Gemiddelde uurtarieven freelancers Jellow

Wat kost een freelancer?

Jellow

Hoeveel kost een freelancer? 

Freelancers bepalen het uurtarief

Ruim 20 jaar geleden stuntten freelancers nog wel eens met met hun uurtarief om te concurreren met andere freelancers. Dit om een gewenste opdracht binnen te slepen, om meer ervaring op te doen, of om het eigen netwerk verder uit te breiden.

Die tijd is voorbij. Vooral binnen de zakelijke dienstverlening neemt het aantal freelancers – en tegelijkertijd de vraag – toe. Freelancers hoeven niet meer actief te zoeken naar opdrachten, maar deze komen juist op hen af. Voor een opdrachtgever betekent het dat je opdracht goed moet aansluiten op het profiel van de freelancer, en dat je een freelancer ook echt iets te bieden moet hebben. Met andere woorden, de freelancers zijn in de lead. Wil je een goede freelancer inhuren? Dan is het belangrijk dat je ook realistisch bent over het uurtarief. 

Hoe wordt het uurtarief opgebouwd?

De kosten van een freelancer, oftewel het uurtarief, is afhankelijk van het vakgebied waarin de freelancer actief is, het niveau (junior, medior of senior), de werkervaring en de specifieke kennis van een bepaald onderwerp. Om je een indicatie te geven vind je hieronder een overzicht met alle gemiddelde uurtarieven van de freelancers bij Jellow per vakgebied,  van 0 tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, 10 tot 20 jaar en meer dan 20 jaar werkervaring.

De uurtarieven zullen binnen de werkervaring verschillen, omdat er andere variabelen meetellen zoals opleiding, inhoud van een opdracht en niches binnen vakgebieden waar een freelancer specifieke kennis in heeft. 

Een vast freelance uurtarief is niet toepasbaar op iedere opdracht

Het uurtarief op Jellow is indicatief

Wat wel gezegd moet worden is dat de genoemde uurtarieven bij Jellow vaak indicatief zijn. Jellow vraagt de freelancer een inschatting te maken, waarbij het werkelijke uurtarief per opdracht kan verschillen. De duur en complexiteit van een opdracht, en het aantal uur per week dat een freelancer wordt ingehuurd bepaalt mede de hoogte van het uurtarief.

Zo kan het voorkomen dat een freelancer een lager uurtarief hanteert voor een langere opdracht (meer zekerheid) dan voor een kortere (snel weer moeten gaan werven voor een nieuwe opdracht). Het is belangrijk dat je hier samen met de freelancer goede afspraken over maakt en deze ook vastlegt in een modelovereenkomst. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Uurtarief verhoogd tijdens langere samenwerking

Soms komt het voor dat een freelancer het uurtarief verhoogt tijdens een langere samenwerking. Terwijl je misschien verwacht dat het uurtarief omlaag zou gaan vanwege de goede relatie. Dit is juist het geval bij een lange samenwerking, omdat een freelancer anders het tarief zou verhogen bij de volgende opdracht. Alleen is die gelegenheid er niet bij een langere opdracht.

Vaak heeft de freelancer dit ook in het contract of de  modelovereenkomst verwerkt onder de noemer ‘inflatie’. Voor jouw vaste medewerkers is het heel normaal dat ze na een langere tijd samenwerken loonsverhoging krijgen 😉.

De gemiddelde freelancer uurtarieven per vakgebied

Hieronder vind je het overzicht van de gemiddelde uurtarieven van freelancers die actief in de zakelijke dienstverlening, op basis van het aantal jaar werkervaring.

Gemiddelde freelance uurtarief in IT en Development

Wil je het overzicht direct in je inbox ontvangen? Download hier dan het pdf met gemiddelde uurtarieven van verschillende specialisaties gespecificeerd op ervaringsniveau: junior, medior en senior.

Factsheet Uurtarieven downloaden (PDF)

Werkervaring
Specialisatie 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+ jaar
Web- en app development € 35,97 € 52,50 € 69,20 € 76,93 € 79,07
SAP € 45,00 € 67,50 € 90,39 € 83,58 € 89,77
SharePoint € 62,71 € 76,36 € 82,78 € 88,75
Oracle € 40,00 € 86,67 € 69,32 € 83,32
Java € 35,56 € 56,19 € 74,56 € 85,17 € 85,65
Unix & Linux € 45,00 € 61,25 € 64,09 € 74,11 € 80,52
Quality Assurance € 20,00 € 74,25 € 65,65 € 81,09 € 85,50
Network Infrastructure € 27,00 € 43,72 € 65,32 € 72,02 € 73,81

Gemiddelde freelance uurtarief in Finance

Wil je meer gemiddelde van verschillende specialisaties zoals auditor, boekhouder, fiscalist, controller of CFO in je inbox ontvangen? Download dan het overzicht en ontvang direct de factsheet met gemiddelde uurtarieven binnen finance

Factsheet Uurtarieven downloaden (PDF)

Werkervaring
Specialisatie 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Audit, Risk & Compliance € 20,00 € 76,71 € 94,46 € 99,82 € 95,44
Bank & Verzekering € 44,33 € 58,65 € 62,60 € 77,52 € 81,27
Accounting & Control € 32,13 € 46,39 € 62,11 € 69,96 € 75,62

Gemiddelde freelance uurtarief in Consultancy

Werkervaring
Specialisatie 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Business consultancy € 45,87 € 66,69 € 84,79 € 97,88 € 106,73
It consultancy € 47,50 € 72,79 € 81,72 € 90,10 € 91,41

 

 

Gemiddelde freelance uurtarief in Business Intelligence

Werkervaring
Vakgebied 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Business Intelligence € 64,63 € 65,66 € 85,25 € 89,11 € 94,87

Gemiddelde freelance uurtarief in Human Resource

Werkervaring
Specialisatie 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Human Resources € 44,25 € 58,70 € 69,77 € 81,35 € 88,90
Reïntegratie € 40,00 € 83,40 € 68,64 € 69,10 € 93,89

Ben je benieuwd naar de gemiddelde van verschillende functietitels zoals Recruiter, HR-adviseur of Verzuimadviseur? Download dan onderstaande factsheet en ontvang het PDF direct in je inbox.

Factsheet Uurtarieven downloaden (PDF)

Gemiddelde freelance uurtarief in Marketing

Werkervaring
Specialisaties 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Marketing breed € 35,73 € 50,21 € 66,77 € 82,31 € 86,64
Online expertise € 38,74 € 55,30 € 68,56 € 76,43 € 85,99

Vind nog meer gemiddelde uurtarieven van verschillende specialisaties in de Factsheet Uurtarieven: Marketing, Communicatie en Sales. Binnen deze branches zijn nog specialisaties, zoals: tekstschrijver, social media manager, communicatieadviseur en nog meer.

Factsheet Uurtarieven downloaden (PDF)

Gemiddelde freelance uurtarief in Sales

Werkervaring
Vakgebied 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Sales € 29,94 € 48,03 € 59,88 € 75,20 € 78,67

 

Gemiddelde freelance uurtarief in Communicatie

Werkervaring
Specialisatie 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Communicatie breed € 34,20 € 47,11 € 61,59 € 75,02 € 76,56
Copywriting € 32,37 € 40,89 € 52,91 € 55,91 € 58,98
Tolk / Vertaling € 28,31 € 33,82 € 38,76 € 42,53 € 46,57

Gemiddelde freelance uurtarief in Design

Werkervaring
Specialisatie 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
UX & UI design € 36,37 € 52,43 € 65,88 € 73,77 € 72,42
Grafisch design € 34,17 € 41,63 € 51,65 € 60,94 € 62,06

Binnen design zijn nog veel meer specialisaties, zoals: art director, grafisch ontwerper, vormgever, YouTube editor, filmmaker, illustrator en fotograaf. Wil je weten wat een normaal uurtarief is voor verschillende functies binnen design gespecificeerd op ervaringsniveau: junior, medior, senior? Download de Factsheet uurtarieven design (PDF).

Gemiddelde freelance uurtarief in het juridische vakgebied

Werkervaring
Vakgebied 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Juridisch € 50,32 € 67,45 € 93,49 € 107,63 € 105,80

Gemiddelde freelance uurtarief in Management

Werkervaring
Specialisatie 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Educatie management € 59,14 € 78,47 € 85,74 € 92,10
Management, organisatie & advies € 78,33 € 67,11 € 73,50 € 82,59 € 87,09
Project management € 48,79 € 59,00 € 70,25 € 83,97 € 90,32
Management support € 30,10 € 40,72 € 49,68 € 56,40 € 59,33

Gemiddelde freelance uurtarief in Industrie

Werkervaring
Specialisatie 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Industrie breed € 35,15 € 47,33 € 51,10 € 71,35 € 78,80
Life sciences € 55,00 € 80,00 € 180,00 € 77,00
Aviation € 32,50 € 50,67 € 86,67 € 84,57
Energie € 30,00 € 52,50 € 70,00 € 73,90 € 80,76
Civil engineering € 26,25 € 47,00 € 54,93 € 75,62 € 82,33
Constructie € 33,97 € 42,28 € 48,86 € 55,89 € 60,04
Supply chain € 43,36 € 56,26 € 55,78 € 76,78 € 80,16
Vastgoed € 26,67 € 50,00 € 44,87 € 73,28 € 72,52
Chemie € 36,00 € 40,64 € 56,20 € 70,55 € 76,97
Quality & Safety € 32,00 € 35,00 € 70,00 € 92,50 € 91,43

Ben jij benieuwd naar het gemiddelde van specifiekere functies zoals: Architect, BIM-modelleur, Bouwkundig tekenaar of bijvoorbeeld een toezichthouder? In deze PDF vind je een overzicht van nog meer specialismen, je download ‘m hier ➡️  Download de Factsheet uurtarieven constructie (PDF).

Gemiddelde freelance uurtarief in overige vakgebieden; zoals training en coaching, onderwijs en overheid

Werkervaring
Specialisatie 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20+
Productontwikkeling € 35,95 € 51,29 € 67,97 € 75,46 € 81,60
Retail € 28,33 € 28,81 € 36,74 € 50,51 € 66,18
Training & Coaching € 61,90 € 79,81 € 86,28 € 96,00 € 103,37
Overheid € 46,67 € 57,89 € 69,35 € 82,97 € 83,05
Onderwijs € 33,04 € 50,01 € 53,72 € 61,50 € 67,22
Inkoop € 70,00 € 65,56 € 77,77 € 81,46 € 96,99

Binnen deze branche vallen specialisaties, zoals: docent Nederlands, toezichthouder en nog meer.

Opdrachtgevers laten zich te vaak door het uurtarief leiden

De meest voorkomende vergissing van een opdrachtgever is dat hij zich laat leiden door het uurtarief. Regelmatig komen we bij Jellow een opdrachtgever tegen die een aantal harde eisen heeft gesteld, zoals een maximaal uurtarief en een maximaal aantal uur voor een opdracht, wat niet altijd realistisch is. 

Natuurlijk heb je als opdrachtgever een budget en een richtprijs. Alleen de vergissing zit hem in het feit dat elke opdracht vanuit een bepaalde doelstelling is ontstaan. Het zou zo maar kunnen dat een freelancer met een veel hoger uurtarief (en doorgaans meer kennis en ervaring dan iemand met een lager tarief) de opdracht op een hoger niveau tilt, de doelstelling haalt en een beetje extra doet én alles in de helft van de tijd die je voor ogen had.

Ons advies: kijk vooral eerst naar de eigenschappen en vaardigheden die je nodig hebt voor je opdracht, de doelstelling van de opdracht en zoek daar dan de meest geschikte freelancer bij. 

Daarnaast is het ook altijd goed om te controleren of het uurtarief dat jij voor ogen hebt, realistisch is voor de expertise, vaardigheden en/of ervaring die je vraagt. 

Kortom…

Hoeveel een freelancer per uur vraagt, heeft dus te maken met de inhoud van de opdracht, de locatie, de lengte van de opdracht, de benodigde werkervaring en de specialistische kennis van de freelancer. Om een beeld te krijgen van de gemiddelde uurtarieven per branche of vakgebied, zie je in bovenstaande tabellen een overzicht van de gemiddelde tarieven van 61.844 freelancers die actief zijn in de zakelijke dienstverlening. Het geeft je hopelijk een richtlijn of startpunt om te onderhandelen met een freelancer die je binnenkort wilt inhuren. 

Tags: Financieel - Onderzoek

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Drie freelancers werken in een co-working space

Checklist Wet DBA: Voldoe jij aan de wet?

In de wereld van freelance werk en opdrachtgeverschap zijn duidelijkheid en transparantie enorm belangrijk als het gaat om een gezonde en eerlijke arbeidsmarkt....

4 minuten Jellow