Freelancers-onderdeel-organisatie

89% van de freelancers voelt zich onderdeel van de organisatie waarvoor zij een opdracht vervullen

Jellow

In je freelance carrière werk je voor tal van verschillende opdrachtgevers. Voel je je dan nog wel deel van het bedrijf? In de freelance nieuwsbrief van vorige maand is de volgende stelling uitgevraagd: ’’Ik voel mij onderdeel van de organisatie waarvoor ik een opdracht vervul.’’ Benieuwd naar de toelichtingen? Die lees je in deze blog!

Freelancers uit het Jellow-netwerk lijken het met elkaar eens te zijn. Een enorm percentage van 89% heeft aangegeven het eens te zijn met de stelling. Goed nieuws dus voor de opdrachtgevers, en misschien ook wel zo fijn voor de freelancers. Toch lopen de toelichtingen uiteen. 

Connecties, bedrijfsdoelen en loyaliteit 

Als freelancer wordt er verwacht dat je je volledig inzet en verdiept in de organisatie. Je gaat daardoor vaak een connectie aan met medewerkers die zich inzetten voor dezelfde bedrijfsdoelen. Door de nodige uren werkzaam te zijn voor een opdrachtgever, ontstaat er al snel een gevoel dat je onderdeel bent van de organisatie. Wat je in werkelijkheid natuurlijk ook op dat moment bent. 

‘Voor sommige klanten werk ik al meer dan 15 jaar. Ik heb hierdoor meer knowhow dan de meeste interne werknemers.’

Daarnaast is het als freelancer mogelijk om een mooi netwerk van opdrachtgevers opbouwen. Opdrachtgevers waar je geregeld opnieuw door ingehuurd kan worden. Wanneer je vaker werkzaam bent voor dezelfde organisatie is er sprake van wederzijdse loyaliteit. 

Er wordt tevens veel gesproken over een gevoelskwestie. Freelancers geven aan door een betrokken gevoel beter te presteren. Ze zijn ernaar op zoek en willen het voelen.

‘Bij mij  werkt dat nou eenmaal zo. Zonder dat gevoel kan ik niet functioneren.’

Onafhankelijkheid en een voorbijganger

Naast het percentage van 89% dat het eens is met de stelling, heeft 11% van de freelancers aangegeven het oneens te zijn met de stelling. Zij voelen zich geen onderdeel van de organisatie waarvoor zij een opdracht vervullen.

‘Het is duidelijk dat je een voorbijganger bent. Je neemt ook niet deel aan de activiteiten voor de werknemers.’ 

Het kan als freelancer moeilijker zijn om aansluiting te vinden bij een organisatie in vergelijking met een vaste medewerker. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de freelancer niet op dezelfde locatie werkzaam is of niet betrokken wordt bij dezelfde activiteiten als vaste medewerkers. Het wil niet zeggen dat dit direct als een probleem wordt ervaren. Sommige zeggen dat dit erbij hoort, andere vinden het jammer. 

Ook wordt er aangegeven dat het een bewuste keuze kan zijn om objectief en onafhankelijk naar een opdracht te kijken. Je weet dat je als freelancer slechts voor een bepaalde periode werkzaam bent en dan aan de slag gaat met een volgende opdracht. 

Soms wel en soms niet

Naast dat het merendeel zich onderdeel voelt van een organisatie, kan dit natuurlijk wel per opdracht verschillen. Dat is ook wat als toelichting wordt gegeven op de stelling. Er zijn meerdere factoren die invloed hebben op de mate waarin jij je betrokken voelt als freelancer. Zo is er het aantal uur en de duur van een opdracht. Wanneer je slechts voor een korte periode werkzaam bent bij een organisatie, is er ook minder tijd om je betrokken te gaan voelen.

‘Ik voel mij onderdeel van een organisatie, maar wel tijdelijk.’

Daarnaast hebben sommige freelancers het gevoel dat er van hen wordt verwacht dat ze onder werktijd efficiënter zijn dan vaste medewerkers. Ook de omvang van de organisatie wordt benoemd. Misschien kunnen de grote organisaties dus nog wat leren van de kleinere organisaties. Korte lijntjes en een platte organisatie structuur kunnen het bijvoorbeeld makkelijker maken om echte connecties te maken.

Tags: Onderzoek

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Drie freelancers werken in een co-working space

Checklist Wet DBA: Voldoe jij aan de wet?

In de wereld van freelance werk en opdrachtgeverschap zijn duidelijkheid en transparantie enorm belangrijk als het gaat om een gezonde en eerlijke arbeidsmarkt....

4 minuten Jellow