wat doet een developer?

Wat doet een developer?

Jellow

Wat is een Developer?

Een developer houdt zich bezig met het programmeren van software. Een developer is werkzaam binnen de informatietechnologie (IT) en ontwikkelt softwareprogramma’s, websites, apps of applicaties. Een developer kan ook bestaande software doorontwikkelen en onderhouden. Een developer wordt ook wel een programmeur of ontwikkelaar genoemd en is werkzaam op een IT-afdeling of development-afdeling binnen een bedrijf of organisatie. Developers hebben vaak een technische achtergrond en beheersen één of meerdere programmeertalen, waarmee ze programmeren of code schrijven.
Binnen het vakgebied development zijn er veel verschillende typen developers. Developers hebben vaak één van onderstaande profielen. Per profiel is er een duidelijk onderscheid qua werkzaamheden, verantwoordelijkheden en positie binnen een development team.

Front-end developer

De front-end developer is verantwoordelijk voor de techniek aan de voorzijde van een applicatie, app of website. De front-end developer is de schakel tussen een designer/ontwerper en de back-end developers. Als front-end developer beheers je bepaalde frameworks (Angular, jQuery, Vue, ASP.NET, Laravel etc), opmaaktalen/mark up (CSS of HTML) en scripttalen (JavaScript, Python, Ruby).

Back-end developer

De back-end developer is verantwoordelijk voor de techniek aan de achterzijde van een applicatie, app of website. De back-end developer werkt nauw samen met de front-end developer bij het bouwen van een werkende website of applicatie. Als back-end developer beheers je bepaalde programmeertalen of framewoks. Denk aan PHP, Python, Java, C#, of .NET.

Full-stack developer

De full-stack developer is een combinatie van een front-end en back-end ontwikkelaar. Hij/zij heeft een brede kennis en ervaring in software-ontwikkeling. De full-stack developer kan front-end en back-end programmeren van een website of applicatie. Hij/zij heeft binnen een team vaak een sturende of ondersteunende functie en beheerst de meest gebruikte programmeertalen, scripttalen en frameworks.

App developer

De app developer is een programmeur die zich richt op ontwerp, ontwikkeling en implementatie van apps. De app developer bouwt, onderhoudt en test applicaties/programma’s voor smartphones, tablets of desktop computers. Een app developer is een software programmeur en is vaak betrokken bij het proces van ontwerp/design, front-end en back-end development. De app developer ontwikkelt apps voor bijvoorbeeld Android en iOS (Apple) en werkt met programmeertalen als JavaScript, Java, Swift en Kotlin.

Web developer

Een webdeveloper is een ontwikkelaar van websites en werkt meestal als front-end
developer, back-end developer of full-stack developer. Een web developer bouwt en onderhoudt websites en beheerst één of meerdere programmeertalen, zoals genoemd bij front-end en back-end developers. Web developers werken soms ook met platformen en contentmanagementsystemen (CMS) als WordPress, Drupal, Joomla of Wix. Deze omgeving hebben bepaalde ingebouwde functionaliteit en zijn een handig populair alternatief voor website development.

Webshop/ E-commerce developer

Een webshop of e-commerce developer is een ontwikkelaar van webshop of e-commerce platformen. Deze developer heeft vaak de kennis van een front-end, full-stack of web developer, maar heeft zich gespecialiseerd op de ontwikkeling van een webshop. Een webshop ontwikkelaar richt zich op de commerciële kant van een website of app door de verkoop van diensten en producten. Veelgebruikte e-commerceplatformen zijn Shopify, Bigcommerce, Woocommerce en Magento.

Ben je op zoek naar een freelancer? Of ben je zelf freelancer?
Schrijf je in bij Jellow en vind makkelijk en snel jouw geschikte freelancers of freelance opdrachten!

Vind mijn freelancer Ik ben freelancer

 

Wat is development?

Development is een verzamelnaam voor de ontwikkeling en het ontwerp van software, websites of apps. Bij development programmeert een developer met een specifieke programmeertaal een applicatie of website, zodat een gebruiker effectief de applicatie kan benutten om zijn/haar doel te bereiken.

Er zijn verschillende ontwikkelmethodes voor software. Veel developers hebben kennis en ervaring in meerdere methodes en geven er de voorkeur aan om via deze werkwijze software of websites te ontwikkelen. De meest gangbare softwareontwikkelmethodes zijn.

De lineaire/watervalmethode – De watervalmethode is een lineaire vorm van softwareontwikkeling waarbij stappen na elkaar worden doorlopen en afgerond. Een afgeronde ontwikkelstap vormt het startpunt voor de volgende ontwikkelstap. Wanneer een stap niet is afgerond, kan niet worden begonnen met een volgende stap.

De watervalmethode is tijdsintensief, maar wel gestructureerd. Bij de ontwikkeling in deze methode zijn developers sterk van elkaar afhankelijk. Bij aanvang van een ontwikkelproject moeten de requirements ook 100% helder zijn. Dat zorgt in de praktijk vaak voor belemmeringen.

De aanpak bij de watervalmethode verloopt volgens de volgende stappen:

 1. Definitie bepalen
 2. Ontwerpen
 3. Bouwen/ontwikkelen
 4. Implementeren
 5. Testen
 6. Integreren
 7. Beheren en onderhouden

De watervalmethode wordt tegenwoordig steeds minder gebruikt, omdat met name de Agile-methode meer in zwang is.

De iteratieve methode – De iteratieve methode is een vorm van softwareontwikkeling waarbij in afzonderlijke gedeelten wordt ontwikkeld door developers. Vaak wordt hierbij snel een prototype ontwikkeld. Wanneer developers wijzigingen willen doorvoeren dan gaat dit doorgaans eenvoudiger en sneller, waardoor flexibel ingespeeld kan worden op de wensen van de gebruiker. Bij aanvang van een ontwikkelproject is het niet nodig dat requirements 100% vast staan.<

De iteratieve softwareontwikkelmethode volgt een vaste zich herhalende cyclus:

 1. Ontwikkelen
 2. Verbeteren
 3. Demonstreren
 4. Feedback verwerken

Door het prototype kan snel feedback van de gebruiker verzameld worden, waarmee de applicatie verbeterd kan worden. Een belangrijke kanttekening bij deze softwareontwikkelmethode is dat projectvoortgang afhankelijk is van de discipline en wijze van gestructureerd werken van het development team. Grip op budget en tijd zijn hierbij evident.

Door het prototype kan snel feedback van de gebruiker verzameld worden, waarmee de applicatie verbeterd kan worden. Een belangrijke kanttekening bij deze softwareontwikkelmethode is dat projectvoortgang afhankelijk is van de discipline en wijze van gestructureerd werken van het development team. Grip op budget en tijd zijn hierbij evident.

De Agile methode – De Agile methode is een vorm van softwareontwikkeling die gericht is op snelheid en flexibiliteit. De softwareontwikkeling wordt in kortdurende periodes van 2-4 weken gepland. Deze iteratieve periodes worden sprints genoemd. Hierbij wordt een prototype ontwikkeld, opgeleverd en getest. Feedback en verbeterpunten worden meegenomen naar de volgende iteratieve periode.

Kenmerkend voor de Agile softwaremethode is dat er niet gestreefd wordt naar een vooraf bepaald eindproduct. Bij aanvang van een ontwikkelproject is het niet nodig dat requirements 100% vast staan. De aandacht is gericht op het creëren van een product dat stap voor stap wordt verbeterd. De Agile methode is een mindset. Een van de meest gebruikte frameworks hierin is bijvoorbeeld Scrum, gericht op flexibiliteit en productiviteit.

In de Agile methode werken developers in kleine teams van meerdere disciplines. Door
een vast ritme van overleg en communicatie blijft het project tempo hoog en worden
developers aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Een ander belangrijk kenmerk
van een Agile development team is dat het team zelfsturend is, waarbij de wensen en
behoeften van de klant en gebruiker centraal staan in de benadering van de
ontwikkeling.

Meer weten over Agile softwareontwikkeling? Webwhales heeft een helder uitgebreid
artikel over Agile development geschreven.

Wat is het verschil tussen een developer, programmeur en ontwikkelaar?

Binnen vacatures en artikelen worden de functiebenamingen developer, programmeur en ontwikkelaar vaak door elkaar gebruikt zonder duidelijk onderscheid in de definitie. Is een ontwikkelaar hetzelfde als een programmeur? Doet een developer hetzelfde als een ontwikkelaar?

Een programmeur is een ontwikkelaar, maar een ontwikkelaar is niet automatisch ook een programmeur. Een programmeur werkt vaak in een afgebakend deel van het ontwikkelproces: het programmeren, coderen, schrijven van een goed functionerende applicatie. Een ontwikkelaar werkt doorgaans binnen een groter deel van het ontwikkelproces. Ze zijn vaak verantwoordelijk voor ontwerp en architectuur tot technische documentatie met een deel stakeholder management. Qua vaardigheden is een ontwikkelaar vaak een combinatie van een programmeur, analist, software architect en tester.

Wat doet een developer?

Een developer programmeert software en werkt vaak binnen een development team aan de ontwikkeling van websites, applicaties of softwareprogramma’s. De taken en verantwoordelijkheden van een developer kan flink verschillen per profiel. Zo beperkt de ene developer zich voornamelijk tot het schrijven van code en het programmeren van de software. De andere developer houdt zich bezig met het volledige ontwikkeltraject van een softwareapplicatie van ontwerp tot oplevering en beheer/onderhoud. Daarnaast is de softwareontwikkelmethode van belang bij het bepalen van de taken.

De algemene taken en verantwoordelijkheden van een developer zijn:

 • Probleem of deelproblemen vaststellen
 • Programma’s, methoden en documentatie zoeken voor het probleem
 • Oplossingen bedenken en valideren
 • Prototype of eerste versie ontwikkelen/programmeren
 • Prototype testen en feedback verzamelen
 • Prototype doorontwikkelen
 • Code compileren
 • Applicatie testen
 • Gebruikershandleiding schrijven
 • Applicatie onderhouden en beheren

Wat voor soorten developers zijn er?

Er zijn developers die gespecialiseerd zijn in front-end development, back-end development, full-stack development, app, website of webshop development. Hiervoor maken de developers gebruik van programmeertalen, scripttalen of frameworks. Welke taal of framework een developer gebruikt is veelal afhankelijk van de applicatie en de wensen van de gebruiker.

Front-end developer

De front-end developer is verantwoordelijk voor de technische voorzijde van een website, programma of applicatie. Dit bepaalt hoe de applicatie er uit ziet en ervaren wordt door de gebruiker. Hij/zij is de schakel tussen ontwerpers en back end developers. Een front-end developer is vaak gespecialiseerd in bepaalde programmeertalen of markup talen. Zo zijn er bijvoorbeeld html developers en css developers. Ook voor scripttalen heb je gespecialiseerde developers zoals JavaScript developers.

Een front-end developer kan ook gespecialiseerd zijn in bepaalde front-end frameworks zoals React developers, Angular developers, Vue developers en Svelte developers.

Back-end developer

Een back-end developer is verantwoordelijk voor de technische achterzijde van een website, applicatie of programma. Hij/zij werkt nauw samen met de front-end developer en is vaak gespecialiseerd in specifieke programmeertalen of frameworks. Zo zijn er o.a. Java developers, C# developer, Python developers, Delphi developers, PHP developers, Laravel developers en .NET developers.

Website developer

Een website developer of webdeveloper is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van een website. Soms richten webdevelopers zich tot de technische kant van het bouwen of onderhouden van een website.

Maar er zijn ook webdevelopers die zich richten op het design van een website. Zij zijn dan tegelijkertijd een websitebouwer en webdesigner. Voor web development zijn veel bekende programmeertalen die overeenkomen met front-end en back-end development. Zo zijn er o.a. Html developers, css developers, JavaScript developers, Python developers, Java developers en Typescript developers.

Er zijn ook developers die zich voor websites richten op de ontwikkeling via bekende content management systemen (cms). Zo zijn er o.a. WordPress developers, Sitecore developers, Drupal developers, Kentico developers, Squarespace developers en Joomla developers.

Webshop developer

Een webshop developer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het e-commerce gedeelte van een website. Meestal wordt hiervoor gebruikgemaakt van bekende webshopplatformen. Zo zijn er o.a. Magento developers, Shopify developers, Woocommerce developers, BigCommerce developers en 3dcart developers.

App developer

Een app developer is verantwoordelijk voor het ontwerp, de technische ontwikkeling en implementatie van apps, voor mobiele telefoons, tablets en desktop computer. Voor app development wordt gebruik gemaakt van specifieke programmeertalen. Voor iOS en macOS development zijn er Swift developers of Objective-c developers. Voor Android development zijn er Kotlin developers, Java developers, C++ developers en Dart developers.

Wat maakt iemand een goede developer?

Een goede developer is nauwkeurig, geduldig, zelfsturend en oplossingsgericht in het ontwikkelproces van een applicatie. Om binnen een development team van een organisatie tot een goed functionerende applicatie te komen, binnen de grenzen van budget en tijd, heb je daarnaast meer vaardigheden en kwaliteiten nodig. Heb je genoeg aan de goede beheersing van programmeertalen en de vaardigheid om snel op te kunnen leveren of komt er meer bij kijken?

Volgens ons hebben de meeste goede developers onderstaande punten gemeen met elkaar:

 • Een goede developer beseft dat snelheid en kwaliteit hand in hand gaan door gebruik te maken van bestaande oplossingen. Gebruik bestaande databases, library’s en codefragmenten om dat efficiënt in te passen in de ontwikkeling van een nieuwe applicatie.
 • Een goede developer is nieuwsgierig en leergierig. Als developer werk je met programmeertalen, frameworks, vereisten en regels die zich ontwikkelen. Om kwaliteit te blijven leveren is het dus van belang om bij te blijven als het gaat om nieuwe richtlijnen voor website opmaak of distributie van apps naar de verschillende app stores. Je bent erop gericht om je kennis en vaardigheden continu bij te spijkeren. 
 • Een goede developer is oplossingsgericht. Als developer weet je wat de behoeften zijn van de klant en met je kritisch vermogen zorg jij voor de best passende oplossing, terwijl je continu afweegt hoeveel tijd en budget dit mag kosten. Kom je een onvoorzien probleem tegen? Een goede developer gaat de uitdaging aan en komt zelf of met zijn team tot een aanvaardbare werkende oplossing. 
 • Een goede developer is zelfsturend en verantwoordelijk. Je werkt als developer vaak in teamverband, maar neemt altijd je eigen verantwoordelijkheid voor jouw deel van het project. Door je nauwkeurigheid garandeer je kwaliteit van code en denk je actief mee in oplossingen. Je denkt vooruit, zodat de applicatie of website tijdig getest, aangepast en opgeleverd kan worden. 

Waar werkt een developer?

Een developer werkt als specialist in teamverband aan de ontwikkeling van applicaties, websites of systemen. Dit doet je bij grotere bedrijven, waar je een onderdeel bent van een development team voor een specifiek onderdeel van het bedrijf. Ook wanneer je in dienst van een bedrijf gedetacheerd wordt, kun je als specialist in een team bij de klant op locatie werken aan de ontwikkeling van applicaties, websites of systemen. Denk hierbij aan banken, IT-bedrijven of overheid.

Je kunt ook bij een kleiner bedrijf (MKB) aan de slag gaan voor de ontwikkeling van software. Dan kan het zijn dat je de enige developer bent. Dan draag je de volledige verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van een applicatie of website.

Een developer kan ook op freelance basis aan de slag gaan. Je werkt danDan werk je als freelance developer bij een klant op locatie of vanuit huis aan de (door)ontwikkeling van websites, apps of applicaties.

Wat verdient een developer?

Een developer in Nederland verdient gemiddeld € 3.455 bruto per maand (o.b.v. 40 uur). Het aantal jaren ervaring speelt een grote rol in het salarisniveau van een developer.

 • Een junior developer (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.150 per maand. 
 • Een medior developer (3 tot 5 jaar werkervaring) verdient € 3.695 per maand. 
 • Een senior developer (meer dan 5 jaar ervaring) verdient € 3.790 per maand 

Deze informatie is gebaseerd op salarisinformatie van 5300 salarissen op de Werkzoeken-website. Het salaris kan echter uiteenlopen, wanneer je leeftijd, opleidingsniveau en werkervaring meeneemt. Daarnaast verschilt het salarisniveau ook flink per bedrijf of organisatie. Zo kun je als developer aan de slag bij commerciële bedrijven, bij overheidsinstanties of bij een detacheringsbureau waarbij iedere branche ook weer een ander salarisniveau kan hanteren.

Bovendien is het voor developers in een krappe arbeidsmarkt eenvoudiger om een nieuwe baan te vinden. Dit heeft direct effect op het geboden salaris en de secundaire voorwaarden.

Een developer in Nederland verdient gemiddeld € 3.455 bruto per maand (o.b.v. 40 uur).

Het gemiddelde salaris van een developer per type dienstverband (ervaring niet meegenomen) is als volgt:

 • Detachering € 3.285
 • Vast contract € 3.580
 • Freelance/interim € 3.100
 • Traineeship € 2.125

Naast een goed salaris spelen ook secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol. Denk hierbij aan het aantal vakantiedagen, wel/geen reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot een leaseauto. Ook budget voor persoonlijke ontwikkeling en duidelijke doorgroeimogelijkheden zijn vaak een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

Welke opleiding heeft een developer gevolgd?

Als je developer wilt worden, dan kun je een opleiding volgen op MBO- of HBO-niveau. Op iedere grotere ROC of hogeschool in Nederland worden 2- en 4-jarige opleidingen tot software developer of software ontwikkelaar aangeboden, waarbij je aan de slag gaat om zelf een front end, back end of full stack developer te worden. Je kunt hierbij kiezen uit voltijd of deeltijd. 

Ook bij particuliere opleiders worden dit soort opleidingen aangeboden. Veel van deze opleidingen zijn klassikaal of online te volgen en bevatten doorgaans individuele én groeps-/projectopdrachten. De opleidingen tot software ontwikkelaar kenmerken zich door praktijkgericht onderwijs met een deel theoretisch onderwijs.

Je kunt o.a. kiezen uit de volgende opleidingen:

 • Mbo4 Software developer (bol of bbl)
 • Associate degree Software ontwikkelaar (hbo)
 • Hbo Software development
 • Hbo Software engineering
 • Hbo Front end design & development

Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van trainingen en certificeringstrajecten waarbij je bepaalde aspecten van het developerschap of de kennis van frameworks of programmeertalen je eigen kunt maken. Online zijn er bovendien uitgebreide hulpbronnen, tutorials, bootcamps, workshops en trainingen te vinden waardoor je je als developer kunt blijven doorontwikkelen. Zo is het bijvoorbeeld als developer handig om je verder te ontwikkelen in het gebruik van de Agile Scrum-methodiek, waar veel development teams mee werken.

Vaardigheden en competenties van een developer (waar moet je op letten?)

Naast de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een software developer leggen we ook uit welke competenties, eigenschappen en overige vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle developer binnen een commercieel bedrijf, organisatie of overheidsinstantie. Wanneer je op zoek bent naar een goede developer is het een goed idee om te letten op deze competenties bij de kandidaat in het sollicitatie- en inhuurproces.

 • Nauwkeurigheid – Je werkt met code waarbij ieder verkeerd geplaatst teken kan betekenen of een applicatie wel of niet werkt. Het is dan ook logisch dat een goede developer zeer nauwkeurig is. Dat scheelt tijd, geld en frustratie (bij de tester) in het traject.
 • Geduld – Als developer werk je met deadlines. Stressbestendig zijn en tegelijkertijd geduldig blijven om kwaliteit te garanderen is een onmisbare eigenschap van developers.
 • Zelfkritisch – Als developer kun je vasthoudend zijn bij het zoeken naar de juiste oplossing. Echter is het ook belangrijk om te accepteren wanneer een probleem op een andere manier opgelost kan worden. Door kritisch te kijken naar je eigen inbreng in een opdracht of project en door een open houding ontwikkel je jezelf tot een betere developer. Er zijn meerdere wegen naar Rome.
 • Nieuwsgierig – Als developer werk je vaak aan verschillende opdrachten en projecten. Dit maakt het vak afwisselend en interessant. Door de combinatie van nieuwe inzichten, gebruik van creativiteit en het werken met klanten is nieuwsgierigheid een vereiste voor een goede developer. Zo houdt je plezier in het werk en probeer je in iedere klus weer iets nieuws of interessants te vinden.
 • Verantwoordelijk – Als developer moet je vaak presteren onder druk. De druk van tijd maar ook van wensen of eisen van een klant. Deze eisen kunnen wel eens onredelijk zijn. Met een goed aanpassingsvermogen en probleemoplossend vermogen weet je de weg te vinden in moeilijke situaties, zodat je verantwoordelijkheid met het team voor correcte oplevering van de applicatie niet in het geding komt.
 • Sterk in controleren en beoordelen – Als developer werk je zoals gezegd met klanten. Wat zij vragen en soms als oplossing aandragen kan soms onmogelijk zijn. Dit dient voorafgaand aan het project of de opdracht al duidelijk te zijn, zodat je gedurende de opdracht niet voor verrassingen komt te staan. Dit doe je als developer samen met het team door voorafgaand en aan het eind van het ontwikkelproces de kwaliteit van input en output te controleren en te beoordelen.

Daarnaast zijn de volgende vaardigheden belangrijk voor een developer:

 • Aandacht hebben voor details
 • Inlevingsvermogen gebruiken
 • Methodisch en gestructureerd werken
 • Samenwerken
 • Communiceren

Wat levert een freelancer developer op voor je bedrijf? Alle voordelen op een rij

Zou je wel een developer aan willen nemen voor je organisatie om een bestaande applicatie of website door te ontwikkelen of met oog op een nieuw softwareproject, maar heb je onvoldoende ruimte in budget? Is je organisatie nu nog te klein om een specifieke developmentfunctie in te vullen en is er nog geen behoefte voor een permanente invulling?

In deze gevallen kan het een goed idee zijn om te overwegen om een freelance developer in te huren en in te zetten op een freelance opdracht.

Zo bespaar je op salariskosten en maak je efficiënt gebruik van de flexibiliteit, kennis en ervaring van een interim. Hierdoor kun je direct van start met de uitdaging in de (door)ontwikkeling of het onderhoud van applicaties of websites bij jouw organisatie.

Denk je erover om een freelance developer in te huren voor jouw bedrijf? Bij Jellow vind je gegarandeerd de juiste freelancer softwareontwikkelaar die effectief aan de slag gaat met het bereiken van jouw doelstellingen. Met het Stappenplan Freelancer inhuren laten we je zien hoe eenvoudig het is om een freelancer te vinden voor jouw bedrijf.

Waar vind ik een freelance developer?

Als je op zoek bent naar een freelance developer dan kun je op zoek gaan in je eigen netwerk. Dit is vaak een korte en logische weg om een goede freelancer te vinden. Maar wat doe je als je geen beschikbare developers in je netwerk hebt en je in een krappe arbeidsmarkt geen andere manieren weet om freelance developers te zoeken?

Dan kun je je ook wenden tot een freelance management systeem of freelance platform (zoals Jellow), waar je voor veel development functies in één overzicht duidelijk ziet welke freelancers beschikbaar zijn, wat hun ervaring en kennis is en wat hun uurtarief is. Op deze manier heb je toegang tot de beste freelancers buiten je eigen netwerk en kun je direct overgaan tot kennismaking.

Wat doet een developer bij Jellow?

Bij Jellow is een developer onderdeel van het developmentteam, bestaande uit een front-end en full-stack developer, tester, head of product en UX designer. Als developer bij Jellow werk je aan de ontwikkeling van het on-demand freelance platform. Onze developers ontwikkelen nieuwe features en onderhouden het platform om klanten een vloeiende gebruikerservaring te geven. Als developer bij Jellow werk je dan ook nauw samen met je collega’s van customer success, service, sales en marketing aan het verbinden van freelancers en opdrachtgevers om tot een langdurige samenwerking te komen.

Tags: How to

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Hoe start je een podcast?

Welkom bij een nieuw artikel over een onderwerp dat perfect aansluit bij ons medium: podcasten. Veel mensen zijn geïnteresseerd in het starten van...

6 minuten samvanberkel