4 tips om jouw flexibele schil effectief in te richten

Jellow

 Wil jij starten met het opbouwen van je flexibele schil, of zoek je en freelancer? Meld je dan aan bij Jellow. 

Hoe richt je effectief een flexibele schil in?

De arbeidsmarkt is aan het veranderen: in de Europese Unie werkt al 40% van de werkende populatie in een niet- standaard contractvorm. Het is de verwachting dat deze trend zich zal voortzetten en steeds minder werknemers voor een vast contract kiezen. Vanwege de Corona crisis en de bijbehorende onzekerheid wordt het alleen nog maar belangrijker om in te spelen op deze trend.

Het effectief inrichten van een flexibele schil zorgt ervoor dat jij jouw zaken omtrent freelancers in orde hebt. Niet alleen dat je gegevens bewaard hebt, maar dat je freelancers boeit en aan je bindt. Ook dan heb jij in minder makkelijke tijden een goede flexibele schil om je heen, waar je op kan vertrouwen.

Steeds meer bedrijven zijn daarom bezig met het bouwen van een flexibele schil. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? In deze blog lees je hoe je in vier stappen een flexibele schil kan bouwen en beheren, waarbij we Philips als voorbeeld gebruiken. 

Wat is een flexibele schil?

De term ‘flexibele schil’ verwijst naar alle arbeidskrachten die flexibel inzetbaar zijn, zowel interne als externe medewerkers. Onder de flexibele schil vallen naast freelancers dus ook oproepkrachten of medewerkers met een nul-urencontract. 

Over het algemeen kiezen bedrijven bij piekwerkzaamheden of ter vervanging van een zieke collega voor interne flexibele medewerkers, zoals oproepkrachten en medewerkers met een nul-urencontract. Freelancers worden voornamelijk ingezet bij projecten die een bepaalde expertise vereisen, zoals het verbeteren of veranderen van bedrijfsprocessen. 

Bij het inrichten van je flexibele schil is het belangrijk om goed rekening te houden met de precieze werkzaamheden binnen je bedrijf en wie je hiervoor nodig hebt. Dit wordt meestal gedaan door de HR afdeling aan de hand van een strategische personeelsplanning, maar je kan dit ook zelf doen. 

Hiervoor doorloop je het werknemersbestand om te achterhalen of het personeel geschikt is om de doelen te bereiken die je als organisatie nastreeft. Wanneer je ook de medewerkers die behoren tot de flexibele schil in ogenschouw neemt, dan ben je bezig met wat ‘Total Talent Management’ genoemd wordt. Hiermee ben je er zeker van dat je al het talent waar jullie over beschikken optimaal benut, ongeacht de contractvorm die iemand heeft.

Een effectieve flexibele schil in vier stappen

Een toonaangevend voorbeeld op het gebied van Total Talent Management is Philips, dat zich heeft weten te transformeren van verlichtingsfabrikant naar health tech bedrijf. Hierbij speelde het aantrekken van de juiste mensen een belangrijke rol. 

Bij de veranderingen die het bedrijf doormaakte was namelijk behoeften aan talentvolle medewerkers, maar bleek dat veel van de jongere generatie geen behoefte meer had aan een vast contract. Philips is daarom gaan werken met een mix van vaste en flexibele medewerkers, om altijd de juiste vaardigheden op het juiste moment tot hun beschikking te hebben, aldus Martin Thomas, hoofd HR, in een interview met Teri Brown.

Een model dat je kan gebruiken om, net als Philips, je flexibele schil effectief in te richten is het in het inhuur volwassenheidsmodel. Dit model is bedoeld om een indruk te krijgen van de mate van volwassenheid van het inhuurproces en geeft een idee hoe je naar Total Talent Management toe kan werken. 

Er zijn in dit model vijf verschillende levels, waarbij het eerste level bestaat uit een informeel gedecentraliseerd inhuurproces en het laatste level uit Total Talent Management. Hieronder staan de vier stappen die je kan doorlopen om van het eerste level naar het laatste level te komen.

 1. Centraliseren inhuur: voor het centraliseren van de inhuur is de kans groot dat op een informele, en vooral onoverzichtelijke, manier wordt ingehuurd. Er is in deze situatie sprake van een ‘wildgroei’ van leveranciers van leveranciers, zowel formeel als informeel.

  Het centraliseren van de inhuur helpt helpt je om in kaart te brengen op welke manieren momenteel wordt samengewerkt met flexibel personeel en wat de bijbehorende kosten zijn. Met een digitaal systeem is het mogelijk om deze informatie makkelijk op te slaan en te delen met alle betrokken afdelingen, zodat ten alle tijden geïnformeerde keuzes gemaakt kunnen worden.

 2. Processen integreren: na het voltooien van de eerste stap kun je meer controle krijgen over de inhuur. De inzichten die worden verworven door het centraliseren van de inhuur biedt namelijk mogelijkheden om processen te integreren om de inhuur in goede banen te leiden.

  In veel gevallen leidt dit tot het toevoegen van een controle stap vanuit HR of de Inkoopafdeling, om te garanderen dat de samenwerking voldoet aan de wet- en regelgeving. Het niet naleven van de regels kan resulteren in een fikse boete en daarom is dit vaak het eerste proces dat wordt geïntegreerd.

  Daarnaast kan gecontroleerd worden of de inhuur past binnen de strategie van het bedrijf, bijvoorbeeld om niet met (dure) intermediairs te werken.

 3. Strategische keuzes maken: na het implementeren van de eerste processen ontstaat er ruimte om meer strategische keuzes te maken. Hiermee kan de organisatie zich onderscheiden ten opzichte van haar concurrenten als werkgever voor flexibel personeel.

  Philips doet dit bijvoorbeeld door zich te profileren als een ondernemende opdrachtgever waar freelancers goed uit de verf komen door aan vernieuwende projecten te werken. Waar de meeste bedrijven zich enkel bezighouden met employer branding voor vaste werknemers, kan je als organisatie makkelijk opvallen door ook te benadrukken wat jouw organisatie te bieden heeft voor werknemers met een niet standaard contractvorm.

 4. Total Talent Management: wanneer de strategische keuzes die je als organisatie maakt leidt tot het binnenhalen van goede flexibele werknemers is het zaak om de bedrijfsvoering hierop aan te passen. Hierbij gaat het erom dat iemand, ongeacht zijn of haar contractvorm, goed tot zijn recht komt in de organisatie.

  Dit is natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de inhurende manager of de HR of Inkoopafdeling, maar het hele bedrijf. Wanneer flexibel en vast personeel samenwerkt is het belangrijk om iedereen in de organisatie onderdeel te maken van dit proces. Zo richt je effectief jouw flexibele schil in!

Waar moet ik beginnen?

Beginnen aan iets nieuws is altijd lastig, zeker als het gaat om het veranderen van bestaande processen die, schijnbaar, altijd goed leken te werken. Wij raden je dan ook aan om eerst eens te kijken naar wat het je kan opleveren om een flexibele schil effectief in te richten.

Veel van onze klanten schrikken zich een hoedje als ze zien hoeveel tijd, geld en moeite ze kwijt aan het samenwerken met flexibele medewerkers, zonder dat ze dit doorhebben. Pas wanneer duidelijk is hoeveel er te winnen valt met een effectieve flexibele schil ontstaat de noodzaak om hier mee aan de slag te gaan.

Terugkomend op vraag, 'hoe richt je effectief jouw flexibele schil in?', geven wij het advies om de stappen van het inhuur volwassenheidsmodel te volgen. De regie hiervoor wordt meestal gevoerd door HR, maar het is belangrijk dat de hele organisatie zich hierachter schaart. Voel je hierbij vrij om contact met ons op te nemen, wij helpen je graag verder ([email protected] of +31 35 737 03 52). Succes!

Je kan je ook direct aanmelden bij Jellow, als je een freelancer zoekt of regie wil krijgen over jouw flexibele schil.

Tags: How to

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Hoe start je een podcast?

Welkom bij een nieuw artikel over een onderwerp dat perfect aansluit bij ons medium: podcasten. Veel mensen zijn geïnteresseerd in het starten van...

6 minuten samvanberkel