Scherm van een software tester met programmeertaal

Wat doet een ontwikkelaar?

Jellow

Wat is een ontwikkelaar?

Een ontwikkelaar is iemand die software schrijft, ontwikkelt en onderhoudt. Software bestaat uit instructies die aan een computer worden gegeven om bepaalde taken uit te voeren. De ontwikkelaar gebruikt programmeertalen, zoals Java, Python of C++ om programma’s te maken die kunnen worden gebruikt voor verschillende doelen, zoals het automatiseren van taken, het beheren van databases, het ontwikkelen van mobiele apps of het bouwen van websites.

Een ontwikkelaar werkt binnen de informatietechnologie (IT), heeft een technische achtergrond en lost vaak problemen op en spoort fouten op in de code die hij of zij heeft geschreven. Het vereist daarom een ​​sterk analytisch vermogen en een goed begrip van wiskunde en logica. Bovendien werkt een programmeur vaak in teamverband en heeft communicatieve vaardigheden om effectief samen te werken met andere programmeurs, ontwerpers en klanten.

Wat is het verschil tussen een developer, programmeur en ontwikkelaar?

Binnen vacatures en artikelen worden de functiebenamingen developer, programmeur en ontwikkelaar vaak door elkaar gebruikt zonder duidelijk onderscheid in de definitie. Is een ontwikkelaar hetzelfde als een programmeur? Doet een developer hetzelfde als een ontwikkelaar?

Een programmeur is een ontwikkelaar, maar een ontwikkelaar is niet automatisch ook een programmeur. Een programmeur werkt vaak in een afgebakend deel van het ontwikkelproces: het programmeren, coderen, schrijven van een goed functionerende applicatie. Een ontwikkelaar werkt doorgaans binnen een groter deel van het ontwikkelproces. Ze zijn vaak verantwoordelijk voor ontwerp en architectuur tot technische documentatie met een deel stakeholder management. Qua vaardigheden is een ontwikkelaar vaak een combinatie van een programmeur, analist, software architect en tester.

Binnen het vakgebied development zijn er veel verschillende typen ontwikkelaars. Ontwikkelaars vallen vaak te verdelen in onderstaande profielen. Per profiel is er een duidelijk onderscheid qua werkzaamheden, verantwoordelijkheden en positie binnen een development team.

 • Front-end ontwikkelaar
  De front-end ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de techniek aan de voorzijde van een applicatie, app of website. De front-end ontwikkelaar is de schakel tussen een designer/ontwerper en de back-end ontwikkelaars. Als front-end ontwikkelaar beheers je bepaalde frameworks (Angular, jQuery, Vue, ASP.NET, Laravel etc), opmaaktalen/mark up (CSS of HTML) en scripttalen (JavaScript, Python, Ruby).
 • Back-end ontwikkelaar
  De back-end ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de techniek aan de achterzijde van een applicatie, app of website. De back-end ontwikkelaar werkt nauw samen met de front-end ontwikkelaar bij het bouwen van een werkende website of applicatie. Als back-end ontwikkelaar beheers je bepaalde programmeertalen of framewoks. Denk aan PHP, Python, Java, C#, of .NET.
 • Full-stack ontwikkelaar
  De full-stack ontwikkelaar is een combinatie van een front-end en back-end ontwikkelaar. Hij/zij heeft een brede kennis en ervaring in software-ontwikkeling. De full-stack ontwikkelaar kan front-end en back-end programmeren van een website of applicatie. Hij/zij heeft binnen een team vaak een sturende of ondersteunende functie en beheerst de meest gebruikte programmeertalen, scripttalen en frameworks.
 • App ontwikkelaar
  De app ontwikkelaar is een programmeur die zich richt op ontwerp, ontwikkeling en implementatie van apps. De app ontwikkelaar bouwt, onderhoudt en test applicaties/programma’s voor smartphones, tablets of desktop computers. Een app ontwikkelaar is een software programmeur en is vaak betrokken bij het proces van ontwerp/design, front-end en back-end development. De app ontwikkelaar ontwikkelt apps voor bijvoorbeeld Android en iOS (Apple) en werkt met programmeertalen als JavaScript, Java, Swift en Kotlin.
 • Websiteontwikkelaar
  Een websiteontwikkelaar is een ontwikkelaar van websites en werkt meestal als front-end
  ontwikkelaar, back-end ontwikkelaar of full-stack ontwikkelaar. Een webontwikkelaar bouwt en onderhoudt websites en beheerst één of meerdere programmeertalen, zoals genoemd bij front-end en back-end ontwikkelaars. Websiteontwikkelaars werken soms ook met platformen en contentmanagementsystemen (CMS) als WordPress, Drupal, Joomla of Wix. Deze omgeving hebben bepaalde ingebouwde functionaliteit en zijn een handig populair alternatief voor website development.
 • Webshop/ E-commerce ontwikkelaar
  Een webshop of e-commerce ontwikkelaar is een ontwikkelaar van webshop of e-commerce platformen. Deze ontwikkelaar heeft vaak de kennis van een front-end, full-stack of web ontwikkelaar, maar heeft zich gespecialiseerd op de ontwikkeling van een webshop. Een webshop ontwikkelaar richt zich op de commerciële kant van een website of app door de verkoop van diensten en producten. Veelgebruikte e-commerceplatformen zijn Shopify, Bigcommerce, Woocommerce en Magento.

Wat is development?

Development is een verzamelnaam voor de ontwikkeling en het ontwerp van software, websites of apps. Bij development programmeert een ontwikkelaar met een specifieke programmeertaal een applicatie of website, zodat een gebruiker effectief de applicatie kan benutten om zijn/haar doel te bereiken.

Er zijn verschillende ontwikkelmethodes voor software. Veel ontwikkelaars hebben kennis en ervaring in meerdere methodes en geven er de voorkeur aan om via deze werkwijze software of websites te ontwikkelen. De meest gangbare softwareontwikkelmethodes zijn.

De lineaire/watervalmethode – De watervalmethode is een lineaire vorm van softwareontwikkeling waarbij stappen na elkaar worden doorlopen en afgerond. Een afgeronde ontwikkelstap vormt het startpunt voor de volgende ontwikkelstap. Wanneer een stap niet is afgerond, kan niet worden begonnen met een volgende stap

De watervalmethode is tijdsintensief, maar wel gestructureerd. Bij de ontwikkeling in deze methode zijn ontwikkelaars sterk van elkaar afhankelijk. Bij aanvang van een ontwikkelproject moeten de requirements ook 100% helder zijn. Dat zorgt in de praktijk vaak voor belemmeringen. De aanpak bij de watervalmethode verloopt volgens de volgende stappen:

 1. Definitie bepalen
 2. Ontwerpen
 3. Bouwen/ontwikkelen
 4. Implementeren
 5. Testen
 6. Integreren
 7. Beheren en onderhouden

De watervalmethode wordt tegenwoordig steeds minder gebruikt, omdat met name de Agile-methode meer in zwang is.

De iteratieve methode – De iteratieve methode is een vorm van softwareontwikkeling waarbij in afzonderlijke gedeelten wordt ontwikkeld door ontwikkelaars. Vaak wordt hierbij snel een prototype ontwikkeld. Wanneer ontwikkelaars wijzigingen willen doorvoeren dan gaat dit doorgaans eenvoudiger en sneller, waardoor flexibel ingespeeld kan worden op de wensen van de gebruiker. Bij aanvang van een ontwikkelproject is het niet nodig dat requirements 100% vast staan. De iteratieve softwareontwikkelmethode volgt een vaste zich herhalende cyclus:

 1. Ontwikkelen
 2. Verbeteren
 3. Demonstreren
 4. Feedback verwerken

Door het prototype kan snel feedback van de gebruiker verzameld worden, waarmee de applicatie verbeterd kan worden. Een belangrijke kanttekening bij deze softwareontwikkelmethode is dat projectvoortgang afhankelijk is van de discipline en wijze van gestructureerd werken van het development team. Grip op budget en tijd zijn hierbij evident.

De Agile methode – De Agile methode is een vorm van softwareontwikkeling die gericht is op snelheid en flexibiliteit. De softwareontwikkeling wordt in kortdurende periodes van 2-4 weken gepland. Deze iteratieve periodes worden sprints genoemd. Hierbij wordt een prototype ontwikkeld, opgeleverd en getest. Feedback en verbeterpunten worden meegenomen naar de volgende iteratieve periode.

Kenmerkend voor de Agile softwaremethode is dat er niet gestreefd wordt naar een vooraf bepaald eindproduct. Bij aanvang van een ontwikkelproject is het niet nodig dat requirements 100% vast staan. De aandacht is gericht op het creëren van een product dat stap voor stap wordt verbeterd. De Agile methode is een mindset. Een van de meest gebruikte frameworks hierin is bijvoorbeeld Scrum, gericht op flexibiliteit en productiviteit.

In de Agile methode werken ontwikkelaars in kleine teams van meerdere disciplines. Door een vast ritme van overleg en communicatie blijft het project tempo hoog en worden ontwikkelaars aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Een ander belangrijk kenmerk van een Agile development team is dat het team zelfsturend is, waarbij de wensen en behoeften van de klant en gebruiker centraal staan in de benadering van de
ontwikkeling.

Meer weten over Agile softwareontwikkeling? Webwhales heeft een helder uitgebreid artikel over Agile development geschreven.

Wat is het verschil tussen een developer, programmeur en ontwikkelaar?

Binnen vacatures en artikelen worden de functiebenamingen developer, programmeur en ontwikkelaar vaak door elkaar gebruikt zonder duidelijk onderscheid in de definitie. Is een ontwikkelaar hetzelfde als een programmeur? Doet een developer hetzelfde als een ontwikkelaar?

Een programmeur is een ontwikkelaar, maar een ontwikkelaar is niet automatisch ook een programmeur. Een programmeur werkt vaak in een afgebakend deel van het ontwikkelproces: het programmeren, coderen, schrijven van een goed functionerende applicatie. Een ontwikkelaar werkt doorgaans binnen een groter deel van het ontwikkelproces. Ze zijn vaak verantwoordelijk voor ontwerp en architectuur tot technische documentatie met een deel stakeholder management. Qua vaardigheden is een ontwikkelaar vaak een combinatie van een programmeur, analist, software architect en tester.

Wat doet een ontwikkelaar?

Een ontwikkelaar programmeert software en werkt vaak binnen een development team aan de ontwikkeling van websites, applicaties of softwareprogramma’s. De taken en verantwoordelijkheden van een ontwikkelaar kan flink verschillen per profiel. Zo beperkt de ene ontwikkelaar zich voornamelijk tot het schrijven van code en het programmeren van de software. De andere ontwikkelaar houdt zich bezig met het volledige ontwikkeltraject van een softwareapplicatie van ontwerp tot oplevering en beheer/onderhoud. Daarnaast is de softwareontwikkelmethode van belang bij het bepalen van de taken.

De algemene taken en verantwoordelijkheden van een ontwikkelaar zijn:

 • Schrijven, testen en onderhouden van code: ontwikkelaars schrijven code om computerprogramma’s te maken. Ze testen ook de code om er zeker van te zijn dat deze correct werkt en onderhouden de code om eventuele bugs op te lossen.
 • Ontwerpen van software-oplossingen: ontwikkelaars ontwerpen oplossingen voor problemen met behulp van software. Ze bedenken de functionaliteit en het ontwerp van de software.
 • Werken aan projecten met andere ontwikkelaars: ontwikkelaars werken vaak in teams aan projecten en moeten in staat zijn om effectief te communiceren met andere ontwikkelaars.
 • Documenteren van de code: ontwikkelaars documenteren hun code zodat anderen deze kunnen begrijpen en eventuele wijzigingen kunnen aanbrengen.
 • Leren en bijhouden van technologische ontwikkelingen: ontwikkelaars moeten op de hoogte blijven van de nieuwste technologieën en ontwikkelingen om relevant te blijven in hun vakgebied.
 • Testen van veiligheidsnormen: ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat de software die ze maken veilig is voor gebruikers en gegevens beschermt tegen ongeautoriseerde toegang.
 • Testen en debuggen van software: ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat de software correct werkt door deze te testen en eventuele fouten op te lossen.
 • Oplossen van problemen: ontwikkelaars moeten in staat zijn om problemen op te lossen die zich voordoen bij het ontwerpen en ontwikkelen van software.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe software: ontwikkelaars kunnen ook betrokken zijn bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe softwaretoepassingen en technologieën.

Wat voor soorten ontwikkelaars zijn er?

Er zijn ontwikkelaars die gespecialiseerd zijn in front-end development, back-end development, full-stack development, app, website of webshop development. Hiervoor maken de ontwikkelaars gebruik van programmeertalen, scripttalen of frameworks. Welke taal of framework een ontwikkelaar gebruikt is veelal afhankelijk van de applicatie en de wensen van de gebruiker.

Front-end ontwikkelaar
De front-end ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de technische voorzijde van een website, programma of applicatie. Dit bepaalt hoe de applicatie er uit ziet en ervaren wordt door de gebruiker. Hij/zij is de schakel tussen ontwerpers en back end ontwikkelaars. Een front-end ontwikkelaar is vaak gespecialiseerd in bepaalde programmeertalen of markup talen. Zo zijn er bijvoorbeeld html ontwikkelaars en css ontwikkelaars. Ook voor scripttalen heb je gespecialiseerde ontwikkelaars zoals JavaScript ontwikkelaars.

Een front-end ontwikkelaar kan ook gespecialiseerd zijn in bepaalde front-end frameworks zoals React ontwikkelaars, Angular ontwikkelaars, Vue ontwikkelaars en Svelte ontwikkelaars.

Back-end ontwikkelaar
Een back-end ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de technische achterzijde van een website, applicatie of programma. Hij/zij werkt nauw samen met de front-end ontwikkelaar en is vaak gespecialiseerd in specifieke programmeertalen of frameworks. Zo zijn er o.a. Java ontwikkelaars, C# ontwikkelaar, Python ontwikkelaars, Delphi ontwikkelaars, PHP ontwikkelaars, Laravel ontwikkelaars en .NET ontwikkelaars.

Websiteontwikkelaar
Een websiteontwikkelaar of webontwikkelaar is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van een website. Soms richten webontwikkelaars zich tot de technische kant van het bouwen of onderhouden van een website.

Maar er zijn ook webontwikkelaars die zich richten op het design van een website. Zij zijn dan tegelijkertijd een websitebouwer en webdesigner. Voor web development zijn veel bekende programmeertalen die overeenkomen met front-end en back-end development. Zo zijn er o.a. Html ontwikkelaars, css ontwikkelaars, JavaScript ontwikkelaars, Python ontwikkelaars, Java ontwikkelaars en Typescript ontwikkelaars.

Er zijn ook ontwikkelaars die zich voor websites richten op de ontwikkeling via bekende content management systemen (cms). Zo zijn er o.a. WordPress ontwikkelaars, Sitecore ontwikkelaars, Drupal ontwikkelaars, Kentico ontwikkelaars, Squarespace ontwikkelaars en Joomla ontwikkelaars.

Webshop ontwikkelaar
Een webshop ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het e-commerce gedeelte van een website. Meestal wordt hiervoor gebruikgemaakt van bekende webshopplatformen. Zo zijn er o.a. Magento ontwikkelaars, Shopify ontwikkelaars, Woocommerce ontwikkelaars, BigCommerce ontwikkelaars en 3dcart ontwikkelaars.

App ontwikkelaar
Een app ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het ontwerp, de technische ontwikkeling en implementatie van apps, voor mobiele telefoons, tablets en desktop computer. Voor app development wordt gebruik gemaakt van specifieke programmeertalen. Voor iOS en macOS development zijn er Swift ontwikkelaars of Objective-c ontwikkelaars. Voor Android development zijn er Kotlin ontwikkelaars, Java ontwikkelaars, C++ ontwikkelaars en Dart ontwikkelaars.

Wat maakt iemand een goede ontwikkelaar?

Een goede ontwikkelaar is nauwkeurig, geduldig, zelfsturend en oplossingsgericht in het ontwikkelproces van een applicatie. Om binnen een development team van een organisatie tot een goed functionerende applicatie te komen, binnen de grenzen van budget en tijd, heb je daarnaast meer vaardigheden en kwaliteiten nodig. Heb je genoeg aan de goede beheersing van programmeertalen en de vaardigheid om snel op te kunnen leveren of komt er meer bij kijken?

Volgens ons hebben de meeste goede ontwikkelaars onderstaande punten gemeen met elkaar:

 • Een goede ontwikkelaar beseft dat snelheid en kwaliteit hand in hand gaan door gebruik te maken van bestaande oplossingen. Gebruik bestaande databases, library’s en codefragmenten om dat efficiënt in te passen in de ontwikkeling van een nieuwe applicatie.
 • Een goede ontwikkelaar is nieuwsgierig en leergierig. Als ontwikkelaar werk je met programmeertalen, frameworks, vereisten en regels die zich ontwikkelen. Om kwaliteit te blijven leveren is het dus van belang om bij te blijven als het gaat om nieuwe richtlijnen voor website opmaak of distributie van apps naar de verschillende app stores. Je bent erop gericht om je kennis en vaardigheden continu bij te spijkeren.
 • Een goede ontwikkelaar is oplossingsgericht. Als ontwikkelaar weet je wat de behoeften zijn van de klant en met je kritisch vermogen zorg jij voor de best passende oplossing, terwijl je continu afweegt hoeveel tijd en budget dit mag kosten. Kom je een onvoorzien probleem tegen? Een goede ontwikkelaar gaat de uitdaging aan en komt zelf of met zijn team tot een aanvaardbare werkende oplossing.
 • Een goede ontwikkelaar is zelfsturend en verantwoordelijk. Je werkt als ontwikkelaar vaak in teamverband, maar neemt altijd je eigen verantwoordelijkheid voor jouw deel van het project. Door je nauwkeurigheid garandeer je kwaliteit van code en denk je actief mee in oplossingen. Je denkt vooruit, zodat de applicatie of website tijdig getest, aangepast en opgeleverd kan worden.

Waar werkt een ontwikkelaar?

Een ontwikkelaar werkt als specialist in teamverband aan de ontwikkeling van applicaties, websites of systemen. Dit doet je bij grotere bedrijven, waar je een onderdeel bent van een development team voor een specifiek onderdeel van het bedrijf. Ook wanneer je in dienst van een bedrijf gedetacheerd wordt, kun je als specialist in een team bij de klant op locatie werken aan de ontwikkeling van applicaties, websites of systemen. Denk hierbij aan banken, IT-bedrijven of overheid.

Je kunt ook bij een kleiner bedrijf (MKB) aan de slag gaan voor de ontwikkeling van software. Dan kan het zijn dat je de enige ontwikkelaar bent. Dan draag je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van een applicatie of website.

Over het algemeen kun je als ontwikkelaar van apps, software en websites bij onderstaande type organisaties en bedrijven aan de slag:

 • Softwarebedrijven kunnen zich specialiseren in het ontwikkelen van software voor specifieke industrieën zoals de financiële, gezondheidszorg- en logistieke sector.
 • Startups hebben ontwikkelaars in dienst om te werken aan nieuwe technologieën en oplossingen om problemen op te lossen.
 • Overheidsinstellingen hebben vaak ontwikkelaars in dienst om te werken aan projecten zoals websites, databases en softwaretoepassingen.
 • Onderwijsinstellingen als universiteiten en hogescholen hebben vaak ontwikkelaars in dienst om te werken aan educatieve software en e-learningplatforms.
 • Financiële instellingen als banken, verzekeringsmaatschappijen en investeringsfirma’s hebben vaak ontwikkelaars in dienst om te werken aan applicaties voor online bankieren, beleggingssoftware en andere financiële toepassingen.
 • Consultancybureaus hebben vaak ontwikkelaars in dienst om te werken aan projecten voor klanten in verschillende industrieën en sectoren.
 • Non-profitorganisaties hebben soms ontwikkelaars in dienst om te werken aan applicaties en websites om donaties te verwerken en hun activiteiten te ondersteunen.

Een ontwikkelaar kan ook op freelance basis aan de slag gaan. Dan werk je als freelance ontwikkelaar bij een klant op locatie of vanuit huis aan de (door)ontwikkeling van websites, apps of applicaties.

Wat verdient een ontwikkelaar?

Een software ontwikkelaar in Nederland verdient gemiddeld € 3.815 bruto per maand (o.b.v. 40 uur). Het aantal jaren ervaring speelt een grote rol in het salarisniveau van een ontwikkelaar.

 • Een junior ontwikkelaar (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 3.670 per maand.
 • Een medior ontwikkelaar (3 tot 5 jaar werkervaring) verdient € 3.815 per maand.
 • Een senior ontwikkelaar (meer dan 5 jaar ervaring) verdient € 3.900 per maand

Deze informatie is gebaseerd op salarisinformatie op de website van Werkzoeken.nl. Het salaris kan echter uiteenlopen, wanneer je leeftijd, opleidingsniveau en werkervaring meeneemt. Daarnaast verschilt het salarisniveau ook flink per bedrijf of organisatie. Zo kun je als ontwikkelaar aan de slag bij commerciële bedrijven, bij overheidsinstanties of bij een detacheringsbureau waarbij iedere branche ook weer een ander salarisniveau kan hanteren.

Bovendien is het voor ontwikkelaars in een krappe arbeidsmarkt eenvoudiger om een nieuwe baan te vinden. Dit heeft direct effect op het geboden salaris en de secundaire voorwaarden.

Een software ontwikkelaar in Nederland verdient gemiddeld € 3.815 bruto per maand (o.b.v. 40 uur).

Het gemiddelde salaris van een ontwikkelaar per type dienstverband (ervaring niet meegenomen) is als volgt:

 • Detachering € 4.160
 • Vast contract € 3.810
 • Freelance/interim € 3.985
 • Traineeship € 2.775

Naast een goed salaris spelen ook secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol. Denk hierbij aan het aantal vakantiedagen, wel/geen reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot een leaseauto. Ook budget voor persoonlijke ontwikkeling en duidelijke doorgroeimogelijkheden zijn vaak een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

Welke opleiding heeft een ontwikkelaar gevolgd?

Als je ontwikkelaar wilt worden, dan kun je een opleiding volgen op MBO- of HBO-niveau. Op iedere grotere ROC of hogeschool in Nederland worden 2- en 4-jarige opleidingen tot software ontwikkelaar of software ontwikkelaar aangeboden, waarbij je aan de slag gaat om zelf een front end, back end of full stack ontwikkelaar te worden. Je kunt hierbij kiezen uit voltijd of deeltijd.
Ook bij particuliere opleiders worden dit soort opleidingen aangeboden. Veel van deze opleidingen zijn klassikaal of online te volgen en bevatten doorgaans individuele én groeps-/projectopdrachten. De opleidingen tot software ontwikkelaar kenmerken zich door praktijkgericht onderwijs met een deel theoretisch onderwijs.

Je kunt o.a. kiezen uit de volgende opleidingen:

 • Mbo4 Software ontwikkelaar (bol of bbl)
 • Associate degree Software ontwikkelaar (hbo)
 • Hbo Software development
 • Hbo Software engineering
 • Hbo Front end design & development

Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van trainingen en certificeringstrajecten waarbij je bepaalde aspecten van de rol van ontwikkelaar/developer/programmeur of de kennis van frameworks of programmeertalen je eigen kunt maken. Online zijn er bovendien uitgebreide hulpbronnen, tutorials, bootcamps, workshops en trainingen te vinden waardoor je je als ontwikkelaar kunt blijven doorontwikkelen. Zo is het bijvoorbeeld als ontwikkelaar handig om je verder te ontwikkelen in het gebruik van de Agile Scrum-methodiek, waar veel development teams mee werken.

Vaardigheden en competenties van een ontwikkelaar (waar moet je op letten?)

Naast de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een software ontwikkelaar leggen we ook uit welke competenties, eigenschappen en overige vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle ontwikkelaar binnen een commerciële organisatie of overheidsinstantie. Zoek je een goede ontwikkelaar, dan is het een goed idee om te letten op deze competenties en eigenschappen bij de kandidaat in het sollicitatie- en inhuurproces.

 • Sterke analytische vaardigheden: Ontwikkelaars moeten in staat zijn om problemen te analyseren en effectieve oplossingen te bedenken.
 • Goede communicatievaardigheden: Ontwikkelaars werken vaak in teams en moeten effectief kunnen communiceren met andere ontwikkelaars en projectmanagers.
 • Geduld en nauwkeurigheid: Het ontwikkelen van software vereist geduld en nauwkeurigheid om de code correct te schrijven en eventuele fouten op te lossen.
 • Kennis van programmeertalen: Ontwikkelaars moeten bekend zijn met de programmeertalen die nodig zijn voor het project waar ze aan werken.
 • Creativiteit en probleemoplossend vermogen: Ontwikkelaars moeten creatief zijn en in staat zijn om onconventionele oplossingen te bedenken voor problemen.
 • Goed begrip van algoritmen en datastructuren: Ontwikkelaars moeten een goed begrip hebben van algoritmen en datastructuren om effectieve en efficiënte code te kunnen schrijven.
 • Kennis van software-ontwikkelingsmethodologie: Ontwikkelaars moeten bekend zijn met de verschillende ontwikkelingsmethodologieën zoals Agile of Scrum om effectief te kunnen werken in een team.
 • Open staan voor feedback: Goede ontwikkelaars staan open voor feedback van anderen en zijn bereid om te leren en zichzelf te verbeteren.
 • Gepassioneerd over software-ontwikkeling: Een goede ontwikkelaar is gepassioneerd over software-ontwikkeling en blijft op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen in het vakgebied.

Wat levert een freelancer ontwikkelaar op voor je bedrijf? Alle voordelen op een rij

Zou je wel een ontwikkelaar aan willen nemen voor je organisatie om een bestaande applicatie of website door te ontwikkelen of met oog op een nieuw softwareproject, maar heb je onvoldoende ruimte in budget? Met een freelance ontwikkelaar ben je flexibel in de uitbreiding van je team terwijl je bespaart op salariskosten. Daarnaast kan het zijn dat je slechts sporadisch een ontwikkelaar nodig hebt. Ook dan kan het helpen om een freelancer beschikbaar te hebben die je helpt bij:

 • Creatie van nieuwe producten of functies: Een ontwikkelaar kan nieuwe producten of functies maken die een bedrijf kan gebruiken om zijn concurrentievermogen te verbeteren en meer omzet te genereren. Dit kan leiden tot een voorsprong op de concurrentie en een betere positie in de markt.
 • Verbetering van bestaande systemen: Een ontwikkelaar kan ook bestaande systemen verbeteren, waardoor ze efficiënter en beter geschikt worden voor de behoeften van het bedrijf. Dit kan leiden tot een hogere productiviteit, een verbeterde klanttevredenheid en een vermindering van de kosten.
 • Innovatie en technologische vooruitgang: Ontwikkelaars zijn vaak degenen die nieuwe technologieën en methoden bedenken om problemen op te lossen. Door te investeren in getalenteerde ontwikkelaars kan een bedrijf profiteren van nieuwe ontwikkelingen en innovaties, wat kan leiden tot een betere klantervaring en meer omzet. Daarnaast kan het bedrijf zo haar positie als voorloper in de sector versterken.

Denk je erover om een freelance ontwikkelaar in te huren voor jouw bedrijf? Bij Jellow vind je in korte tijd de juiste freelancer softwareontwikkelaar die effectief aan de slag gaat met het bereiken van jouw doelstellingen.

Waar vind ik een freelance ontwikkelaar?

Als je op zoek bent naar een freelance ontwikkelaar dan kun je op zoek gaan in je eigen netwerk. Dit is vaak een korte en logische weg om een goede freelancer te vinden. Maar wat doe je als je geen beschikbare ontwikkelaars in je netwerk hebt en je in een krappe arbeidsmarkt geen andere manieren weet om freelance ontwikkelaars te zoeken.

Dan kun je je ook wenden tot een freelance management systeem of freelance platform (zoals Jellow), waar je voor veel development functies in één overzicht duidelijk ziet welke freelancers beschikbaar zijn, wat hun ervaring en kennis is en wat hun uurtarief is. Op deze manier heb je toegang tot de beste freelancers buiten je eigen netwerk en kun je direct overgaan tot kennismaking.

Wil je zelf de beste freelancer vinden? Download ons stappenplan en leer:

 • Zo vergelijk je freelance platformen
 • Hierop moet je letten in je zoektocht
 • Zo bouw je een goede freelance pool op

Wat doet een ontwikkelaar bij Jellow?

Bij Jellow is een ontwikkelaar onderdeel van het development-team, bestaande uit een front-end en full-stack ontwikkelaar, tester, head of product en UX designer. Als ontwikkelaar bij Jellow werk je aan de ontwikkeling van het on-demand freelance platform.

Onze ontwikkelaars ontwikkelen nieuwe features en onderhouden het platform om klanten een vloeiende gebruikerservaring te geven. Als ontwikkelaar bij Jellow werk je dan ook nauw samen met je collega’s van customer success, service, sales en marketing aan het verbinden van freelancers en opdrachtgevers om tot een langdurige samenwerking te komen.

Tags: How to

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Drie freelancers werken in een co-working space

Checklist Wet DBA: Voldoe jij aan de wet?

In de wereld van freelance werk en opdrachtgeverschap zijn duidelijkheid en transparantie enorm belangrijk als het gaat om een gezonde en eerlijke arbeidsmarkt....

4 minuten Jellow