever X X
Laatst actief Wanneer was de laatste activiteit van opdrachtgever met Jellow X X X
Ingeschreven sinds Datum van inschrijving X X X
Postcode Postcode van de thuisbasis van de freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen. X X
Coördinaten Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen X X X
Nieuwsbrief (aan/uit) Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen X X X
Systeemmails (aan/uit) Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden. X X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Licentie Type licentie X X X
Expire date Datum dat licentie en toegang tot Jellow afloopt X X X
Status Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd. X X X
Type Opdrachtgever, Freelancer of Jellow X X X
Vervolgstatus Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen X X X
Bedrijf
ID Uniek nummer X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf
Aantal accounts Hoeveel medewerkers hebben een opdrachtgever account X X X
Status eigen netwerk Open of gesloten voor andere opdrachtgevers X X X
Aantal in eigen netwerk Aantal freelancers in eigen netwerk X X X
Dad Bedrijf hoor wel of niet tot een bovenliggend bedrijf X X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Zichtbaar Logo van bedrijf wel of niet zichtbaar op site X X X
Type ZZP/Payrolling of Mobiliteit X X X
Aangemaakt Datum van aanmaken bedrijf in Jellow X X X
Afkorting Afkorting van bedrijf op landingspagina van bedrijf X X X
Slug Landingspagina URL X X X
Straatnaam Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Huisnummer Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Postcode Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Plaats Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Land Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Logo Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij lijst opdrachtgevers die gebruik maken van Jellow en logo wordt gebruikt om eigen look&feel te realiseren. Logo wordt ook getoond bij overzicht bij opdrachten en bij lijst laatste inhuur.
Logo mail Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij e-mail verkeer door opdrachtgever geïnitieerd vanuit Jellow.
Toegang tot Tot welke vakgebieden heeft dit bedrijf toegang X X X
Background Achtergrond plaatje bij landingspage bedrijf
Huisstijl kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Button kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Tekst kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Invite tekst Default tekst bij het uitnodigen van freelancers voor eigen netwerk. Kan aangepast worden
Invite pagina HTML Default tekst bij de landingspagina waar freelancers zich kunnen inschrijven in het netwerk van het bedrijf
Factuur email E-mail adres waar de factuur naartoe gezonden kan worden X X
Inhuur tekst Default tekst onderaan bij het inhuurformulier
Welkom tekst Default tekst bij inhuur formulier welke door professional moet worden aangevuld
Opdracht
ID Uniek nummer
Bedrijf Naam van het bedrijf dat een opdracht plaatst
Vakgebied Vakgebied waar opdracht betrekking op heeft
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Profs Aantal freelancers dat is uitgenodigd voor deze opdracht
Contactpersoon Naam van diegene die als contactpersoon fungeert voor de opdracht bij het bedrijf
Status Open, besloten (selectie van freelancers heeft toegang tot de opdracht) of gesloten opdracht.
Datum Datum dat opdracht geplaatst is
Logo Logo van bedrijf
Start opdracht Startdatum van opdracht
Duur Duur van opdracht
Maximum uurtarief Maximale tarief dat opdrachtgever per uur wil betalen aan freelancer
Locatie Plaats van uitoefening opdracht
Inhuurwijze ZZP, Payroll, Vast, Uitzend, Mobiliteit
Tekst bij opdracht Tekst wat de opdracht beschrijft
Functietitel/Opdracht Headline van de opdracht
Reacties Alle communicatie die via Jellow tussen opdrachtgever en freelancer gedeeld wordt.
Bijlage Bestand dat bij opdrachtbeschrijving wordt gevoegd (met meer info over opdracht)
Inhuur
ID (inhuurnummer) Uniek nummer
Professional Naam van freelancer die wordt ingehuurd
Bedrijf Naam van het bedrijf dat inhuurt. Nodig voor opstellen contract
Aanvrager naam Naam van opdrachtgever die inhuurt namens bedrijf
Aanvrager email adres Email adres van aanvrager. Hier worden o.a. de bevestigingen naartoe gestuurd
Type Aanvraag of concept
Datum aanvraag Datum waarop inhuurformulier wordt ingevuld
Inhuur bevestigt Datum dat inhuur bevestigd is
Datum start opdracht Startdatum van opdracht. Nodig voor opstellen contract
Datum einde opdracht Einddatum van opdracht. Nodig voor opstellen contract
Functietitel/Opdracht Headline van de opdracht
Opdrachtomschrijving Tekst wat de opdracht beschrijft
Tarief op basis Uur, dagdeel of totaal
Tarief Wat betaalt opdrachtgever
Tarief professional Wat krijgt freelancer
Reiskosten Bedrag per uur aan reiskosten
Uren per week Aantal uren per week
Uren totaal Totaal aantal uren voor de opdracht
Opzegtermijn in weken Aantal weken wat opdrachtgever en freelancer in acht moet nemen om contract op te zeggen
Inhuur via Eigen broker of Jellow Contracting
Inhuur reden Reden van inhuur. Bijvoorbeeld verlof, ziekte.
Inhuur reden tekst Tekst bij reden van inhuur
Betalingstermijn Termijn waarop opdrachtgever facturen betaalt
Projectcode Interne project code van opdrachtgever
Kostencodes Kostenplaats nummer van opdrachtgever
Factuur contactpersoon Naam wie de factuur ontvangt
Email contactpersoon Email wie de factuur ontvangt
Naam tekenbevoegde Naam wie de inhuur contract tekent
Email tekenbevoegde Email wie de inhuur contract tekent
Goedkeuring uren Naam wie de uren goedkeurt
Email goedkeuring uren Email wie de uren goedkeurt
Uren
ID Uniek nummer
Professional Naam van de freelancer
Vakgebied Vakgebied waar opdracht betrekking op heeft
Opdracht Titel wat de opdracht beschrijft
Opdrachtgever Bedrijf dat freelancer heeft ingehuurd
Inhuur via Jellow Contracting of Payroll
Uren Aantal uren in de periode
Periode van Startdatum periode
Periode tot Einddatum periode
Status Status van urenregistratie. Voorbeeld (afgekeurd, goedgekeurd, in behandeling)
Created Datum waarop uren zijn ingevoerd
Factuur Factuur welke als bestand kan worden toegevoegd zodra uren zijn goedgekeurd.
Datum goedkeuring Datum waarop uren zijn goedgekeurd
Tarief Wat betaalt opdrachtgever
Tarief professional Wat krijgt freelancer
Uren controle naam Naam van diegene die uren goedkeurt
Uren controle email Email van diegene die uren goedkeurt
Specificatie Uren nader gespecificeerd over de dagen binnen de eerder aangeven periode
NPS
Naam persoon Persoon die NPS-score heeft afgegeven X X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf waar persoon toe behoort X X X
Opdracht Titel wat de opdracht beschrijft X X X
Score Getal van 1 tot 10 X X X
Review Onderbouwing in tekst bij score X X X
Type Review, no-review, declined X X X
Datum Datum waarop review gegeven is X X X

 

Naast de data in de databases van Jellow slaan we ook data op voor sales en marketing doeleinden in Pipedrive. Hieronder de informatie die we opslaan in Pipedrive

Dataveld Wat is het of waarvoor dient het 1. 2. 3. 4.
Pipedrive (Sales CRM)
Naam persoon Medewerker van bedrijf X X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf X X X
Email Email van persoon. Om contact te kunnen opnemen. X X X
Telefoonnummer Telefoonnummer van persoon. Om contact te kunnen opnemen. X X X
Plaats Locatie van bedrijf X X X
Source Hoe zijn we aan deze lead gekomen X X X
Creator Wie heeft de lead, de persoon, het bedrijf aangemaakt X X X
Description Omschrijving van persoon, lead of bedrijf X X X
Website Website van bedrijf X X X
LinkedIn LinkedIn URL van persoon X X X
Notes Notities bij persoon, bedrijf of lead X X X
Activities Vervolgactiviteit bij persoon, bedrijf of lead X X X
Expected close date De te verwachten datum dat deal gesloten wordt X X X
Deal value Waarde van deal X X X
Pipeline stage Fase waarin lead zich bevindt X X X
Aantal dagen stage Dagen dat lead zich in deze stage bevindt X X X
Won, Lost Gewonnen of verloren deal X X X
Owner Eigenaar van de lead X X X
Files Files die bij lead, persoon of bedrijf worden gevoegd X X X
Deal title Titel van de lead X X X
Pipeline Welke pipeline zit de lead X X X