Freelancers overleggen met elkaar in een co-working space

Dit is wat je moet weten over de verplichte AOV voor freelancers

Jellow

Logo Yezzer, vergelijkingsplatform voor verzekeringen

De overheid zet momenteel haast achter de invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar waarom gebeurt dit? Wanneer komt deze er? Wat houdt de verplichte AOV precies in? En wat moet je doen als je al een AOV hebt of er liever zelf één afsluit bij een verzekeraar?

We vroegen Yezzer, hét platform voor ondernemersverzekeringen, antwoord te geven op deze vragen in een gastblog.

Waarom wordt er een verplichte AOV (versneld) ingevoerd?

De versnelde invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandige ondernemers komt voort uit een eis van de Europese Commissie. De commissie stelt de invoering van de verplichte AOV als voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op 4,7 miljard euro uit het Corona-herstelfonds. Een goede reden dus voor de overheid om nu echt zaak te maken van de verplichte AOV.

De verplichte AOV was namelijk al opgenomen in het pensioenakkoord van 2019, alleen werd de invoering ervan voortdurend uitgesteld. Met deze verplichte verzekering hopen zowel de EU als de overheid schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Schijnzelfstandigheid verwijst naar de situatie waarin zzp’ers goedkoper zijn dan werknemers, maar minder sociale bescherming genieten. Daarbij moet de verplichte verzekering zelfstandige ondernemers beter beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, wat moet leiden tot minder risico’s en lagere kosten voor de samenleving.

Wanneer komt de verplichte AOV er?

De Europese Commissie heeft als eis gesteld dat de wetgeving uiterlijk in 2025 moet worden aangenomen. De daadwerkelijke invoering wordt echter niet verwacht vóór 2027 en mogelijk zelfs pas in 2029. Dus het duurt nog even maar de voorbereidingen om de contouren van de verzekering te schetsen en de gesprekken met betrokkene marktpartijen zijn inmiddels ingezet.

Wat houdt de verplichte AOV in?

De verwachting is dat er een verplichte basis AOV via het UWV wordt ingevoerd die de volgende kenmerken zal hebben:

  • Een wachttijd van 1 jaar (oftewel: het duurt 1 jaar voordat de uitkering van je arbeidsongeschiktheidsuitkering begint);
  • Een uitkering van 100% van het wettelijke minimumloon bij volledige arbeidsongeschiktheid (maar nooit meer dan 70% van het laatst verdiende inkomen/winst uit onderneming);
  • Uitkering tot de datum van de AOW bij blijvende arbeidsongeschiktheid;
  • De mate van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op basis van restverdiencapaciteit in alle beroepen, inclusief andere beroepen, en niet op basis van het eigen beroep;
  • Een premie van ongeveer 8% van de winst (gemaximeerd tot 143% van het minimumloon), met een maximumpremie van ongeveer €2.800 per jaar.

Voor wie geldt de verplichte AOV?

Zoals het er nu naar uitziet, wordt de AOV verplicht voor alle ondernemers voor de inkomstenbelasting. Als jij onderneemt, bent je niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst hanteert specifieke criteria die je kan checken op hun website maar de basis is dat je actief bent in het economisch verkeer, winst kunt verwachten en een bron van inkomen hebt. De AOV lijkt ook verplicht te worden voor meewerkende echtgenoten. Het ziet er naar uit dat er een uitzondering wordt gemaakt voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en parttime ondernemers die ook nog salaris uit loondienst genieten. Voor deze ondernemers geldt geen verplichte AOV. In de nieuwe plannen is het hebben van personeel, overige inkomsten of voldoende vermogen geen reden om niet deel te nemen aan de verplichte AOV.

Wat als ik al een AOV heb of er liever zelf een afsluit?

Er wordt naar verwachting een opt-out regeling geïntroduceerd waarmee je als ondernemer kan aangeven dat je geen gebruik wilt maken van de verplichte basis AOV die via het UWV wordt aangeboden. Dit geeft ondernemers de mogelijkheid om een reguliere AOV bij een verzekeraar te behouden of af te sluiten met bijv. een bredere dekking, een hoger verzekerd bedrag en/of een uitgebreidere dienstverlening. Een voorwaarde is echter dat de premie van de reguliere AOV minstens even hoog is als de premie van de verplichte verzekering. Met andere woorden, als de verplichte AOV €2.800 kost, moet de premie van de reguliere AOV ook minimaal €2.800 bedragen. Daarnaast moet de dekking van de reguliere AOV minstens gelijkwaardig zijn aan de dekking van de verplichte AOV. Andere voorzieningen voor ondernemers, zoals schenkkringen of een Broodfonds, vallen buiten deze opt-out regeling. Dit betekent dat ondernemers die momenteel gebruikmaken van dergelijke voorzieningen alsnog een reguliere AOV of de verplichte basis AOV moeten afsluiten.

Wat moet ik nu doen?

Het duurt nog even voordat de verplichte AOV van kracht wordt want de invoering wordt niet verwacht voor 2027, en mogelijk zelfs pas in 2029. Als je al een AOV hebt, én er tevreden mee bent, raden we aan om deze te behouden. Door gebruik te maken van de opt-out regeling heb je met jouw reguliere AOV in de toekomst mogelijk een betere dekking voor dezelfde prijs. Als je nog geen AOV hebt dan raden we je aan om de ontwikkelingen van de verplichte AOV in de gaten te houden maar ook goed na te denken over hoe jij als ondernemer rondkomt in het geval dat je langdurig ziek of invalide raakt. Helaas raakt 1 op de 10 ondernemers namelijk ooit arbeidsongeschikt, en om nog 4 – 6 jaar te wachten tot de verplichte AOV er komt en onverzekerd rond te lopen, is mogelijk niet erg verstandig.

Wil je weten hoeveel een reguliere AOV jou kost? Vergelijk dan alle AOV-verzekeraars via Yezzer. Yezzer heeft collectieve kortingsafspraken met meerdere verzekeraars waardoor je korting kan krijgen op jouw AOV, zelfs als je jouw huidige AOV (mocht je die hebben) overzet naar Yezzer.

Over Yezzer: Yezzer is een onafhankelijk verzekeringsplatform voor en door ondernemers met zakelijke verzekeringen voor freelancers/ondernemers. Online of met hulp van je persoonlijke Yezzer adviseur kan je verzekeringen vergelijken en afsluiten. Allemaal in 1 pakket, met collectiviteitskortingen en pakketkortingen, en met 1 aanspreekpunt.
Tags: Gastblog

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Hoe start je een podcast?

Welkom bij een nieuw artikel over een onderwerp dat perfect aansluit bij ons medium: podcasten. Veel mensen zijn geïnteresseerd in het starten van...

6 minuten samvanberkel