Ben jij AVG ready als journalist of fotograaf? Lees hier de uitzonderingen!

Esmée Weering

Ben jij AVG ready als journalist of fotograaf? Lees hier de uitzonderingen!

AVG Privacywetgeving, even opfrissen

De AVG privacywetgeving (ook wel bekend onder de Engelse term GDPR) trad in 2016 al in werking, maar vanaf 25 mei 2018 zijn bedrijven ook verplicht om zich aan deze te voldoen. Mocht je heden 2019 nog niet de persoons- en bedrijfsgegevens op orde hebben, dan riskeer je een boete die kan oplopen tot € 20.000.000,-. Deze wet zorgt er in het algemeen voor dat burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens krijgen. Dit betekent dat zij hun gegevens mogen inzien, kunnen veranderen of volledig kunnen laten verwijderen. Deze regel geldt niet als deze persoonsgegevens verwerkt worden voor het journalistieke en fotografische oogmerk.

Wat zijn persoonsgegevens?

Het spreekt wellicht voor zich, maar persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over een persoon. Dit zijn dat alle gegevens waarmee de persoon zich identificeert. Met deze gegevens worden bijvoorbeeld niet alleen namen en adressen bedoeld, maar ook IP-adressen en foto’s van deze personen. De AVG maakt gebruik van een aantal ‘identificatoren’, waarmee zij beslissen hoe de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld. Hierbij kan je denken aan naam, adres en geboortedatum. Daarnaast kunnen personen ook geïdentificeerd worden aan de hand van uiterlijke kenmerken, online identificaties, IP-adressen, economische kenmerken zoals  opleiding, beroep en inkomen.

Hoe bepaal je of je gegevens mag verwerken?

Met het verwerken van persoonsgegevens wordt bedoeld: het opvragen, gebruiken, verzamelen, verstrekken, verkopen, bewerken en vernietigen van deze gegevens. Om te bepalen of je bijvoorbeeld een foto mag maken en verstrekken heeft de AVG 6 grondslagen ontwikkeld:

Let opLukt het jou niet om de gegevensverwerking te baseren op één van deze grondslagen? Dan heb je (helaas) niet het recht om deze persoonsgegevens te werken. Daarnaast is het ook van belang dat deze persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden voor een voorafgaand bepaald beschreven en billijk doel.

Welke uitzonderingen gelden er voor de journalistiek?

Voor de gegevensverwerking voor uitsluitende journalistieke doeleinden zijn er een aantal hoofdstukken in de AVG privacywetgeving niet van toepassing. Dit betekent dat de rechten van belanghebbende personen op grond van de AVG voor een groot deel niet van toepassing zijn. Maak je als journalist bijvoorbeeld gebruik van een voor- en achternaam in een artikel dan heeft de persoon geen recht op:

 • Recht op vergetelheid, de belanghebbende persoon kan niet vragen of de naam wordt verwijderd
 • Recht op rectificatie
 • Recht op bezwaar tegen verwerking
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op inzage in de gegevensverwerking
 • Recht op vergetelheid

Welke uitzonderingen gelden er voor de fotografie?

Normaliter maak je als fotograaf voor portretfotografie afspraken met de desbetreffende persoon voor het maken, opslaan en verwerken van de portretfoto. Wil je de portretfoto gebruiken voor andere doeleinden? Dan moet je daar toestemming voor vragen. De AVG schrijft niet voor hoe deze toestemming kan worden gegeven, dit betekent dat zowel een mondelinge-, als schriftelijke toestemming geldig is.

Ben je in opdracht als fotograaf van een ander en maak je bijvoorbeeld foto’s van een organisatie? Dan heb je eveneens toestemming nodig van de geportretteerde. Mocht je portretten gebruiken met een journalistiek oogmerk, dan valt dit onder het doel van bedrijfsbelangen. Hierbij moet je jezelf een aantal dingen afvragen:

 • Is het van belang voor het bedrijf?
 • Ben je het essentieel nodig voor de bedrijfsactiviteiten?
 • Wegen de rechten van de geportretteerde zwaarder?

Wil je de foto gebruiken voor je portfolio of voor in een archief? Dan heb je uiteraard wel toestemming nodig van de geportretteerde.

Maak je foto’s in openbare ruimtes? Dan mag je je continu afvragen of er sprake is van een persoonsgegeven. Maak je een foto tijdens een voetbalwedstrijd? Dan kun je je afvragen of deze personen zonder inspanning kunnen worden geïdentificeerd. Is dit het geval, dan is de AVG hier van toepassing.  

Bijzondere gegevens

Onder bijzondere gegevens verstaan we gegevens over iemands godsdienst, politieke voorkeur, ras, seksuele voorkeur, lidmaatschap vakbond en strafrechtelijke verleden. Maak je als journalist gebruik van één van deze bijzondere persoonsgegevens? Dan mogen deze gegevens alleen gebruikt worden voor journalistieke doeleinden. Volgens de AVG geldt hiervoor dan ook een noodzakelijkheidstoets.

Naast deze bepalingen heb je als journalist wel een aantal bepalingen waar je aan moet voldoen:

 • Beveiliging

Het spreekt wellicht voor zich, maar als journalist ben je volgens de AVG verplicht om de persoonsgegevens die je verwerkt goed te beveiligen. Hiervoor heeft de AVG technische en organisatorische eisen waaraan het beveiligingsniveau aan moet voldoen. Wil je hier meer over weten? Lees dan alles over de beveiliging van persoonsgegevens hier.

 • Verwerkers

Betrek je als journalist een derde partij bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan ben je verplicht om de verordening na te leven die betrekking heeft op het inschakelen van derden. Bij derden kun je denken aan ICT-diensten zoals cloudopslag. Dit betekent ook dat jij als journalist verantwoordelijk wordt gehouden voor de gegevensverwerking en dat je verplicht bent om verwerkersovereenkomst te sluiten met derde partijen die een passend beveiligingsniveau hanteren.

 • Archivering

Met de bepaling verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden geeft de AVG een verbod op persoonsgegevens bewaren langer de nodig is. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen voor langere perioden bewaard mogen worden, mits het voor het algemeen belang verwerkt wordt en het beveiligingsniveau zodanig is dat de persoonsgegevens van de belanghebbende goed beschermd worden.

 • Privacy by design en default

Tot slot is de bepaling van de AVG over gegevensbescherming door ontwerp- en standaardinstellingen van toepassing. Dit betekent dat in het vroegste stadium van het ontwerp al rekening gehouden moet worden met de privacy van de belanghebbende personen. Als journalist kan jij je bijvoorbeeld afvragen of je de persoonsgegevens gaat verwerken of dat je bijvoorbeeld ook kan werken met geanonimiseerde gegevens.  

Houd jij je als freelancer aan de AVG privacywetgeving?

Wellicht heb je twijfels of jij je wel aan de regels van de AVG houdt, omdat je gebruik maakt van foto's of teksten van anderen op je eigen website of in je portfolio. Wil je meer informatie over de uitzonderingen van de AVG omtrent journalistiek? Neem dan eens een kijkje op de Autoriteiten Persoonsgegevens website.

 

Zoek een freelance fotograaf, of een freelance journalist voor een tijdelijke opdracht? Klik dan gauw verder! 

Deel dit bericht
Misschien vind je dit ook interessant?

Jellow Club zorgt voor samenwerking tussen freelancers

Misschien heb je het al voorbij zien komen, of ben je er al onderdeel van, de: Jellow Club. Als freelance platform wilde Jellow met dit initiatief zorgen voor meer samenwerking tussen freelancers onderling, omdat we als ondernemers veel van elkaar kunnen leren. Clublid Patrick is een goed voorbeeld van een freelancer die al gebruik heeft gemaakt van dit initiatief. Hij deelt graag zijn ervaring met Jellow en in het bijzonder de Jellow Club door middel van deze blog. Lees gauw verder om te kijken of dit initiatief ook voor jou interessant is.

In loondienst en parttime freelancen, wat houdt het in?

Het is alweer 2020! Misschien heb je er weleens over nagedacht om naast je baan te gaan freelancen of heb je een opdracht voorbij zien komen die je stiekem toch aanspreekt. Met een stijging van 14% sinds 2013, zoals hieronder in de grafiek te zien is, zijn er steeds meer mensen die een hun vaste baan en freelance carrière combineren (KvK, 2019). Maar kan je zomaar gaan freelancen naast je vaste baan of is het proces complexer dan het lijkt? Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet je als werknemer en freelancer regelen? In deze blog leg ik je uit hoe je naast je baan kan gaan freelancen en met welke aspecten je rekening moet houden. Bovendien geef ik je tips hoe je dit kan aanpakken als parttime ondernemer.

Wat is freelancen?

Freelancen wordt gezien als werken, zonder het hebben van een vast contract. Maar gaat het ook zo in de praktijk in de freelancemarkt waar je actief wil zijn?

Wil jij meer weten over hoe jij de juiste freelancer vindt voor jouw opdracht?

Vraag hier de gratis JellowPages aan waarin beschreven staat:

 • Waarom hard- en softskills van freelancers belangrijk zijn
 • Wat de trends en ontwikkelingen van het freelancen zijn
 • Hoe belangrijk de inzet van een freelancer is voor jouw organisatie

Als je onze site gebruikt, krijg je cookies van ons. Meer lezen over ons cookiebeleid.