Ben jij goed verzekerd als freelancer?

Anouk ter Beek

Het freelance bestaan brengt naast vrijheid natuurlijk ook risico’s met zich mee. Wanneer je als freelancer goed voorbereid aan jouw opdracht wil beginnen is het verstandig je te verdiepen in de risico’s. Niet alleen als startende freelancer, maar ook als je al een tijdje werkzaam bent als freelancer kan het geen kwaad om nog eens stil te staan bij de verzekeringen die je wellicht al hebt afgesloten of nog kan afsluiten. 

Er zijn veel verschillende verzekeringen. Het is daarom belangrijk om na te denken over de risico’s die je kan lopen en je verzekeringen daarop af te stemmen. In deze blog bespreken we een aantal verzekeringen die voor jou als freelancer handig kunnen zijn. 

Aansprakelijkheidsverzekering

Natuurlijk is het niet je intentie om te zorgen voor letsel, materiële of financiële schade bij anderen, maar mocht je toch in deze situatie terecht komen, dan is het handig om in ieder geval hiertegen verzekerd te zijn. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen maken we onderscheid tussen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Indien er materiële schade of letsel wordt veroorzaakt bij anderen door het toedoen van je bedrijf dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering deze schade. Wanneer er sprake is van financiële schade die is ontstaan door het geven van verkeerd advies aan een ander biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking voor deze schade. Voor bovengenoemde verzekeringen sluit je een aparte verzekering af.. Dit betekent dat de  aansprakelijkheidsverzekering die je als particulier hebt hier niet voor zal gelden. 

Naast je te verzekeren voor deze scenario’s biedt het opstellen van algemene voorwaarden ook uitkomst. Door het vaststellen van de algemene rechten en plichten van je afnemer in de algemene voorwaarden, verklein je direct de kans op aansprakelijkheid op zakelijk gebied. De algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op de overeenkomst die je afsluit. 

Rechtsbijstandsverzekering

Wanneer je met veel energie en passie je werk hebt gedaan voor een klant, is het natuurlijk ontzettend vervelend wanneer deze gemaakte afspraken niet nakomt. De opdrachtgever betaalt jouw geleverde werk niet en een incassotraject volgt. Misschien heb je wel juridisch advies nodig of ben je beland in een zakelijk conflict. Een rechtsbijstandverzekering dekt deze kosten.

Let op: Ook hierbij zal je particuliere rechtsbijstandverzekering niets voor je betekenen. Er dient echt een zakelijke verzekering voor afgesloten te worden. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Indien je arbeidsongeschikt raakt betekent dit naast een mentale en/of fysieke klap al snel grote financiële gevolgen. Alleen als freelancer heb je geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals een werknemers in loondienst. Om jezelf als freelancer te beschermen tegen deze financiële gevolgen, kan je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Hierdoor heb je recht op een maandelijkse uitkering indien je arbeidsongeschikt wordt.

Pensioenverzekering 

Uiteraard een passende afsluiter.. Het einde van je werkzame carrière. Je zal op dit moment misschien nog vol passie de focus hebben op je werk, maar je financiële toekomst is niet onbelangrijk. Als je als freelancer de pensioen leeftijd hebt bereikt, heb je namelijk alleen recht op AOW. Vaak is dit inkomen niet genoeg voor de levensstijl die je voor ogen hebt. Er zijn diverse mogelijkheden om als freelancer rekening te houden met je pensioen, bijvoorbeeld door zelfstandig te sparen of te beleggen. Op het gebied van verzekeringen is een lijfrentepolis bij een verzekeraar een mogelijkheid. Je betaald premie om op het moment dat je met pensioen gaat periodiek uitbetaald te worden. Zo beschik je naast je AOW uitkering over een extra inkomen.

Welke verzekeringen sluit jij af?

Voordat je verzekeringen afsluit is het raadzaam om na te gaan welke risico’s je loopt en de mogelijkheden te bekijken om deze risico’s zonder het afsluiten van verzekeringen te beperken. Daarna kan beter beoordeeld worden in hoeverre je jezelf wil verzekeren. De hoogte van de premies die jij betaald wordt door verschillende factoren bepaald, zoals leeftijd, sector en inkomen. Welke verzekeringen zijn voor jou onmisbaar?

Heb jij aanvullingen of tips voor andere freelancers? Laat het dan gerust weten door een mail te sturen naar [email protected]

Deel dit bericht
Misschien vind je dit ook interessant?

Drie gouden tips voor een positieve mindset

Weet je nog toen je begon als freelancer? Je koos voor vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, met wie en wanneer. Weet je nog toen je jouw eerste opdracht als freelancer had gescoord en je de eerste factuur verstuurde? Dat was een heerlijk gevoel. Er stond na een paar weken een bedrag op je rekening waar je vroeger misschien wel twee maanden voor moest werken. Hier heb je het voor gedaan. Al die dingen waar je in loondienst van droomde, kwamen opeens een stuk dichterbij. Woeheee! Life is good!

Veelgestelde vraag: Kan ik beoordelingen kwijt in mijn Jellow profiel?

Wanneer je enige tijd werkzaam bent als freelancer heb je waarschijnlijk al diverse opdrachten afgerond. Je hebt jouw kennis en ervaring gebruikt om een opdracht naar tevredenheid af te ronden. Opdrachtgever blij én jij blij. Dat is het perfecte moment om een beoordeling aan je opdrachtgever te vragen. Je kan de opdrachtgever direct na het afronden van een opdracht vragen om een beoordeling te schrijven, maar natuurlijk ook met terugwerkende kracht. Maar waarom zijn beoordelingen belangrijk en waar in Jellow kan je deze kwijt? Dat lees je in deze blog.

Wat is self-sourcen en waarom maken veel succesvolle bedrijven hier gebruik van?

Self-sourcen is het proces waarbij een bedrijf, lijnmanager, inkoopmanager, etc. zelfstandig werknemers kan zoeken, vinden, selecteren, binden en boeien. Veel bedrijven hebben hier een specifieke afdeling en/of recruiter voor wanneer het over vast personeel gaat, maar wanneer het self-sourcen freelancers betreft, zit dit vaak net wat anders.

Wil jij meer weten over hoe jij de juiste freelancer vindt voor jouw opdracht?

Vraag hier de gratis JellowPages aan waarin beschreven staat:

  • Waarom hard- en softskills van freelancers belangrijk zijn
  • Wat de trends en ontwikkelingen van het freelancen zijn
  • Hoe belangrijk de inzet van een freelancer is voor jouw organisatie