Wat doet een werkvoorbereider?

Jellow

Wat doet een werkvoorbereider?

Een werkvoorbereider zorgt ervoor dat alle voorwaarden kloppen om te starten met de bouw-, constructie- of installatiewerkzaamheden. Vaak hebben werkvoorbereiders drie rollen tegelijkertijd. De rol van calculator, planner en technisch tekenaar. De verdeling van deze rollen wordt bepaald door het type bedrijf en de werkzaamheden die voorbereid moeten worden. Aan de andere kant zijn er ook werkvoorbereiders die zich gespecialiseerd hebben in één rol.

Een calculator maakt berekeningen van uren, capaciteit en benodigde materialen, zodat hij/zij een begroting kan opstellen. De calculator maakt deze berekeningen op basis van tekeningen, bestek en aanvullende prijsinformatie. Daarnaast beoordeelt de calculator inkomende offertes voor werkzaamheden, zoekt proactief naar mogelijkheden om te besparen, voert risicoanalyses uit en zorgt voor kloppende nacalculaties. 

Een planner werkt aan de planning van een project en de werkzaamheden. Een planner richt zich net als de calculator op uren en capaciteit, maar doet dit vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid voor de planning. Zo stelt de planner het aantal arbeidsuren vast, stelt een werkrooster op, is verantwoordelijk voor de inkoop van materiaal, regelt benodigde vergunningen en onderhoudt contact met leveranciers en overige opdrachtgevers. Het verschil tussen een calculator en een planner is met name dat de calculator zich richt op de cijfermatige onderbouwing en berekeningen van de werkzaamheden.

Een technisch tekenaar werkt in detail aan technische tekeningen van producten, constructies en installaties voor de werkzaamheden of het bouwproject. De technisch tekenaar doet dit met een CAD-tekenprogramma, waarin de technische tekeningen opgesteld worden, voorzien van maten, aanwijzingen en instructies. De bouwtechnisch tekenaar werkt samen met de architect en werkt meestal in de woningbouw, civiele techniek of installatietechniek.

Wat is een werkvoorbereider?

Een werkvoorbereider werkt in de technische branche zoals constructie, weg-/waterbouw, civiele techniek, elektrotechniek, installatietechniek of werktuigbouwkunde. De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor voorbereiding, calculatie en ondersteuning bij de benodigde werkzaamheden. De werkvoorbereider werkt als zzp’er of in vaste dienst bij een bouwbedrijf, aannemer, woningcorporatie of ingenieursbureau.

Een werkvoorbereider werkt vaak samen in een team, aangestuurd door een projectleider. Het team bestaat verder uit verschillende functies, zoals inkopers, uitvoerders, ingenieurs en monteurs. Met dit team heb je daarin samen contact met installateurs/constructeurs, installateurs, leveranciers, architecten, stedenbouwkundigen, uitvoerders, aannemers en onderaannemers, bouwkundig tekenaars, sitemanagers en opzichters. Soms is klantcontact ook een onderdeel van de werkzaamheden.

Een werkvoorbereider is verantwoordelijk voor voorbereiding, calculatie en ondersteuning bij de benodigde werkzaamheden.

De taken en verantwoordelijkheden van een werkvoorbereider

Een werkvoorbereider is er verantwoordelijk voor dat alle voorwaarden kloppen en aan alle vereisten voldaan is, om te starten met de bouw-, constructie- of installatiewerkzaamheden. 

De taken van een werkvoorbereider zijn afhankelijk van de indeling van de functie. De focus van de functie kan bijvoorbeeld meer op de rol van calculator, planner of technisch tekenaar liggen.

Daarom is het van belang om goed inzicht te hebben in het takenpakket van het bedrijf waar de werkvoorbereider werkzaam is. Meestal werken werkvoorbereiders bij technische bedrijven, aannemersbedrijven, ingenieursbureaus of architectenbureaus. 

De taken en verantwoordelijkheden van een werkvoorbereider bestaat over het algemeen uit:

 • Verantwoordelijk voor werktekeningen en werkinstructies
 • Vertalen van werktekeningen naar opdrachten
 • Controleren van technische tekeningen en aanpassingen
 • Opstellen van heldere personeelsplanning (kwalitatief en kwantitatief)
 • Opstellen van planning voor benodigde materialen
 • Verantwoordelijk of ondersteunend voor inkoop/verkoop van benodigde materialen
 • Opstellen en bewaken van sluitende begroting
 • Controleren projectvoortgang en projectlocatie
 • Proactief communiceren naar team

Wat is de rol van een werkvoorbereider in een bouwproject?

Wanneer je de taken in detail bekijkt dan zie je dat de taken en verantwoordelijkheden van een werkvoorbereider afhankelijk zijn van de fase waarin het project zich bevindt. Zo bestaat het takenpakket van een werkvoorbereider in de meeste gevallen uit:

Milieuvoorschriften

 • Toepassen van kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften (KAM-voorschriften)

Inkoop

 • Bepalen inkoop materialen en producten
 • Onderhandelen met leveranciers
 • Werk uitbesteden aan derde partijen/onderaannemers

Projectmanagement

 • Administratief afhandelen van projecten
 • Evalueren van projecten
 • Opstellen van controlelijsten
 • Opstellen van projectorganisatie plannen

Werkvoorbereiding en planning

 • Plannen van materiaal en gereedschap
 • Plannen van montage en uitvoering
 • Plannen van ontwerp- en tekenwerk
 • Uittrekken van materialen
 • Vaststellen van montagemethoden en materiaalkeuze

Product en proceskwaliteit

 • Bewaken en controleren van planning en projectvoortgang
 • Opstellen van werkplanningen en werkopdrachten

Organisatie

 • Administreren en registreren van werkzaamheden en urenverantwoording
 • Interpreteren en verdelen van werkinstructies en opdrachten
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met collega’s én derden

De hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van een werkvoorbereider zijn divers en complex waardoor je normaliter ziet dat de werkvoorbereiders op de arbeidsmarkt gespecialiseerd en ervaren zijn in één of twee onderdelen van het takenpakket, maar ook bekwaam zijn in de overige aspecten. Houd hier dan ook rekening mee wanneer je een werkvoorbereider voor jouw project selecteert. Stel jezelf de vraag: Waarop ligt de nadruk in het project?

Wat verdient een werkvoorbereider?

Een werkvoorbereider in Nederland verdient gemiddeld € 3.265 bruto per maand (o.b.v. 40 uur). Het aantal jaren ervaring speelt een grote rol in het salarisniveau van een werkvoorbereider.

 • Een junior werkvoorbereider (minder dan 2 jaar ervaring) verdient € 2.200 per maand. 
 • Een medior werkvoorbereider (3 tot 5 jaar werkervaring) verdient € 3.000 per maand. 
 • Een senior werkvoorbereider (meer dan 5 jaar ervaring) verdient € 4.500 per maand (eind van de schaal).

Het gemiddelde salaris van een werkvoorbereider per type dienstverband (ervaring niet meegenomen) is als volgt:

 • Freelance € 3.455
 • Detachering € 3.295
 • Vast contract € 3.275
 • Tijdelijk contract € 3.005
 • Traineeship € 2.465

Je salaris als werkvoorbereider is afhankelijk van meerdere factoren. Je leeftijd, je opleidingsniveau en je werkervaring zijn van groot belang. Daarnaast verschilt het salarisniveau ook per bedrijf of organisatie. Zo kun je als werkvoorbereider aan de slag bij bouwbedrijven, techniekbedrijven, adviesbureaus en bij de overheid, waarbij iedere branche een ander salarisniveau kan hanteren.

Een werkvoorbereider in Nederland verdient gemiddeld € 3.265 bruto per maand (o.b.v. 40 uur).

Naast een goed salaris spelen ook secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol. Denk hierbij aan het aantal vakantiedagen, wel/geen reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot een leaseauto. Ook budget voor persoonlijke ontwikkeling en duidelijke doorgroeimogelijkheden zijn vaak een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan het zijn dat er een bonusstructuur is verbonden aan de functie.

Ben je op zoek naar een freelancer? Of ben je zelf freelancer?

Vind mijn freelancer Ik ben freelancer

Schrijf je in bij Jellow en vind snel en makkelijk jouw geschikte freelancers of freelance opdrachten!

Welke opleiding heeft een werkvoorbereider gevolgd?

Om aan de slag te gaan als werkvoorbereider is een mbo-opleiding Werkvoorbereider (mbo 4) vereist (of een vergelijkbare vooropleiding). Er zijn verschillende specifieke mbo-opleidingen om werkvoorbereider te worden:

 • Calculeren en Werkvoorbereiding
 • Technisch Tekenaar
 • Werkvoorbereider Installatie
 • Werkvoorbereider Fabricage

Als werkvoorbereider kun je je via trainingen/cursussen en vervolgopleidingen verder ontwikkelen zodat je meer kennis en ervaring krijgt in een specifiek deel van de functie. Hiervoor kun je terecht bij brancheorganisaties en commerciële opleidingsinstituten.

Daarnaast heb je als werkvoorbereider ook doorgroeimogelijkheden. Zo kun je als werkvoorbereider opklimmen naar de functie van senior werkvoorbereider, projectcoördinator of projectleider. Hierbij zul je meer verantwoordelijkheid hebben, waarbij ook vaak een hoger salaris hoort. Veel werkvoorbereiders nemen na enkele jaren ervaring de stap naar de functie van projectleider. Een projectleider is namelijk verantwoordelijk voor een project. De werkvoorbereider levert de input aan waarmee de projectleider aan de slag gaat. De projectleider zorgt ervoor dat een (bouw)project binnen de gestelde tijd, kosten en kwaliteits- en veiligheidseisen wordt gerealiseerd.

Het aantal vacatures voor werkvoorbereiders neemt al enkele jaren toe. Hierbij gaat het om vacatures voor de algemene rol van werkvoorbereider, maar ook om een gespecialiseerd deel van de functie, zoals technisch tekenaar, bouwkundig planner of projectcalculator. Daarnaast is een duidelijke trend zichtbaar dat steeds meer werkvoorbereiders de stap zetten om als zzp’er/freelancer aan de slag te gaan. Ook het aantal zzp projectleiders, zzp calculators, zzp planners en zzp technisch tekenaars groeit gestaag.

Vaardigheden en competenties van een werkvoorbereider

Naast de werkzaamheden en verantwoordelijkheden leggen we ook uit welke competenties, eigenschappen en overige vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle werkvoorbereider binnen een organisatie of bedrijf. Met deze competenties weet je dat de werkvoorbereider een aanwinst zal zijn voor jouw organisatie. 

Hieronder vind je de meest voorkomende competenties en vaardigheden van een werkvoorbereider:

 • Planning en administratie
  • Administratieve vaardigheden
  • Plannen en organiseren
  • Analyseren, formuleren en rapporteren (incl. jargon)
  • Volgen van instructies en procedures
 • Samenwerking 
  • Samenwerken en omgaan met anderen
  • Klantgericht zijn
 • Leidinggeven en beslissen
  • Beslissen en initiatief nemen
  • Leidinggeven
  • Bedrijfsmatig handelen
  • Ondernemend en commercieel handelen

Hieronder vind je de meest voorkomende kennisgebieden van een werkvoorbereider:

 • Financiële en bedrijfskundige kennis
 • In- en verkoopkennis
 • Tooling- en softwareprogrammakennis
 • Kennis van bouw(constructies) en techniek
 • Kennis van kwaliteit; normen voor veiligheid, gezondheid en milieu

Wanneer je een (freelance) vacature voor een werkvoorbereider wil vervullen is het goed om te kijken naar deze benodigde competenties, vaardigheden en kennisgebieden, naast de ervaring van de werkvoorbereider.

Hoe kan je een werkvoorbereider inzetten voor je bedrijf?

Tot slot willen we verder ingaan op de situaties waarin je een werkvoorbereider nodig zou kunnen hebben. 

 • De aanvangsfase voor een groot project staat stil, omdat de begroting nog niet is doorgerekend. Cruciaal voor de start van een groot ontwikkeltraject. Met de inzet van een werkvoorbereider wordt de begroting doorgerekend en vertaald naar concrete acties voor inkoop, planning en organisatie.
 • Voor het ontwikkelproject is het nodig aanvullende milieuvoorschriften aan te vragen. Met de inzet van een werkvoorbereider wordt dit traject in gang gezet, zodat de projectvoortgang niet stagneert.
 • De voorbereidende fase van een bouwproject is afgerond. Met de inzet van een werkvoorbereider wordt de voortgang van dichtbij gecontroleerd en bewaakt.

Dit zijn enkele theoretische situaties waarin het voor je bedrijf een slimme keus is om snel een werkvoorbereider aan te nemen om de projectvoortgang te garanderen. 

Met de inzet van een werkvoorbereider wordt de begroting doorgerekend en vertaald naar concrete acties voor inkoop, planning en organisatie

Ook kan een werkvoorbereider je o.a. helpen met de vertaling van werktekeningen en -instructies naar opdrachten, technische tekeningen controleren, planningen opstellen en inkooptrajecten opstarten.

Wat levert een freelance werkvoorbereider op voor je bedrijf? De voordelen op een rijtje

Zou je wel een werkvoorbereider aan willen nemen voor je bedrijf, maar is de ideale kandidaat werkvoorbereider moeilijk te vinden in vaste dienst? Of ontbreekt het bij de kandidaten aan de juiste vaardigheden of ervaring? Stil blijven staan is nooit een optie, omdat het project dan stagneert. Je kunt dan ook denken aan de inzet van een freelance werkvoorbereider.

Hiermee bespaar je op salariskosten en maak je slim gebruik van de flexibiliteit, kennis en ervaring van een freelancer. Zo kun je direct van start met de werkzaamheden die er al liggen. Zo gaat het project van start en ben je verzekerd van een freelance werkvoorbereider voor langere tijd.

Denk je erover om een freelance werkvoorbereider in te huren voor jouw bedrijf?  Bij Jellow vind je gegarandeerd de juiste freelance specialist die effectief aan de slag gaat met het bereiken van jouw doelstellingen. Met het Stappenplan Freelancer inhuren laten we je zien hoe eenvoudig het is om een freelance werkvoorbereider te vinden voor jouw bedrijf.

 

➡️ Op zoek naar een werkvoorbereider voor je vacature? Neem eens een kijkje bij onze freelance werkvoorbereiders.

Tags: How to - Opinie

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Hoe start je een podcast?

Welkom bij een nieuw artikel over een onderwerp dat perfect aansluit bij ons medium: podcasten. Veel mensen zijn geïnteresseerd in het starten van...

6 minuten samvanberkel