Een goede HR manager luistert en is besluitvaardig

Wat doet een HR manager

Jellow

Wat is een HR manager?

Een human resources manager of HR manager bepaalt het personeelsbeleid, is verantwoordelijk voor recruitment, ontslag en outplacement, ontwikkeling van medewerkers en personeelsadministratie. De HR manager is de schakel tussen het personeel en het management van een bedrijf. Een HR manager zorgt ervoor dat een bedrijf of organisatie een goed personeelsbeleid heeft. Als HR manager adviseer je management of directie over alle zaken die met personeel (human resources), maar behartig je ook de belangen van de medewerkers.

De HR manager/teamleider houdt zich ook bezig met werving en selectie van werknemers. Dit wordt ook wel recruitment genoemd. Je houdt je ook bezig met werknemersplanning, personeelsadministratie en salarisadministratie. Een HR manager heeft dus een belangrijke verbindende taak binnen een organisatie.

Hieronder leggen we alles uit wat je zou moeten weten om een goede HR manager in te huren en/of te worden.

 

Wat doet een HR manager

Een HR manager heeft de leiding over een team van HR collega’s. Je voert daarbij zelf taken uit of delegeert projecten. Je hebt wel altijd de overkoepelende verantwoordelijk over deze taken en projecten. Een HR manager houdt zich bezig met onderstaande taken:

 • Opstellen en implementeren van een human resources-strategie
 • Vertalen van bestuursbeleid naar processen voor de medewerkers
 • Adviseren van management en directie op het vlak van personeelsbeleid
 • Uitwerken van functieomschrijvingen en ontwikkeltrajecten per functie
 • Implementeren van nieuwe HR software 
 • Uitwerken van een employer branding strategie met het marketingteam
 • Verantwoordelijkheid voor personeelsadministratie en -beheer
 • Verantwoordelijkheid voor personeelsplanning
 • Verantwoordelijkheid voor salariszaken en declaraties
 • Verantwoordelijkheid voor interne communicatie vanuit HR
 • Beheren van verlof- en verzuimregistratie
 • Naleven van wettelijke regelingen en procedures voor de personeelsadministratie: zoals verlof, ziekte, prestatieafspraken en salaris.
 • Verantwoordelijkheid voor werving en selectie / talentmanagement / recruitment
 • Coördineren van functioneringsgesprekken met medewerkers en selectiegesprekken met kandidaten
 • Verantwoordelijkheid voor onboarding van nieuwe medewerkers
 • Verantwoordelijkheid voor offboarding van medewerkers die de organisatie gaan verlaten
 • Formuleren en naleven van uitstroombeleid bij outplacement, reorganisatie, ontslag en voeren van exit-gesprekken
 • Optreden als aanspreekpunt voor medewerkers in de organisatie
 • Organiseren van verkiezingen voor OR of medewerkersraad
 • Coördineren van plan rondom persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
 • Aanstellen van vertrouwenspersonen
 • Ondersteunen bij sociale inspectie

Als HR manager of manager personeelszaken leid je een HR team. Een HR team kan bestaan uit uit de volgende functies: HR manager,HR adviseur, HR medewerker of HR officer, HR directeur, HR business partner, salarisadministrateur. Het aantal HR collega’s is uiteraard afhankelijk van de grootte van de organisatie. Met elkaar verzorg je voor een soepele samenwerking en uitvoering van het HR beleid binnen je organisatie.

Wat maakt iemand een goede HR manager

Een goede HR manager is besluitvaardig, behulpzaam en ondersteunt de medewerkers in het team. Een goede HR manager gaat altijd doelgericht te werk, zoekt actief naar vernieuwing en verbetering en is breed inzetbaar. Daarnaast kan een HR manager goed luisteren en vormt hij/zij de schakel tussen directie, management en de medewerkers als het gaat om professionele ontwikkeling en overige personeelszaken. Als HR manager werk je in een dynamische omgeving waarin je met veel belangen te maken hebt en waarin interne communicatie (stakeholder management) cruciaal is.

Een goede HR manager is besluitvaardig
Een goede HR manager weet wat er leeft bij het personeel door te luisteren, de juiste vragen te stellen en snel te schakelen. Samen met je team en het management en directie van de organisatie neem je beslissingen die in het belang zijn van de medewerkers en die de organisatie verder helpen. Je pakt zaken voortvarend aan, weegt belangen af, neemt besluiten en neemt het initiatief.

Een goede HR manager is behulpzaam
Een goede HR manager is een generalist met veel kennis op veel gebieden. Hierdoor ben je een goede gesprekspartner en spiegel voor de medewerkers in het team. Door je open houding en behulpzaamheid weet je hoe je het team optimaal kunt ondersteunen, zodat de medewerkers hun functie goed uit kunnen voeren. Je daagt het team uit en stelt de juiste vragen, zodat de medewerker in het team zich verder kan ontwikkelen en kan doorgroeien.

Een HR manager gaat in gesprek met een medewerker

Een goede HR manager vernieuwt
Een goede manager zoekt actief naar verbetering en vernieuwing en probeert altijd bij te blijven in de laatste ontwikkelingen. Je kent daarnaast de kracht van een groeiend netwerk, zodat je altijd de juiste mensen inschakelt. Door middel van feedback en feedforward ben je actief bezig om je team en jezelf te verbeteren.

Een goede HR manager biedt een luisterend oor
Je bent de gesprekspartner van de organisatie. Mensenkennis is hierbij onmisbaar. Je biedt een luisterend oor voor de medewerkers, zodat je nog beter de behoeften en wensen van medewerkers kent en ze kunt helpen in hun ontwikkeling.

Daarnaast ben je in het wervingsproces opmerkzaam naar wat de organisatie nodig heeft. De arbeidsmarkt verandert snel en is competitief. Hier weet je met je team en de verschillende managers van de afdelingen adequaat op in te spelen door actief vacatures en talent te matchen met het oog op doorontwikkeling.

Een goede HR manager vormt de schakel tussen management en medewerkers
Je geeft leiding aan een team van HR professionals, waar je samen zorgt voor een professionele samenwerking. Je weet strategie te vertalen naar uitvoerbare taken. Die doe je met de overige managers van de organisatie. Je weet dat goede en tevreden medewerkers de belangrijkste bijdrage kunnen leveren aan een positief opererend bedrijf.

Wat is de rol van een HR manager in HRM

Binnen een HR team zijn er verschillende functies die betrokken zijn bij de verschillende HR taken en verantwoordelijkheden. Deze taken zijn duidelijk afgebakend. Denk hierbij aan:

 • Verlof- en verzuimregistratie
 • Salariszaken en declaraties
 • Werving en selectie / talentmanagement.
 • Personeelsontwikkeling
 • Personeelsadministratie en -beheer
 • Personeelsplanning

Wat doe je als het HR team niet groot is, maar je organisatie toch behoefte heeft aan een bepaald specialisme? Vaak wordt dan een freelance recruiter, freelance HR adviseur of interim HR manager ingeschakeld of wordt een externe specialist ingehuurd die met het vaste team werkt aan het behalen van de HR doelstellingen. De verantwoordelijkheid voor werving en aansturing van deze specialisten ligt meestal bij de HR manager.

Veelgebruikt HR model van Dave Ulrich

Als HR manager wil je de toegevoegde waarde van HR binnen de organisatie optimaal benutten. Al geruime tijd wordt het HR model van de Amerikaanse professor Dave Ulrich gebruikt om de HR afdeling te structureren. Bovendien kun je hiermee de toegevoegde waarde van HR binnen een organisatie afmeten.Er zijn vier HR rollen die in de juiste samenhang moeten worden uitgevoerd.

 • Strategic Partner
 • Change Agent
 • Administrative Expert
 • Employee Champion
Veelgebruikt HR model van Dave Ulrich

Hoewel het model inmiddels meer dan 25 jaar oud is, wordt het nog steeds gebruikt. Voor HR managers is het hiermee mogelijk om binnen organisatie de stap te zetten naar het realiseren van bedrijfsdoelen, die strategisch van aard zijn.

Volgens het model is een HR manager dus een verdediger van medewerkers, expert in administratie, een strategisch partner en een aanjager van verandering.

 • Employee champion – Als verdediger van medewerkers is het een van je hoofdtaken als manager/teamleider om werknemers tevreden te houden. Tevreden werknemers zijn productiever, zo is gebleken. Dit doe je door naar je teamleden te luisteren. Hun wensen en behoeften neem je mee naar het hoger management of directie.
 • Administrative expert – Als expert in administratie houd je je als HR manager bezig met personeelsadministratie, salarisadministratie, ziekteverzuim en wettelijke regelingen voor de medewerkers in je organisatie.
 • Strategic partner – Als strategisch partner vertaal je de organisatie- of bedrijfsdoelstellingen naar een handzaam plan, gericht op personeelszaken. Denk hierbij aan het optimaliseren van processen, zoals inhuur/flexibele schil, beloningsstructuur, bezettingsgraad en functioneringsbeleid en nog meer.
 • Change agent – Als aanjager van verandering initieer je acties bij veranderingen binnen de organisatie. Bijvoorbeeld bij groei/krimp van de organisatie of werken op locatie of remote. Als HR manager begeleid je dit proces en bedenk je met collega’s passende oplossingen.

Houd wel rekening met de inkomende vragen voor HRM; wat is de geschetste verwachting van HR binnen een organisatie; wat is de ontwikkelpotentie van HR medewerkers. Hierbij is het belangrijk dat de ambities van het HR team (Wat willen we bereiken?) en de potentie van het HR team (Wat kunnen we bereiken?) met elkaar in evenwicht zijn.

Wat verdient een HR manager?

Een HR manager in Nederland verdient gemiddeld € 4.490 bruto per maand (o.b.v. 40 uur). Het aantal jaren ervaring speelt een rol in het salarisniveau van een HR manager.

 • Een junior HR manager (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 4.465 per maand.
 • Een medior HR manager (3 tot 5 jaar werkervaring) verdient € 4.485 per maand.
 • Een senior HR manager (meer dan 5 jaar ervaring) verdient € 4.545 per maand.

De verschillen zijn niet groot als men kijkt naar senioriteit. Het type dienstverband laat een groter verschil zien. Het gemiddelde salaris van een HR manager per type dienstverband (ervaring niet meegenomen) is als volgt:

 • Detachering € 4.895
 • Freelance € 5.750
 • Vast contract € 4.480
 • Traineeship € 3.275

Je salaris als HR manager is afhankelijk van meerdere factoren. Je leeftijd, je opleidingsniveau en je werkervaring zijn van groot belang. Daarnaast verschilt het salarisniveau ook per bedrijf of organisatie. Zo kun je als HR manager aan de slag bij commerciële bedrijven, non-profit organisaties adviesbureaus en bij overheidsinstanties, waarbij iedere branche een ander salarisniveau kan hanteren.

Een HR manager in Nederland verdient gemiddeld € 4.490 bruto per maand (o.b.v. 40 uur).

Naast een goed salaris spelen ook secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol. Denk hierbij aan het aantal vakantiedagen, wel/geen reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot een leaseauto. Ook budget voor persoonlijke ontwikkeling en duidelijke doorgroeimogelijkheden zijn vaak een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan het zijn dat er een bonusstructuur is verbonden aan de managementfunctie.

De genoemde bedragen zijn verzameld door Werkzoeken.

Welke opleiding heeft een HR manager gevolgd?

Een HR manager binnen een organisatie heeft meestal minimaal HBO of WO denk- en werkniveau. Wil jij je doorontwikkelen naar de rol van HR manager binnen een bedrijf, dan kun je het best een van onderstaande opleidingen volgen:

 • Human Resource Management / Personeel en Arbeid (hbo-niveau)
 • Bedrijfskunde (hbo/wo-niveau)
 • Organisatiewetenschappen (wo-niveau)
 • Social Studies (hbo-niveau)
 • Psychologie (master Arbeids- en organisatiepsychologie) (wo-niveau)

Bovendien is er voor studenten ook een post-hbo opleiding, wanneer zij de functie van HR manager ambiëren:

 • Post-hbo Human Resource Management (HRM)
 • Post-hbo HR Analytics en data management
 • Post-hbo WFM Workforce Management

De mogelijkheden binnen de functie van HR manager zijn groot met de juiste bijscholing en cursussen.

Vaardigheden en competenties van een HR manager (waar moet je op letten?)

Als HR manager of manager personeelszaken dien je ook over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden te bezitten om je werkzaamheden en verantwoordelijkheden goed uit te voeren.

Met deze competenties weet je dat de manager HR een aanwinst zal zijn voor jouw organisatie. Wanneer je een (interim) vacature voor een manager HR dient te vervullen dan is het goed om te kijken naar de benodigde competenties, naast de ervaring en kennis van de kandidaat.

Wat moet je kunnen als HR manager? Een HR manager bezit vaak de volgende kwaliteiten en competenties:

 • Leidinggevende capaciteiten/leiderschap – Je staat aan het hoofd van een HR team, waarbij je adviseurs, medewerkers, business partners, recruiters en IT-collega’s ondersteunt om hun werkzaamheden zo goed mogelijk in te vullen. Dit vraagt van een manager leidinggevende capaciteiten waarbij je duidelijk, eerlijk en pragmatisch dient te zijn om het team te leiden en te coachen.
 • Inlevingsvermogen – Een manager HR vertegenwoordigt de organisatie en de medewerkers. Je behartigt een professionele samenwerking tussen medewerkers, zodat bedrijfsdoelen en ontwikkeldoelstellingen van de medewerkers behaald worden. Hierbij moet je weten wat er speelt bij de medewerkers en bij directie en weeg je de belangen van iedereen af.
HR manager in gesprek met haar team
 • Competitief karakter – In een krappe arbeidsmarkt maken details het verschil. Dat begrijp je als manager van een professioneel team. De wil om door te zetten, de wil om te winnen en je uithoudingsvermogen bepalen voor een deel het succes van en HR team. Je weet wat er nodig is om de volgende stap te zetten voor een optimale samenwerking binnen alle afdelingen.
 • Energiek – Als manager HR neem je vaak het initiatief om de belangen van medewerkers te leren kennen en te verbeteren. Je zet hierbij je energie en constructieve instelling in. Positieve energie is belangrijk om te kunnen overtuigen en te kunnen motiveren.

Om te weten wat er speelt, is een open houding en sociaal karakter van belang. Je nieuwsgierigheid en oplossende vermogen maken je toegankelijk

 • Open houding en bovenmatig geïnteresseerd in mensen – Als HR manager draag je verantwoordelijkheid en geef je leiding aan een team. Om te weten wat er speelt, is een open houding en sociaal karakter van belang. Je nieuwsgierigheid en oplossende vermogen maken je toegankelijk en zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van veel ontwikkelingen in de organisatie.
 • Luisterend oor – Naast je open houding is het belangrijk om goed te kunnen luisteren. Op basis van de informatie maak je keuzes, neem je beslissingen en communiceer je helder. Je bent gesprekspartner van het management en directie van de organisatie, medewerkers en potentiële kandidaten. Een goed observatie- en luistervermogen zijn van groot belang om situaties goed in te kunnen schatten, potentieel te ontdekken en de juiste vragen te kunnen stellen om snel tot de kern te kunnen komen.
 • Resultaatgericht – Als HR manager wil je de HR strategie vertalen naar praktische acties. Je wilt je doelen behalen, zodat de organisatie vooruit gaat en medewerkers beter vertegenwoordigd worden. Dat levert betere resultaten op. Tevreden medewerkers zijn het kapitaal van een organisatie en dat snap jij als geen ander. Productiviteit en tevredenheid gaan hand in hand.
 • Analytisch denkvermogen – Geen probleem ga je uit de weg. Je bent in staat om een complexe stelling of situatie te ontleden tot informatie waar je iets mee kunt en vertaalt deze naar je collega’s

Bij de meeste managers HR zie je dat ze daarnaast nog een groot aantal eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Denk hierbij aan:

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerd
 • Leiderschapskwaliteiten
 • Trouw
 • Integriteit
 • Punctueel
 • Overtuigingskracht
 • Positiviteit
 • Kritisch
 • Innovatief en creatief
 • Zelfvertrouwen
 • Integriteit
 • Emotionele intelligentie

Naast de genoemde competenties zie je de volgende vaardigheden vaak terugkomen bij een HR manager:

 • Bemiddelen
 • Luisteren
 • Leiding geven (leiderschapskwaliteiten)
 • Analytisch vermogen bezitten
 • Plannen
 • Motiveren
 • Stimuleren
 • Sterke communicatieve vaardigheden hebben
 • Snel van begrip en verbanden kunnen leggen
 • Scherp in beoordelen
 • Beslissen
 • Netwerken
 • Initiatief nemen
 • Sociaal stevig in je schoenen staan

Hoe kan je een HR manager inzetten voor je bedrijf?

Tot slot willen we verder ingaan op drie mogelijke situaties waarin je een freelance of interim HR manager nodig zou kunnen hebben.

 1. Wanneer de invulling van openstaande vacatures vastloopt op strategisch vlak, dan kun je via een HR manager het wervingsbeleid aanscherpen en de juiste recruitmentacties inzetten.
 2. De organisatie groeit en in de teams is behoefte aan nieuwe collega’s met specialistische kennis en ervaring. Qua benodigde functies ligt echter nog maar weinig vast. Als interim HR manager kun je dan een grote slag maken met het schrijven van functieprofielen, beloningsstructuur en ontwikkelpaden voor de nieuwe functies. Zo krijg je organisatiebehoefte duidelijk en wordt per profiel duidelijk wat de vereisten zijn.
 3. Je bedrijf heeft het moeilijk om de juiste kandidaten te binden. De positionering van je organisatie op de arbeidsmarkt kan flink verbeterd worden om de aantrekkingskracht te vergroten als werkgever. Als HR manager neem je het voortouw om met het marketingteam te werken aan een duidelijke employer brandingstrategie, waardoor het voor de recruiters in je team gemakkelijk wordt om kandidaten aan de organisatie te binden.

Met een HR manager haal je een alleskunner in huis die direct aan de slag gaat met het formuleren van strategisch HR beleid en die de zichtbaarheid vergroot van het HR team binnen de organisatie.

In deze gevallen kan het voor je bedrijf een slimme keus zijn om een HR manager aan te nemen om je te helpen bij de werving- en selectieprocessen in je organisatie. Bovendien kan een HR manager je helpen met het professionaliseren van personeelsadministratie en -beheer, 

Personeelsplanning, salarisadministratie en interne communicatie vanuit HR. Stuk voor stuk belangrijke onderdelen binnen een grotere organisatie, waarbij je als HR manager een prominente rol inneemt.

Wat levert een interim HR manager op voor je bedrijf? De voordelen op een rijtje

Zou je wel een HR manager aan willen nemen voor je organisatie, maar heb je onvoldoende ruimte in budget? Of is je team of bedrijf nu nog te klein om een specifieke functie qua personeelsbeleid, recruitmentstrategie of HR strategie in te vullen?

Onderneem dan actie, omdat wachten vaak niet tot resultaat leidt. Je kunt dan ook denken aan de inzet van een interim HR manager of freelance hr manager. Zo bespaar je op salariskosten en maak je efficiënt gebruik van de flexibiliteit, kennis en ervaring van een freelancer. Hierdoor kun je direct van start met de uitdaging in werving of selectie die jouw bedrijf heeft. 

Denk je erover om een HR manager op interimbasis in te huren voor jouw bedrijf? Bij Jellow vind je gegarandeerd de juiste specialist die effectief aan de slag gaat met het bereiken van jouw doelstellingen. Met het Stappenplan Freelancer vinden laten we je zien hoe eenvoudig het is om een freelance recruiter te vinden voor jouw bedrijf.

 

Tags: How to - Opinie

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Drie freelancers werken in een co-working space

Checklist Wet DBA: Voldoe jij aan de wet?

In de wereld van freelance werk en opdrachtgeverschap zijn duidelijkheid en transparantie enorm belangrijk als het gaat om een gezonde en eerlijke arbeidsmarkt....

4 minuten Jellow