Wat doet een programmeur?

Wat doet een programmeur?

Jellow

Wat is een programmeur?

Een programmeur houdt zich bezig met het programmeren van software. Een programmeur is werkzaam binnen de informatietechnologie (IT) en ontwikkelt softwareprogramma’s, websites, apps of applicaties. Een programmeur (ook wel developer genoemd) kan ook bestaande software doorontwikkelen en onderhouden. Een programmeur wordt ook wel een programmeur of ontwikkelaar genoemd en is werkzaam op een IT-afdeling of development-afdeling binnen een bedrijf of organisatie. Een programmeur heeft vaak een technische achtergrond en beheerst één of meerdere programmeertalen, waarmee hij/zij programmeert of code schrijft.

Binnen het vakgebied development zijn er veel verschillende typen programmeurs. Programmeurs hebben vaak één van onderstaande profielen. Per profiel is er een duidelijk onderscheid qua werkzaamheden, verantwoordelijkheden en positie binnen een development team.

 • Full-stack programmeur
  De full-stack programmeur is een combinatie van een front-end en back-end ontwikkelaar. Hij/zij heeft een brede kennis en ervaring in software-ontwikkeling. De full-stack programmeur kan front-end en back-end programmeren van een website of applicatie. Hij/zij heeft binnen een team vaak een sturende of ondersteunende functie en beheerst de meest gebruikte programmeertalen, scripttalen en frameworks.
 • Web programmeur
  Een webprogrammeur is een ontwikkelaar van websites en werkt meestal als front-end
  programmeur, back-end programmeur of full-stack programmeur. Een web programmeur bouwt en onderhoudt websites en beheerst één of meerdere programmeertalen, zoals genoemd bij front-end en back-end programmeurs. Web programmeurs werken soms ook met platformen en contentmanagementsystemen (CMS) als WordPress, Drupal, Joomla of Wix. Deze omgeving hebben bepaalde ingebouwde functionaliteit en zijn een handig populair alternatief voor website development.
 • Webshop/ E-commerce programmeur
  Een webshop of e-commerce programmeur is een ontwikkelaar van webshop of e-commerce platformen. Deze programmeur heeft vaak de kennis van een front-end, full-stack of web programmeur, maar heeft zich gespecialiseerd op de ontwikkeling van een webshop. Een webshop ontwikkelaar richt zich op de commerciële kant van een website of app door de verkoop van diensten en producten. Veelgebruikte e-commerceplatformen zijn Shopify, Bigcommerce, Woocommerce en Magento.
 • Front-end programmeur
  De front-end programmeur is verantwoordelijk voor de techniek aan de voorzijde van een applicatie, app of website. De front-end programmeur is de schakel tussen een designer/ontwerper en de back-end programmeurs. Als front-end programmeur beheers je bepaalde frameworks (Angular, jQuery, Vue, ASP.NET, Laravel etc), opmaaktalen/mark up (CSS of HTML) en scripttalen (JavaScript, Python, Ruby).
 • Back-end programmeur
  De back-end programmeur is verantwoordelijk voor de techniek aan de achterzijde van een applicatie, app of website. De back-end programmeur werkt nauw samen met de front-end programmeur bij het bouwen van een werkende website of applicatie. Als back-end programmeur beheers je bepaalde programmeertalen of framewoks. Denk aan PHP, Python, Java, C#, of .NET.
 • App ontwikkelaar
  De app ontwikkelaar is een programmeur die zich richt op ontwerp, ontwikkeling en implementatie van apps. De app ontwikkelaar bouwt, onderhoudt en test applicaties/programma’s voor smartphones, tablets of desktop computers. Een app ontwikkelaar is een software programmeur en is vaak betrokken bij het proces van ontwerp/design, front-end en back-end development. De app developer ontwikkelt apps voor bijvoorbeeld Android en iOS (Apple) en werkt met programmeertalen als JavaScript, Java, Swift en Kotlin.

Wat is programmeren?

Programmeren is een verzamelnaam voor het schrijven van code, de ontwikkeling en het ontwerp van software, websites of apps. Bij development programmeert een programmeur met een specifieke programmeertaal een applicatie of website, zodat een gebruiker effectief de applicatie kan benutten om zijn/haar doel te bereiken.

Er zijn verschillende ontwikkelmethodes voor software. Veel programmeurs hebben kennis en ervaring in meerdere methodes en geven er de voorkeur aan om via deze werkwijze software of websites te ontwikkelen. De meest gangbare softwareontwikkelmethodes zijn.

De lineaire/watervalmethode – De watervalmethode is een lineaire vorm van softwareontwikkeling waarbij stappen na elkaar worden doorlopen en afgerond. Een afgeronde ontwikkelstap vormt het startpunt voor de volgende ontwikkelstap. Wanneer een stap niet is afgerond, kan niet worden begonnen met een volgende stap

De watervalmethode is tijdsintensief, maar wel gestructureerd. Bij de ontwikkeling in deze methode zijn programmeurs sterk van elkaar afhankelijk. Bij aanvang van een ontwikkelproject moeten de requirements ook 100% helder zijn. Dat zorgt in de praktijk vaak voor belemmeringen.

De aanpak bij de watervalmethode verloopt volgens de volgende stappen:

 • Definitie bepalen
 • Ontwerpen
 • Bouwen/ontwikkelen
 • Implementeren
 • Testen
 • Integreren
 • Beheren en onderhouden

De watervalmethode wordt tegenwoordig steeds minder gebruikt, omdat met name de Agile-methode meer in zwang is.

De iteratieve methode – De iteratieve methode is een vorm van softwareontwikkeling waarbij in afzonderlijke gedeelten wordt ontwikkeld door programmeurs. Vaak wordt hierbij snel een prototype ontwikkeld. Wanneer programmeurs wijzigingen willen doorvoeren dan gaat dit doorgaans eenvoudiger en sneller, waardoor flexibel ingespeeld kan worden op de wensen van de gebruiker. Bij aanvang van een ontwikkelproject is het niet nodig dat requirements 100% vast staan.

De iteratieve softwareontwikkelmethode volgt een vaste zich herhalende cyclus:

 • Ontwikkelen
 • Verbeteren
 • Demonstreren
 • Feedback verwerken

Door het prototype kan snel feedback van de gebruiker verzameld worden, waarmee de applicatie verbeterd kan worden. Een belangrijke kanttekening bij deze softwareontwikkelmethode is dat projectvoortgang afhankelijk is van de discipline en wijze van gestructureerd werken van het development team. Grip op budget en tijd zijn hierbij evident.

De Agile methode – De Agile methode is een vorm van softwareontwikkeling die gericht is op snelheid en flexibiliteit. De softwareontwikkeling wordt in kortdurende periodes van 2-4 weken gepland. Deze iteratieve periodes worden sprints genoemd. Hierbij wordt een prototype ontwikkeld, opgeleverd en getest. Feedback en verbeterpunten worden meegenomen naar de volgende iteratieve periode.

Kenmerkend voor de Agile softwaremethode is dat er niet gestreefd wordt naar een vooraf bepaald eindproduct. Bij aanvang van een ontwikkelproject is het niet nodig dat requirements 100% vast staan. De aandacht is gericht op het creëren van een product dat stap voor stap wordt verbeterd. De Agile methode is een mindset. Een van de meest gebruikte frameworks hierin is bijvoorbeeld Scrum, gericht op flexibiliteit en productiviteit.

In de Agile methode werken programmeurs in kleine teams van meerdere disciplines. Door een vast ritme van overleg en communicatie blijft het project tempo hoog en worden programmeurs aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Een ander belangrijk kenmerk van een Agile development team is dat het team zelfsturend is, waarbij de wensen en behoeften van de klant en gebruiker centraal staan in de benadering van de ontwikkeling.

Meer weten over Agile softwareontwikkeling? Webwhales heeft een artikel over Agile development geschreven.

Wat is het verschil tussen een developer, programmeur en ontwikkelaar?

Binnen vacatures en artikelen worden de functiebenamingen developer, programmeur en ontwikkelaar vaak door elkaar gebruikt zonder duidelijk onderscheid in de definitie. Is een ontwikkelaar hetzelfde als een programmeur? Doet een developer hetzelfde als een ontwikkelaar?

Een programmeur is een ontwikkelaar, maar een ontwikkelaar is niet automatisch ook een programmeur. Een programmeur werkt vaak in een afgebakend deel van het ontwikkelproces: het programmeren, coderen, schrijven van een goed functionerende applicatie. Een ontwikkelaar werkt doorgaans binnen een groter deel van het ontwikkelproces. Ze zijn vaak verantwoordelijk voor ontwerp en architectuur tot technische documentatie met een deel stakeholder management. Qua vaardigheden is een ontwikkelaar vaak een combinatie van een programmeur, analist, software architect en tester.

Wat doet een programmeur?

Een programmeur programmeert software en werkt vaak binnen een development team aan de ontwikkeling van websites, applicaties of softwareprogramma’s. De taken en verantwoordelijkheden van een programmeur kan flink verschillen per profiel. Zo beperkt de ene programmeur zich voornamelijk tot het schrijven van code en het programmeren van de software. De andere programmeur houdt zich bezig met het volledige ontwikkeltraject van een softwareapplicatie van ontwerp tot oplevering en beheer/onderhoud. Daarnaast is de softwareontwikkelmethode van belang bij het bepalen van de taken.

De algemene taken en verantwoordelijkheden van een programmeur zijn:
Het analyseren van de behoeften van klanten en het aanpassen van software om aan deze behoeften te voldoen.

 • Het schrijven van code om softwareprogramma’s te creëren, te onderhouden of te verbeteren.
 • Het ontwerpen van algoritmes en datastructuren om efficiënte en effectieve software te ontwikkelen.
 • Het testen van software om ervoor te zorgen dat het correct werkt en aan de gestelde eisen voldoet.
 • Het onderhouden van software na de lancering om bugs en andere problemen op te lossen, en om de software te updaten en te verbeteren.
 • Het documenteren van de code om de code voor andere programmeurs te begrijpen en om de software op de juiste manier te onderhouden.
 • Het debuggen van code om fouten op te sporen en op te lossen die tijdens de ontwikkeling zijn opgetreden.
 • Het integreren van softwarecomponenten om verschillende onderdelen van een programma samen te voegen tot één geheel.
 • Het gebruiken van versiebeheer- en samenwerkingstools om te communiceren met andere ontwikkelaars en om wijzigingen in de code bij te houden.
 • Het up-to-date blijven van de nieuwste programmeertalen, frameworks en technologieën om ervoor te zorgen dat software up-to-date blijft en voldoet aan de nieuwste normen en eisen.

Wat voor soorten programmeurs zijn er?

Er zijn programmeurs die gespecialiseerd zijn in front-end development, back-end development, full-stack development, app, website of webshop development. Hiervoor maken de programmeurs gebruik van programmeertalen, scripttalen of frameworks. Welke taal of framework een programmeur gebruikt is veelal afhankelijk van de applicatie en de wensen van de gebruiker.

Front-end programmeur
De front-end programmeur is verantwoordelijk voor de technische voorzijde van een website, programma of applicatie. Dit bepaalt hoe de applicatie er uit ziet en ervaren wordt door de gebruiker. Hij/zij is de schakel tussen ontwerpers en back end programmeurs. Een front-end programmeur is vaak gespecialiseerd in bepaalde programmeertalen of markup talen. Zo zijn er bijvoorbeeld html programmeurs en css programmeurs. Ook voor scripttalen heb je gespecialiseerde programmeurs zoals JavaScript programmeurs.

Een front-end programmeur kan ook gespecialiseerd zijn in bepaalde front-end frameworks zoals React programmeurs, Angular programmeurs, Vue programmeurs en Svelte programmeurs.

Back-end programmeur
Een back-end programmeur is verantwoordelijk voor de technische achterzijde van een website, applicatie of programma. Hij/zij werkt nauw samen met de front-end programmeur en is vaak gespecialiseerd in specifieke programmeertalen of frameworks. Zo zijn er o.a. Java programmeurs, C# programmeur, Python programmeurs, Delphi programmeurs, PHP programmeurs, Laravel programmeurs en .NET programmeurs.

Website programmeur
Een website programmeur of webprogrammeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van een website. Soms richten webprogrammeurs zich tot de technische kant van het bouwen of onderhouden van een website.

Maar er zijn ook webprogrammeurs die zich richten op het design van een website. Zij zijn dan tegelijkertijd een websitebouwer en webdesigner. Voor web development zijn veel bekende programmeertalen die overeenkomen met front-end en back-end development. Zo zijn er o.a. Html programmeurs, css programmeurs, JavaScript programmeurs, Python programmeurs, Java programmeurs en Typescript programmeurs.

Er zijn ook programmeurs die zich voor websites richten op de ontwikkeling via bekende content management systemen (cms). Zo zijn er o.a. WordPress programmeurs, Sitecore programmeurs, Drupal programmeurs, Kentico programmeurs, Squarespace programmeurs en Joomla programmeurs.

Webshop programmeur
Een webshop programmeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het e-commerce gedeelte van een website. Meestal wordt hiervoor gebruikgemaakt van bekende webshopplatformen. Zo zijn er o.a. Magento programmeurs, Shopify programmeurs, Woocommerce programmeurs, BigCommerce programmeurs en 3dcart programmeurs.

App programmeur
Een app programmeur is verantwoordelijk voor het ontwerp, de technische ontwikkeling en implementatie van apps, voor mobiele telefoons, tablets en desktop computer. Voor app development wordt gebruik gemaakt van specifieke programmeertalen. Voor iOS en macOS development zijn er Swift programmeurs of Objective-c programmeurs. Voor Android development zijn er Kotlin programmeurs, Java programmeurs, C++ programmeurs en Dart programmeurs.

Wat maakt iemand een goede programmeur?

Een goede programmeur is nauwkeurig, geduldig, zelfsturend en oplossingsgericht in het ontwikkelproces van een applicatie. Om binnen een development team van een organisatie tot een goed functionerende applicatie te komen, binnen de grenzen van budget en tijd, heb je daarnaast meer vaardigheden en kwaliteiten nodig. Heb je genoeg aan de goede beheersing van programmeertalen en de vaardigheid om snel op te kunnen leveren of komt er meer bij kijken?

Volgens ons hebben de meeste goede programmeurs onderstaande punten gemeen met elkaar:

 • Een goede programmeur heeft een sterk probleemoplossend vermogen en de vaardigheid om problemen snel en effectief op te lossen. Dit betekent dat hij of zij in staat is om een probleem te analyseren, te begrijpen en een passende oplossing te bedenken die zowel efficiënt als effectief is.
 • Een goede programmeur heeft passie voor het creëren van nieuwe software en het oplossen van complexe problemen. Dit houdt in dat hij of zij in staat moet zijn om abstract te denken en creatief moet zijn bij het bedenken van oplossingen.
 • Een goede programmeur is ook in staat om nauwkeurig te werken en aandacht te besteden aan de kleinste details. Dit is vooral belangrijk bij het schrijven van code omdat kleine fouten grote gevolgen kunnen hebben voor de werking van de software. Verder moet een programmeur ook goed kunnen communiceren, zowel met andere ontwikkelaars als met klanten of eindgebruikers. Dit helpt hem of haar om de wensen en behoeften van anderen te begrijpen en te vertalen naar software-oplossingen.
 • Een goede programmeur is altijd op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen en houdt zijn of haar vaardigheden up-to-date. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkelaar in staat is om nieuwe technologieën snel te begrijpen en toe te passen in zijn of haar werk.

Waar werkt een programmeur?

Een programmeur kan op diverse plekken en posities aan de slag. Hij/zij kan bijvoorbeeld werken voor een softwarebedrijf dat applicaties en softwareoplossingen ontwikkelt voor andere bedrijven en organisaties. Hij kan ook werken voor een technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals blockchain, AI en machine learning.

Daarnaast kan een programmeur werkzaam zijn voor een financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, waar hij werkt aan het ontwikkelen van financiële software. Een programmeur kan ook werken voor een overheidsorganisatie, zoals een ministerie of gemeente, waar hij werkt aan de ontwikkeling en het onderhoud van software die nodig is om de publieke dienstverlening te verbeteren.

Een programmeur werkt dan meestal als specialist in teamverband aan de ontwikkeling van applicaties, websites of systemen. Dit doet je bij grotere bedrijven, waar je een onderdeel bent van een development team voor een specifiek onderdeel van het bedrijf. Ook wanneer je in dienst van een bedrijf gedetacheerd wordt, kun je als specialist in een team bij de klant op locatie werken aan de ontwikkeling van applicaties, websites of systemen.

Als programmeur kan je ook bij een kleiner bedrijf (MKB) aan de slag gaan voor de ontwikkeling van software. Dan kan het zijn dat hij/zij de enige programmeur is met verantwoordelijkheid voor de (door)ontwikkeling van een applicatie of website.

Een programmeur kan ook op freelance basis aan de slag gaan. Dan werk je als freelance programmeur bij een klant op locatie of vanuit huis aan de (door)ontwikkeling van websites, apps of applicaties.

Wat verdient een programmeur?

Een programmeur/developer in Nederland verdient gemiddeld € 3.455 bruto per maand (o.b.v. 40 uur). Het aantal jaren ervaring speelt een grote rol in het salarisniveau van een programmeur.

 • Een junior programmeur (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.150 per maand.
 • Een medior programmeur (3 tot 5 jaar werkervaring) verdient € 3.695 per maand.
 • Een senior programmeur (meer dan 5 jaar ervaring) verdient € 3.790 per maand

Deze informatie is gebaseerd op salarisinformatie van 5300 salarissen op de Werkzoeken-website. Het salaris kan echter uiteenlopen, wanneer je leeftijd, opleidingsniveau en werkervaring meeneemt. Daarnaast verschilt het salarisniveau ook flink per bedrijf of organisatie. Zo kun je als programmeur aan de slag bij commerciële bedrijven, bij overheidsinstanties of bij een detacheringsbureau waarbij iedere branche ook weer een ander salarisniveau kan hanteren.

Bovendien is het voor programmeurs in een krappe arbeidsmarkt eenvoudiger om een nieuwe baan te vinden. Dit heeft direct effect op het geboden salaris en de secundaire voorwaarden.

Een programmeur in Nederland verdient gemiddeld € 3.455 bruto per maand (o.b.v. 40 uur).

Het gemiddelde salaris van een programmeur per type dienstverband (ervaring niet meegenomen) is als volgt:

 • Detachering € 3.285
 • Vast contract € 3.580
 • Freelance/interim € 3.100
 • Traineeship € 2.125

Naast een goed salaris spelen ook secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol. Denk hierbij aan het aantal vakantiedagen, wel/geen reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot een leaseauto. Ook budget voor persoonlijke ontwikkeling en duidelijke doorgroeimogelijkheden zijn vaak een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

Welke opleiding heeft een programmeur gevolgd?

Als je programmeur wilt worden, dan kun je een opleiding volgen op MBO- of HBO-niveau. Op iedere grotere ROC of hogeschool in Nederland worden 2- en 4-jarige opleidingen tot software programmeur of software ontwikkelaar aangeboden, waarbij je aan de slag gaat om zelf een front end, back end of full stack programmeur te worden. Je kunt hierbij kiezen uit voltijd of deeltijd.
Ook bij particuliere opleiders worden dit soort opleidingen aangeboden. Veel van deze opleidingen zijn klassikaal of online te volgen en bevatten doorgaans individuele én groeps-/projectopdrachten. De opleidingen tot software ontwikkelaar kenmerken zich door praktijkgericht onderwijs met een deel theoretisch onderwijs.

Je kunt o.a. kiezen uit de volgende opleidingen:

 • Mbo niveau 4 Software programmeur (bol of bbl)
 • Associate degree Software ontwikkelaar (hbo)
 • Hbo Software development
 • Hbo Software engineering
 • Hbo Front end design & development

Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van trainingen en certificeringstrajecten waarbij je bepaalde aspecten van het programmeren of de kennis van frameworks of programmeertalen je eigen kunt maken. Online zijn er bovendien uitgebreide hulpbronnen, tutorials, bootcamps, workshops en trainingen te vinden waardoor je je als programmeur kunt blijven doorontwikkelen. Zo is het bijvoorbeeld als programmeur handig om je verder te ontwikkelen in het gebruik van de Agile Scrum-methodiek, waar veel development teams mee werken.

Vaardigheden en competenties van een programmeur (waar moet je op letten?)

Naast de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een software programmeur leggen we ook uit welke competenties, eigenschappen en overige vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle programmeur binnen een commercieel bedrijf, organisatie of overheidsinstantie.

Wanneer je op zoek bent naar een goede programmeur is het een goed idee om te letten op deze competenties, eigenschappen en vaardigheden bij de kandidaat in het sollicitatie- en inhuurproces.

 • Programmeervaardigheden: Een programmeur moet een goede beheersing hebben van de programmeertaal en -technologie waarmee hij werkt, evenals een goed begrip van softwareontwikkeling en -architectuur.
 • Probleemoplossend vermogen: Een programmeur moet in staat zijn om complexe problemen te analyseren en op te lossen, en in staat zijn om creatieve oplossingen te bedenken.
 • Flexibiliteit: Een programmeur moet bereid zijn om te leren en zich aan te passen aan nieuwe technologieën en tools, en in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en prioriteiten.
 • Time management: Een programmeur moet in staat zijn om zijn tijd efficiënt te beheren en deadlines te halen.
 • Kritisch denken: Een programmeur moet in staat zijn om kritisch te denken en te evalueren of een voorgestelde oplossing de beste is voor een specifiek probleem of situatie.
 • Nauwkeurigheid: Een programmeur moet nauwkeurig en zorgvuldig zijn bij het schrijven van code en het testen van software.
 • Teamwork: Een programmeur werkt vaak in teamverband en moet in staat zijn om effectief samen te werken met anderen, waaronder andere programmeurs, ontwerpers en projectmanagers.
 • Communicatieve vaardigheden: Een programmeur moet in staat zijn om effectief te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, met andere teamleden en stakeholders.

Wat levert een freelancer programmeur op voor je bedrijf? Alle voordelen op een rij

Zou je wel een programmeur aan willen nemen voor je organisatie om een bestaande applicatie of website door te ontwikkelen of met oog op een nieuw softwareproject, maar heb je onvoldoende ruimte in budget? Is je organisatie nu nog te klein om een specifieke developmentfunctie in te vullen en is er nog geen behoefte voor een permanente invulling? Dan kun je denken aan een freelancer die voor een bepaalde tijd wordt ingehuurd. Een (freelance) programmeur biedt je bedrijf diverse voordelen.

 • Ontwikkeling van innovatieve software: Een programmeur kan innovatieve software ontwikkelen die de bedrijfsprocessen en -prestaties verbetert en helpt bij het behalen van strategische doelen.
 • Kostenbesparing: Een programmeur kan bestaande processen en systemen automatiseren, waardoor de organisatie tijd en geld kan besparen op arbeidskosten en operationele kosten.
 • Concurrentievoordeel: Door het ontwikkelen van op maat gemaakte softwareoplossingen kan de organisatie zich onderscheiden van concurrenten en een concurrentievoordeel behalen.
 • Verhoogde productiviteit: Een programmeur kan processen automatiseren, waardoor de efficiëntie van de organisatie wordt verhoogd en de productiviteit van medewerkers wordt verbeterd.
 • Verbeterde klanttevredenheid: Een programmeur kan software ontwikkelen die de klanttevredenheid verbetert door bijvoorbeeld het creëren van een gebruiksvriendelijke interface en het stroomlijnen van processen.
 • Betere gegevensanalyse: Een programmeur kan software ontwikkelen die de organisatie helpt bij het analyseren van gegevens, wat leidt tot betere beslissingen en bedrijfsprestaties.
 • Snellere time-to-market: Een programmeur kan software ontwikkelen die snel kan worden geïmplementeerd, waardoor de organisatie sneller nieuwe producten en diensten op de markt kan brengen.

Denk je erover om een freelance programmeur in te huren voor jouw bedrijf? Bij Jellow vind je gegarandeerd de juiste freelancer softwareontwikkelaar/programmeur die aan de slag gaat met het bereiken van jouw doelstellingen. Met het Stappenplan Freelancer inhuren laten we je zien hoe eenvoudig het is om een freelancer te vinden voor jouw bedrijf.

Waar vind ik een freelance programmeur?

Als je op zoek bent naar een freelance programmeur dan kun je op zoek gaan in je eigen netwerk. Dit is vaak een korte en logische weg om een goede freelancer te vinden. Maar wat doe je als je geen beschikbare programmeurs in je netwerk hebt en je in een krappe arbeidsmarkt geen andere manieren weet om freelance programmeurs te zoeken.

Dan kun je je ook wenden tot een freelance management systeem of freelance platform (zoals Jellow), waar je voor veel development functies in één overzicht duidelijk ziet welke freelancers beschikbaar zijn, wat hun ervaring en kennis is en wat hun uurtarief is. Op deze manier heb je toegang tot de beste freelancers buiten je eigen netwerk en kun je direct overgaan tot kennismaking.

Wat doet een programmeur bij Jellow?

Bij Jellow is een programmeur onderdeel van het development-team, bestaande uit een front-end en full-stack programmeur, tester, head of product en UX designer. Als programmeur bij Jellow werk je aan de ontwikkeling van het on-demand freelance platform wat erop gericht is om opdrachtgevers en freelancer met elkaar in contact te brengen. Gebruiksvriendelijkheid en een intuïtieve interface zorgen voor verhoogd gebruiksgemak en succes bij het koppelen en matchen van kandidaten en opdrachtgevers.

De programmeurs ontwikkelen nieuwe features en onderhouden het platform om klanten een vloeiende gebruikerservaring te geven. Gebruikersonderzoek is een belangrijk onderdeel om als programmeur de juiste prioriteiten te kunnen stellen in de development backlog. Als programmeur bij Jellow werk je dan ook nauw samen met je collega’s van customer success, service, sales en marketing aan het verbinden van freelancers en opdrachtgevers om tot een langdurige samenwerking te komen.

Tags: How to

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Drie freelancers werken in een co-working space

Checklist Wet DBA: Voldoe jij aan de wet?

In de wereld van freelance werk en opdrachtgeverschap zijn duidelijkheid en transparantie enorm belangrijk als het gaat om een gezonde en eerlijke arbeidsmarkt....

4 minuten Jellow