Wat doet een tester in een bedrijf?

Wat doet een tester

Jellow

Wat is een tester?

Een tester is verantwoordelijk voor het testen van software om te zorgen dat het werkt zoals het hoort. Dit omvat het uitvoeren van verschillende soorten tests, zoals functionele tests, integratietests en regressietests, om ervoor te zorgen dat de software voldoet aan de eisen van de gebruiker en geen fouten bevat. Een tester wordt ingezet voor het valideren van de functionaliteit en kwaliteit van software. Tijdens het testproces identificeert de tester eventuele problemen of bugs en rapporteert deze aan de ontwikkelaars zodat ze kunnen worden opgelost.

Een software tester werkt vaak samen met ontwikkelaars en projectmanagers om ervoor te zorgen dat de software op tijd wordt afgeleverd en aan de kwaliteitseisen voldoet. Het is ook belangrijk dat de software tester de gebruikersdocumentatie en helpfuncties bekijkt en beoordeelt om ervoor te zorgen dat deze begrijpelijk zijn voor de eindgebruiker.

De rol van een tester wordt nog vaak onderschat. Een tester kan voor een team even waardevol zijn als een ontwikkelaar.

Waarom is een software tester nodig?

Door softwareontwikkelaars wordt software ontworpen voor een toepassing. Software kan complex zijn. Met name wanneer de omgeving complex is waarin de software werkt. Het is zeer moeilijk om foutloze software te maken. Testen is hierbij cruciaal, zodat je voor oplevering van software een goede tester nodig hebt.

Het doel van testen vanuit een leverancier:

 • Bewijs leveren aan de klant dat ontwikkel-/developmentwerk goed is uitgevoerd, zodat de factuur verzonden en betaald kan worden.

Het doel van testen vanuit een opdrachtgever/klant:

 • Nagaan of de leverancier heeft geleverd volgens de afspraak
 • Inschatten van risico’s voor gebruikers bij het gebruik van de software
 • Vinden van fouten in de software. Snelheid is belangrijk. Als een fout laat wordt gevonden dan kan het herstel duur zijn.
 • Voorkomen van fouten d.m.v. statisch testen

Uitgebreid testen kost geld, tijd en capaciteit. Niet testen is echter een te groot risico. Vooraf dient er daarom nagedacht te worden en een risico-inschatting worden gemaakt. Testen wordt daarom altijd meegenomen in een projectbudget en projectplanning.

Voordat software in gebruik wordt genomen, wordt software altijd getest zodat risico’s op een acceptabel niveau zijn. Het is namelijk praktisch moeilijk uitvoerbaar om foutloze software in grootschalige projecten op te leveren i.v.m. aantallen testen en hoge kosten.

 

Misschien vind je dit ook interessant:

 

Wat doet een tester?

Een tester is een development professional die zich bezighoudt met het testen van software en systemen. Dit omvat het identificeren, reproduceren en rapporteren van fouten en problemen die zich voordoen in de software. Het doel van het testen is om de kwaliteit van de software te verhogen en ervoor te zorgen dat de software aan de eisen van de klant of opdrachtgever voldoet.

Er zijn verschillende soorten testers, zoals functionele testers, die zich richten op het testen van de functionaliteit van de software, en performance testers, die zich richten op het testen van de prestaties van de software. Andere testers richten zich op het testen van specifieke aspecten van de software, zoals beveiliging, toegankelijkheid of gebruiksvriendelijkheid.

Een tester begint meestal met het analyseren van de specificaties van de software en het opstellen van een testplan.  Vervolgens voert de tester de tests uit en registreert de resultaten. Indien er fouten worden gevonden, rapporteert de tester deze aan de ontwikkelaars en werkt samen met hen om de fouten op te lossen.

Naast het uitvoeren van tests, kan een tester ook betrokken zijn bij het opstellen van testdocumentatie en het trainen van andere testers of gebruikers. Ook kan een tester betrokken zijn bij het implementeren van procesverbeteringen om de kwaliteit van de software te verhogen.

In sommige gevallen werkt een tester ook als een soort van klant, door het testen van de software vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Hierdoor kan de tester de gebruiksvriendelijkheid, het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van de software testen.

In het algemeen is het doel van een tester om ervoor te zorgen dat de software voldoet aan de eisen van de klant en dat de software betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk is. Een tester speelt dus een belangrijke rol in het ontwikkeltraject van software, door ervoor te zorgen dat de software van hoge kwaliteit is voordat deze wordt uitgebracht.

Tooling van een software tester

Taken en verantwoordelijkheden van een tester

 • Testen van software en systemen om fouten te identificeren, reproduceren en rapporteren
 • Verbeteren van de kwaliteit van de software en zorgen dat deze aan de eisen van de klant voldoet
 • Uitvoeren van verschillende soorten tests, zoals functioneel, prestatie en specifieke aspecten
 • Analyseren van specificaties en opstellen van een testplan
 • Uitvoeren van tests en registreren van resultaten, samenwerken met ontwikkelaars om fouten op te lossen
 • Betrokkenheid bij testdocumentatie, training en procesverbeteringen
 • Testen van software vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Wat is een testplan?

Een belangrijke taak van een tester is het opstellen van een testplan. Een testplan is een document waarin wordt beschreven hoe een softwareproduct getest gaat worden. Het beschrijft welke testen worden uitgevoerd, hoe ze worden uitgevoerd, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de testen en wanneer de testen worden uitgevoerd. Het testplan dient als leidraad voor de tester bij het uitvoeren van de testen en helpt bij het organiseren en coördineren van de testactiviteiten. Het testplan kan ook informatie bevatten over de testomgeving, de testdata en de acceptatiecriteria voor het product.

Wat maakt iemand een goede tester?

Een goede tester heeft een aantal belangrijke vaardigheden e competenties, waardoor hij of zij efficiënt en effectief software te testen. Hieronder staan enkele van de belangrijkste vaardigheden die een goede tester moet bezitten:

 • Analytisch denkvermogen: Een goede tester moet in staat zijn om complexe systemen snel te begrijpen en te analyseren. Dit helpt hem of haar bij het identificeren van potentiële problemen en het ontwikkelen van teststrategieën.
 • Communicatievaardigheden: Een goede tester moet in staat zijn om duidelijk en efficiënt te communiceren met ontwikkelaars, stakeholders en andere belanghebbenden. Dit helpt bij het oplossen van problemen en het delen van informatie over testresultaten. Als tester ben je onderdeel van een team. Heldere communicatie is belangrijk voor een succesvol developmentproces.
 • Probleemoplossend vermogen: Een goede tester moet in staat zijn om problemen op te lossen en creatief te denken over oplossingen voor eventuele problemen die zich voordoen tijdens het testen. Creativiteit en vindingrijkheid maken het onderscheid tussen een middelmatige en een goede software tester.
Wat doet een tester in een bedrijf?
 • Technische vaardigheden: Een goede tester moet bekend zijn met de technologieën en tools die worden gebruikt voor softwareontwikkeling en -testing. Dit helpt bij het efficiënt uitvoeren van tests en het identificeren van problemen. Als tester moet je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in software testing tooling en testingmethodieken.
 • Proactieve houding: Een goede tester moet proactief zijn en initiatief nemen. Dit betekent dat hij of zij niet wacht tot problemen zich voordoen, maar proactief op zoek gaat naar problemen en oplossingen. Een tester levert waardevolle feedback aan developers. Proactiviteit en snelheid kunnen zorgen voor een goede projectvoortgang en lage kosten.
 • Aandacht voor detail: Een goede tester moet zorgvuldig zijn en aandacht hebben voor details. Dit helpt bij het identificeren van kleine problemen die anders gemakkelijk over het hoofd gezien zouden kunnen worden. Voordat gebruikers met de software aan de slag gaan is het belangrijk om als tester nauwkeurig te testen vanuit verschillende situaties, apparaten en contexten.
 • Flexibiliteit: Een goede tester moet flexibel zijn en in staat zijn om snel te reageren op veranderende eisen en omstandigheden. Dit helpt bij het efficiënt aanpassen van teststrategieën en het oplossen van problemen. Als tester ben je onderdeel van het developmentteam, waardoor je ook in de samenwerking een flexibele instelling dient te hebben.
 • Kennis van het testingproces: Een goede tester moet kennis hebben over de verschillende methoden en processtappen van softwaretesten zoals unit testing, integration testing, acceptance testing, regression testing en performance testing.

In samenvatting een goede tester moet analyserend, communicatief vaardig, probleemoplossend, technisch vaardig, proactief, aandachtig, flexibel en kennis hebben van de testingproces.

Wat is de rol van een tester in een bedrijf

Er zijn verschillende functies in een development team, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project. Een development team maakt vaak onderdeel uit van een IT-afdeling en heeft contact met verschillende delen van een organisatie. Als je kijkt naar een development team in een groter MKB-bedrijf of organisatie, dan vind je vaak de volgende functies:

 • Projectmanager: Verantwoordelijk voor het beheer van het project, inclusief planning, budgettering en het coördineren van de verschillende teamleden.
 • Ontwikkelaar: Verantwoordelijk voor het schrijven van de code voor het project, het oplossen van technische problemen en het implementeren van nieuwe functionaliteiten.
 • Tester: Verantwoordelijk voor het testen van de software voordat deze wordt uitgebracht, het identificeren van fouten en het rapporteren hiervan aan de ontwikkelaars.
 • Ontwerper: Verantwoordelijk voor het creëren van de visuele aspecten van de software, zoals de gebruikersinterface en de grafische elementen.

Een goede tester moet zorgvuldig zijn en aandacht hebben voor details. Dit helpt bij het identificeren van kleine problemen die anders gemakkelijk over het hoofd gezien zouden kunnen worden.

 • DevOps engineer: Verantwoordelijk voor het automatiseren van het softwareontwikkelingsproces, zoals het bouwen, testen en implementeren van software.
 • DBA: verantwoordelijk voor het beheren van de database, zoals het ontwerpen, implementeren en onderhouden van de database.
 • Scrum master: verantwoordelijk voor het begeleiden van het team in de scrum methodologie.
 • Product owner: verantwoordelijk voor het beheer van de product backlog en prioriteiten van de feature.

De rollen in een development team kunnen variëren en kunnen gecombineerd worden afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project.

Wat verdient een tester?

Een tester in Nederland verdient gemiddeld € 3.460 bruto per maand (o.b.v. 40 uur). Het aantal jaren ervaring speelt wel een rol in het salarisniveau van een software tester.

 • Een junior tester (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.305 per maand
 • Een medior tester (3 tot 5 jaar werkervaring) verdient € 3.515 per maand
 • Een senior tester (meer dan 5 jaar ervaring) verdient € 3.520 per maand

Het gemiddelde salaris van een tester per type dienstverband (ervaring niet meegenomen) is als volgt:

 • Detachering € 3.425
 • Vast contract € 3.445
 • Freelance/interim € 3.690
 • Tijdelijk contract € 3.030

Je salaris als tester wordt bepaald door meerdere factoren. Denk aan de leeftijd, het opleidingsniveau en de werkervaring die hierin bepalend zijn. Het salarisniveau verschilt ook per bedrijf of organisatie. Zo kun je als tester aan de slag bij commerciële bedrijven, bij overheidsinstanties of bij een extern detacheringsbureau, waarbij iedere branche een ander salarisniveau kan hanteren.

Een software tester in Nederland verdient gemiddeld € 3.460 bruto per maand (o.b.v. 40 uur).

Naast een goed salaris spelen ook secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol. Dan kun je denken aan het aantal vakantiedagen, wel/geen reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot een leaseauto. Een ander onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zijn budget voor persoonlijke ontwikkeling en duidelijke doorgroeimogelijkheden

De hierboven genoemde bedragen komen via Werkzoeken.

Welke voordelen biedt een tester voor een bedrijf?

Ieder bedrijf heeft een tester nodig om de kwaliteit van hun producten te verzekeren en problemen te identificeren voordat deze bij de eindgebruiker komen. Hier zijn enkele specifieke redenen waarom een tester belangrijk is voor een bedrijf:

 • Kwaliteit: Een tester helpt bij het identificeren van problemen of fouten in een product, waardoor de kans op ontevredenheid of terugroepacties wordt verminderd. Dit kan de reputatie van het bedrijf beschermen en kan leiden tot een groter klanttevredenheid.
 • Kostenbesparing: Het identificeren en oplossen van problemen in een vroeg stadium kan tijd en geld besparen, omdat problemen die later in het levenscyclus van een product worden ontdekt vaak veel moeilijker en duurder zijn om op te lossen.
 • Compliance: Veel industrieën zijn gereguleerd en vereisen dat producten voldoen aan specifieke standaarden. Een tester kan ervoor zorgen dat een product deze standaarden voldoet en kan helpen bij het vermijden van boetes of andere sancties.
 • Innovatie: Een tester kan helpen bij het ontdekken van nieuwe manieren om een product te verbeteren of nieuwe features toe te voegen die klanten waarderen. Dit kan het bedrijf helpen bij het onderscheiden van de concurrentie en het verhogen van de verkoop.

Een tester is dus een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces van een product en helpt bij het verzekeren van de kwaliteit, kostenbesparing, compliance, en innovatie van het bedrijf.

Scherm van een software tester met programmeertaal

Daarnaast zijn er enkele voordelen en nadelen te benoemen bij de inzet van een freelance of interim tester in een developmentproces of bij een developmentopdracht.

De voordelen van een tester voor je bedrijf op een rij:

 • Het helpt bij het identificeren van problemen of fouten in een product voordat het bij de eindgebruiker komt, waardoor de kans op ontevredenheid of terugroepacties wordt verminderd.
 • Het helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van een product, waardoor het waarschijnlijk betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker wordt.
 • Het helpt bij het verminderen van de tijd en kosten voor het oplossen van problemen die later in het levenscyclus van een product kunnen optreden.

De nadelen van een tester voor je bedrijf:

 • Het kan de ontwikkeling van een product vertragen omdat er tijd nodig is voor het uitvoeren van testen.
 • Het kan kosten verhogen omdat er middelen nodig zijn voor het uitvoeren van testen.
 • Er kan een risico bestaan dat een tester geen fouten of problemen kan vinden omdat hij niet volledig op de hoogte is van het product of de vereisten.

Welke opleiding heeft een tester gevolgd?

Een tester kan een verscheidenheid aan opleidingen hebben gevolgd, afhankelijk van zijn of haar achtergrond en ervaring. Veel testers hebben een opleiding in informatica, computerwetenschappen of een verwante discipline gevolgd. Deze opleidingen kunnen hen de technische vaardigheden geven die nodig zijn voor het uitvoeren van testen, zoals kennis van programmeren, softwareontwikkeling en databases. Er zijn nog geen specifieke opleidingen, gericht op de rol van tester.

Sommige testers hebben dan ook een opleiding gevolgd in kwaliteitsmanagement of testmanagement. Deze opleidingen kunnen hen de vaardigheden geven om testmethoden en -procedures te ontwikkelen en te implementeren, en om de kwaliteit van een product te beoordelen.

Mogelijke opleidingen voor een tester zijn:

 • Informatica (HBO of WO)
 • Informatiemanagement (HBO of WO)
 • Computerwetenschappen (WO)
 • Kwaliteits- en procesmanagement (HBO)

Er zijn ook testers die opleidingen hebben gevolgd in gerelateerde disciplines, zoals business, management of engineering. Dit kan hen helpen om een breder begrip te krijgen van de context waarin het product wordt gebruikt en hen in staat stellen om effectievere testen te ontwerpen.

Daarnaast kunnen software testers ook certificeringen behalen in specifieke testmethoden zoals ISTQB of TMAP, of certificeringen in specifieke tools zoals Selenium of HP Quality Center.

Wat levert een freelance tester op voor je bedrijf?

Zou je wel een freelance tester of freelancer software testing professional aan willen nemen voor je organisatie, maar heb je onvoldoende ruimte in budget om je processen onder de loep te nemen? Is je organisatie nu nog te klein om een specifieke testerfunctie in te vullen en is er nog geen behoefte voor een permanente invulling? Of heeft de inzet van een tester via een detacheerder niet de voorkeur?

Je kunt dan ook denken aan de inzet van een freelance tester. Zo bespaar je op salariskosten en maak je efficiënt gebruik van de flexibiliteit, kennis en ervaring van een interim. Hierdoor kun je direct van start met de uitdaging in kwalitatieve en goed gecontroleerde opleveringen vanuit het development-team van jouw organisatie.

Denk je erover om een freelance tester in te huren voor jouw bedrijf? Bij Jellow vind je gegarandeerd de juiste freelance development specialist die effectief aan de slag gaat met het bereiken van jouw doelstellingen. Met het Stappenplan Freelancer inhuren laten we je zien hoe eenvoudig het is om een freelance tester te vinden voor jouw bedrijf.

 

Tags: How to - Opinie

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Drie freelancers werken in een co-working space

Checklist Wet DBA: Voldoe jij aan de wet?

In de wereld van freelance werk en opdrachtgeverschap zijn duidelijkheid en transparantie enorm belangrijk als het gaat om een gezonde en eerlijke arbeidsmarkt....

4 minuten Jellow