Wat doet een recruiter?

Wat doet een recruiter?

Jellow

Wat doet een recruiter?

Wat is een recruiter?

Een recruiter werft en selecteert nieuw personeel voor openstaande functies binnen een organisatie of bedrijf. De recruiter vindt beschikbare kandidaten voor openstaande vacatures op basis van een functieprofiel. Dit doet hij/zij door de kandidaat te beoordelen op basis van kennis, vaardigheden en competenties. Daarna zal de recruiter de best passende kandidaat aannemen voor het bedrijf. Meestal werkt een recruiter op de HRM-afdeling binnen een organisatie. Een recruiter kan in vaste dienst of als freelancer werken.

Een recruiter maakt vaak gebruik van het eigen netwerk, online bronnen als LinkedIn, een vacaturebank en freelance platform. De recruiter werft op basis van de wensen en behoeften van de werkgever, zodat de vacature wordt vervuld en werknemer en werkgever elkaar vinden.

Binnen recruitment/werving zijn er verschillende typen recruiters en consultants werkzaam. Veel van deze functies hebben gemeenschappelijke taken en verantwoordelijkheden. We onderscheiden:

 • Corporate recruiter
  Een corporate recruiter werft kandidaten voor vacatures binnen een groter bedrijf of organisatie. Een corporate recruiter werft, selecteert en begeleidt kandidaten en leidt onderhandelingen tussen kandidaat en werknemer. Hij/zij werkt op de HRM-afdeling en houdt zich daarnaast bezig met wervingsprocessen binnen de organisatie.
 • Headhunter
  Een headhunter is een specialistische recruiter, die zich alleen richt op hogere functies binnen het bedrijfsleven. Dit wordt executive search genoemd, waarbij de headhunter zich richt op C-level kandidaten. Dit recruitmentproces van headhunting is intensief en bestaat uit veel gesprekken, cases en onderzoeken. Een headhunter bemiddelt de belangen van de werkgever, maar begeleidt ook de kandidaat. Een headhunter heeft geen rol in de onderhandeling. Een headhunter werkt op interim basis voor de werkgever.
 • Intercedent
  Een intercedent werkt voor een uitzendbureau en werft kandidaten voor openstaande vacatures. Een uitzendbureau neemt het volledige recruitmentproces voor openstaande vacatures over. Hierbij gaat het om werving, selectie maar ook de aanname van nieuwe werknemers voor de werkgever. Een intercedent werkt meestal met vacatures op start- of operationeel niveau.
 • Recruitment consultant
  Een recruitment consultant werft kandidaten voor opdrachtgevers en werkt bij een recruitment- of wervingsbureau. Een recruitment consultant werkt op project- of interimbasis en zoekt en bemiddelt kandidaten voor openstaande vacatures bij bedrijven en organisaties.

 

Ben je op zoek naar een freelancer? Of ben je zelf freelancer?

Vind mijn freelancer Ik ben freelancer

Schrijf je in bij Jellow en vind snel en makkelijk jouw geschikte freelancers of freelance opdrachten!

Wat is het verschil tussen een corporate recruiter en een headhunter?

Een headhunter richt zich op één deel van recruitment: het zoeken van de juiste kandidaat voor de vacature. Dit doet de headhunter vaak binnen een specifieke functie of functiecategorie, zoals informatiemanagers of e-commercemanagers.

Een corporate recruiter richt zich op het gehele recruitmentproces. Van werving en selectie tot onderhandeling en aannemen van de juiste kandidaat. Een corporate recruiter werft kandidaten voor vacatures binnen alle functiecategorieën en beperkt zich niet tot een bepaalde functie. De corporate recruiter houdt zich ook bezig met het beleid rondom recruitment en met de strategische planning.

Een headhunter werkt daarnaast vaak op projectbasis voor een opdrachtgever en is in dienst van een bureau of werkt zelfstandig. Een corporate recruiter is in dienst binnen een grotere organisatie met vaak meer dan 250 werknemers.

Zoals je ziet zijn de verschillen groot tussen een headhunter en een corporate recruiter.

Wat doet een recruiter?

Een recruiter helpt een organisatie of bedrijf bij het vinden van de kandidaat, die het best past bij een openstaande vacature. Een recruiter stelt de vacature op, beoordeelt binnenkomende sollicitaties en onderhoudt contact met kandidaten en onderhandelt over arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft een recruiter uiteraard veel meer taken en verantwoordelijkheden. Dit verschilt per type recruiter. Binnen recruitment en werving heeft een recruiter in algemene zin de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Functieprofiel opstellen voor de vacature
 • Recruitmentkanalen inventariseren en selecteren
 • Inkomende sollicitaties beoordelen en beantwoorden
 • Actief zoeken naar geschikte kandidaten via overige kanalen
 • Actief selecteren en benaderen van geschikte kandidaten
 • Administratie van vacatures, kandidaatinformatie en contactmomenten in een Applicant Tracking System (ATS) of recruitment softwaresysteem
 • Administratieve werkzaamheden in het wervingsproces
 • Eerste kennismakingsgesprek met kandidaten per telefoon
 • Eerste oriënterend sollicitatiegesprek met kandidaten
 • Coachen van kandidaten in de sollicitatieprocedure
 • Screenen van kandidaten (w.o. referentiecheck en diplomacontrole)
 • Onderhandelingen voeren met kandidaten over arbeidsvoorwaarden (salaris, pensioen, evt. aanvullende toeslagen en reiskosten)
 • Contact onderhouden met kandidaten in sollicatieprocedure

De rol van een headhunter en recruitment consultant wijkt op enige punten af van de rol van een recruiter. Een headhunter heeft de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • Acquisitie van nieuwe klanten
 • Contacten onderhouden met hiring managers en HRM
 • Onderhandeling en sluiten van een zakelijke samenwerkingsovereenkomst met de opdrachtgever
 • Voorstellen voor klanten opstellen
 • Geschikte kandidaten voordragen aan klant
 • Afhandeling van juridische en administratieve zaken van de overeenkomst

wat doet een recruiter?

De rol van een intercedent wijkt op enige punten hiervan af. Een intercedent heeft de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • Acquisitie van nieuwe klanten
 • Contacten onderhouden met bestaande klanten
 • Onderhandeling en sluiten van een arbeidsbemiddelingsovereenkomst met de opdrachtgever
 • Onderhandeling en sluiten van een arbeidsbemiddelingsovereenkomst met de kandidaat
 • Afhandeling van juridische en administratieve zaken van de arbeidsovereenkomst

De rol van een corporate recruiter wijkt op enige punten af van de rol van een recruiter. Een corporate recruiter heeft de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • Employer branding: bijdragen aan profilering als aantrekkelijke werkgever naar kandidaten
 • Monitoren en aanpassen bij veranderingen binnen teams
 • Werknemergerelateerde problemen oplossen tijdens hun dienstverband
 • Overleg met HR-manager en HR-team bij recruitmentprocessen binnen de organisatie
 • Onderhandeling en sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met externe recruitmentplatformen of -bureaus
 • Sluiten van arbeidsovereenkomst van nieuwe werknemers
 • Contacten onderhouden met externe recruiters of intercedenten
 • Contacten onderhouden met hiring managers binnen de organisatie

Wat maakt iemand een goede recruiter?

Een goede recruiter gaat altijd doelgericht te werk, zoekt actief naar vernieuwing en verbetering, biedt een luisterend oor en is breed inzetbaar. Als recruiter doe je meer dan het matchen van vraag en aanbod: openstaande vacatures en geschikte kandidaten. Als recruiter werk je in een dynamische omgeving waarin je met veel belangen te maken hebt en waarin communicatie (stakeholder management) cruciaal is. 

 • Een goede recruiter gaat doelgericht te werk

Als recruiter werk je aan de match van talent met vacatures. Zo draag je binnen het HRM-team bij aan de groei van de organisatie. Je stelt duidelijke doelen en kaders, communiceert je doelen en evalueert je werkwijze continu. Je bent communicatief vaardig, komt snel tot de kern en weet vlot beslissingen te nemen. Dit is belangrijk voor de kandidaten maar ook voor je organisatie.

 • Een goede recruiter zoekt actief naar vernieuwing en verbetering

Een goede recruiter probeert altijd bij te blijven in de laatste ontwikkelingen. Je kent daarnaast de kracht van een groeiend netwerk, zodat je altijd de juiste mensen inschakelt. Door middel van feedback en feed forward ben je actief bezig om jezelf te verbeteren in je vak.

 • Een goede recruiter biedt een luisterend oor

Een goede recruiter is communicatief sterk. Je bent de gesprekspartner van de organisatie maar ook van kandidaten. Mensenkennis is hierbij onmisbaar. Je biedt een luisterend oor voor kandidaten en organisatie, zodat je nog beter de behoeften en wensen af kunt stemmen en je de juiste kandidaat vindt voor de vacature. Daarnaast is een goed observatievermogen een belangrijk kenmerk van de beste recruiters. De arbeidsmarkt verandert snel en is competitief. Hier weet je adequaat op in te spelen door actief vacatures en talent te matchen met het oog op doorontwikkeling.

 • Een goede recruiter is breed inzetbaar/spil in organisatie

Een goede recruiter fungeert als spil binnen de organisatie. Human capital wordt gezien als één van de belangrijkste factoren van groei binnen bedrijven. Als recruiter draag jij actief bij via coaching en groeiplannen aan de ontwikkeling van de (nieuwe) werknemers binnen de organisatie. De beste recruiters zijn breed inzetbaar en nemen soms taken op zich van HR, marketing, communicatie tot sales. Je bent je ervan bewust dat employer branding continu doorgaat en je helpt om gemakkelijker je doelen te bereiken.

Wat is de rol van een recruiter in HRM?

Een recruiter kijkt in een werving- en selectieprocedure of de kandidaat voldoet aan de vereisten die voor de functie binnen de organisatie nodig zijn: studie en opleidingsniveau, werkervaring, vaardigheden en competenties. Daarnaast is het voor organisaties steeds belangrijker dat er ook een click is op menselijk vlak en dat er binding is met de organisatiecultuur. Een recruiter werkt als specialist in een HR-team van een organisatie.

Binnen een HR-team zijn er verschillende functies die betrokken zijn de verschillende HR-taken en -verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan:

 • Personeelsontwikkeling
 • Personeelsadministratie en -beheer
 • Personeelsplanning
 • Verlof- en verzuimregistratie
 • Salariszaken en declaraties
 • Werving en selectie / talentmanagement.

De taakverdeling verschilt natuurlijk per organisatie of bedrijf. Een veelvoorkomende samenstelling van een human resources-afdeling (ook wel afdeling Personeelszaken) ziet er als volgt uit:

 • HR-manager
 • HR-adviseur
 • HR-medewerker
 • Salarisadministrateur
 • (Corporate) Recruiter

Wanneer het HR-team niet groot is, maar het bedrijf toch behoefte heeft aan een bepaald specialisme, dan wordt vaak een freelance recruiter, freelance HR-adviseur of interim HR-manager ingeschakeld of wordt een externe specialist ingehuurd die met het vaste team werkt aan het behalen van de HR-doelstellingen. De verantwoordelijkheid voor werving en aansturing van deze specialisten ligt ook vaak bij de HR-manager.

Veelgebruikt HR-model van Dave Ulrich

Al geruime tijd wordt het HR-model van de Amerikaanse professor Dave Ulrich gebruikt om de HR-afdeling te structureren en de toegevoegde waarde van HR binnen een organisatie af te meten. Hierin wordt gewezen op de vier HR-rollen die in de juiste samenhang moeten worden uitgevoerd.

 • Strategic Partner
 • Change Agent
 • Administrative Expert
 • Employee Champion
Dave Ulrich model

Het model an sich is al ruim 25 jaar oud, maar met dit model is het voor HR binnen een organisatie mogelijk om de stap te zetten naar de realisatie van strategische bedrijfsdoelen. 

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de inkomende vragen voor HRM; geschetste verwachtingen over HR binnen de organisatie; de ontwikkelpotentie van HR-medewerkers. Het is hierbij van belang dat de ambities van het HR-team (Wat willen we bereiken?) en de potentie van het HR-team (Wat kunnen we bereiken?) met elkaar in evenwicht zijn.

Wat verdient een recruiter?

Een recruiter in Nederland verdient gemiddeld € 2.710 bruto per maand (o.b.v. 40 uur). Het aantal jaren ervaring speelt een grote rol in het salarisniveau van een recruiter.

 • Een junior recruiter (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 2.620 per maand. 
 • Een medior recruiter (3 tot 5 jaar werkervaring) verdient € 2.680 per maand. 
 • Een senior recruiter (meer dan 5 jaar ervaring) verdient € 2.820 per maand.

wat verdient een recruiter?

Het gemiddelde salaris van een recruiter per type dienstverband (ervaring niet meegenomen) is als volgt:

 • Detachering € 3.100
 • Freelance € 2.930
 • Vast contract € 2.710
 • Traineeship € 2.450

Je salaris als recruiter is afhankelijk van meerdere factoren. Je leeftijd, je opleidingsniveau en je werkervaring zijn van groot belang. Daarnaast verschilt het salarisniveau ook per bedrijf of organisatie. Zo kun je als recruiteraan de slag bij commerciële bedrijven, non-profit organisaties adviesbureaus en bij overheidsinstanties, waarbij iedere branche een ander salarisniveau kan hanteren.

Een recruiter in Nederland verdient gemiddeld € 2.710 bruto per maand (o.b.v. 40 uur).

Naast een goed salaris spelen ook secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol. Denk hierbij aan het aantal vakantiedagen, wel/geen reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot een leaseauto. Ook budget voor persoonlijke ontwikkeling en duidelijke doorgroeimogelijkheden zijn vaak een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan het zijn dat er een bonusstructuur is verbonden aan de recruiter-functie.

Welke opleiding heeft een recruiter gevolgd?

Een recruiter binnen een organisatie heeft meestal minimaal HBO denk- en werkniveau. Wil je als recruiter aan het werk, dan kun je het best een van onderstaande opleidingen volgen:

 • Human Resource Management / Personeel en Arbeid (hbo-niveau)
 • Social Studies (hbo-niveau)
 • Bedrijfskunde (hbo/wo-niveau)
 • Psychologie (master Arbeids- en organisatiepsychologie) (wo-niveau)
 • Organisatiewetenschappen (wo-niveau)

Bovendien zijn er voor studenten diverse post-hbo opleidingen, wanneer zij de functie van recruiter ambiëren:

 • Post-hbo Human Resource Management (HRM)
 • Post-hbo Recruitment

Met de juiste studie en bijscholing zijn de mogelijkheden binnen de functie van recruiter groot.

Vaardigheden en competenties van een recruiter (waar moet je op letten?)

Naast de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een recruiter leggen we ook uit welke competenties, eigenschappen en overige vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle recruiter binnen een HR-team en binnen een organisatie. Met deze competenties weet je dat de (corporate) recruiter een aanwinst zal zijn voor jouw organisatie. Wanneer je een (freelance) vacature voor een recruiter dient te vervullen dan is het goed om te kijken naar de benodigde competenties, naast de ervaring en kennis van de kandidaat.

 • Coachen – Een recruiter dient de organisatie én de kandidaat in het recruitmentproces terzijde te staan. Je dient de kandidaat op de juiste wijze te kunnen begeleiden, zodat zo snel behoeften van beiden zijden duidelijk worden. Zo weet je snel of er een match mogelijk is.
 • Energiek – Je bent het visitekaartje voor je organisatie en vaak de eerste persoon die de kandidaat spreekt. Positieve energie is belangrijk om te kunnen overtuigen en te kunnen motiveren. 
 • Competitief karakter – In een krappe arbeidsmarkt maken details het verschil. De wil om door te zetten, de wil om te winnen en je uithoudingsvermogen bepalen voor een deel je succes als recruiter.

Je bent het visitekaartje voor je organisatie en vaak de eerste persoon die de kandidaat spreekt.

 • Luisterend oor – Je bent gesprekspartner van de organisatie en de kandidaat. Een goed observatie- en luistervermogen zijn van groot belang om de kandidaten goed in te kunnen schatten, potentieel te ontdekken en de juiste vragen te kunnen stellen om snel tot de kern te kunnen komen.
 • Open houding en bovenmatig geïnteresseerd in mensen – Wanneer je als recruiter of intercedent werkt is iedere dag anders. Dit gaat helemaal op wanneer je als freelance recruiter werkt voor meerdere organisaties. De juiste mindset helpt je om zonder oordeel een recruitmentproces te begeleiden.
 • Resultaatgericht – Het doel van je werk als recruiter is het matchen van de juiste kandidaat met de openstaande functie. Daarbij kijk je niet alleen naar de korte termijn, maar ook naar toekomstig potentieel en groeivermogen van kandidaten.
 • Analytisch denkvermogen – Geen probleem ga je uit de weg. Je bent in staat om een complexe stelling of situatie te ontleden tot informatie waar je iets mee kunt. 
 • Creatief en energiek – Als recruiter denk je out of he box en kom je tot slimme oplossingen voor het wervingsproces. Je energie en enthousiasme voor de functie en organisatie draag je over op de kandidaten.

Daarnaast zijn de volgende vaardigheden belangrijk voor een recruiter:

 • Sterke communicatieve vaardigheden hebben
 • Scherp in beoordelen
 • Netwerken staat centraal
 • Initiatief durven nemen
 • Sociaal stevig in je schoenen staan
 • Snel van begrip en verbanden kunnen leggen
 • Leiding kunnen geven (leiderschapskwaliteiten)

Hoe kan je een recruiter inzetten voor je bedrijf?

Tot slot willen we verder ingaan op de situaties waarin je een freelance of interim recruiter nodig zou kunnen hebben. 

 • De invulling van een openstaande vacature binnen je bedrijf verloopt stroef. Met een recruiter haal je een specialist in huis die direct aan de slag gaat met het vinden en selecteren van de beste kandidaten.
 • Je organisatie groeit en je wilt je marketingteam uitbreiden met een specialist op het gebied van adverteren. Zelf heb je te weinig kennis om een functieprofiel te schrijven om die specialist te vinden. In deze situatie kan een recruiter uitkomst bieden. Door in gesprek te gaan met de recruiter wordt de organisatiebehoefte duidelijk en krijgt het gewenste profiel van de kandidaat snel vorm.
 • Je bedrijf heeft het moeilijk om de juiste kandidaten te binden. Door te investeren in employer branding wordt je bedrijf een aantrekkelijker werkgever en positioneer je je bedrijf als serieuze optie voor sollicitanten in een krappe arbeidsmarkt. Een recruiter kan je helpen om grote stappen te zetten in employer branding voor jouw bedrijf.

Met een recruiter haal je een specialist in huis die direct aan de slag gaat met het vinden en selecteren van de beste kandidaten.

In deze drie gevallen kan het voor je bedrijf een slimme keus zijn om een recuiter aan te nemen om je te helpen bij de werving- en selectieprocessen in je organisatie. Bovendien kan een recruiter je helpen bij het optimaliseren van het huidige recruitmentproces, vacatures en functieprofielen opstellen en binnenkomende sollicitaties begeleiden. Wanneer deze kennis niet in je organisatie aanwezig is dan is het een goede keuze om een recruiter aan te nemen die je hierbij helpt zodat je op de arbeidsmarkt beter talent kunt vinden voor jouw organisatie.

Wat levert een freelance recruiter op voor je bedrijf? De voordelen op een rijtje

Zou je wel een recruiter aan willen nemen voor je organisatie, maar heb je onvoldoende ruimte in budget? Of is je team of bedrijf nu nog te klein om een specifeke recruitmentfunctie in te vullen? 

Stil blijven staan is dan vaak geen optie. Je kunt dan ook denken aan de inzet van een interim of freelance recruiter. Zo bespaar je op salariskosten en maak je efficiënt gebruik van de flexibiliteit, kennis en ervaring van een freelancer. Hierdoor kun je direct van start met de uitdaging in werving of selectie die jouw bedrijf heeft. 

Denk je erover om HRM freelancers in te huren voor jouw bedrijf?  Bij Jellow vind je gegarandeerd de juiste freelance specialist die effectief aan de slag gaat met het bereiken van jouw doelstellingen. Met het Stappenplan Freelancer inhuren laten we je zien hoe eenvoudig het is om een freelance recruiter te vinden voor jouw bedrijf.

Wat doet een recruiter bij Jellow?

Binnen Jellow werken we Agile met zelfsturende hybride teams. Een combinatie van vaste medewerkers en freelance specialisten. Zo ook voor HRM. We hebben geen stand alone functie van recruiter binnen Jellow. Bij openstaande vacatures is het dan ook mogelijk dat we een freelance recruiter inhuren wanneer een vacature moeilijk te vervullen is in een krappe arbeidsmarkt. Met een freelance recruiter hebben we dan direct een specialist die met een eigen netwerk, binnen het specifieke vakgebied waarin we de vacature hebben, snel de beste kandidaten vindt. 

In de tussentijd dat de vacature openstaat, huren we bovendien regelmatig een freelance specialist in om de functie in te vullen. De inwerktijd is daarmee beperkt en het is een kwestie van plug and play met het team waarin de freelancer komt te werken.

Zo zorgen we ervoor dat de tevredenheid van onze klanten hoog blijft en dat we elke dag steeds weer een beetje beter worden in de dienstverlening voor onze klanten. We willen het voor onze klanten namelijk zo eenvoudig mogelijk maken om zelf snel de beste freelance specialist in te huren.

 

 

 

Tags: How to - Opinie

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Hoe start je een podcast?

Welkom bij een nieuw artikel over een onderwerp dat perfect aansluit bij ons medium: podcasten. Veel mensen zijn geïnteresseerd in het starten van...

6 minuten samvanberkel